Praca Inspektor Mazowieckie

1-20 z 269 wyników

Komenda Powiatowa Policji w Mińsku Mazowieckim  -  Mińsk Mazowiecki, Mazowieckie
Warunki pracyPraca wykonywana w warunkach normalnych, stanowisko pracy zlokalizowane jest na I piętrze w budynku Urzędu bez windy, praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, praca przy oświetleniu mieszanym, brak specjalistycznych urządzeń...
14 godziny temu
Straż Miejska m.st. Warszawy  -  Warszawa
 ...Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Straż Miejską m.st. Warszawy zawartych w ofercie pracy na stanowisko Inspektora ds. Prasowych, nr ref. 408 niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych... 
2 dni temu
Poczta Polska  -  Warszawa
 ...elektrycznym, (mile widziane wykształcenie wyższe techniczne na kierunku elektrycznym), posiadasz 2-letni staż pracy na stanowisku inspektora nadzoru, posiadasz uprawnienia budowlane w specjalności instalacji i urządzeń elektrycznych, należysz do Okręgowej Izby... 
14 dni temu
SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE  -  Mazowieckie
 ...zatrudnienia na czas nieokreślony. Wymagania: wykształcenie wyższe techniczne minimum 3 lata stażu pracy na stanowisku inspektora nadzoru, uprawnienia elektryczne bez ograniczeń do kierowania i nadzoru, wskazane uprawnienia do projektowania, wpis do... 
7 dni temu
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieśc...  -  Warszawa
 ...dokonywanie odbioru zgłoszonych robót dotyczących przebudów i remontów lokali mieszkalnych i użytkowych pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach umów zawartych z wykonawcami robót  weryfikacja kosztorysów zamiennych  przygotowywanie wniosków... 
10 dni temu
TRAMWAJE WARSZAWSKIE  -  Warszawa
 ...wybór wykonawcy robót budowlanych, załatwianie formalności niezbędnych do rozpoczęcia robót budowlanych, wykonywanie czynności inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie robót budowlanych branży konstrukcyjno– budowlanej, określonych w ustawie „ Prawo budowlane” z... 
4 dni temu
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie  -  Warszawa
Warunki pracyWarunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:  praca biurowa, praca w terenie, wyjazdy służbowe,  obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych. Miejsce i...
1 dzień temu
Ministerstwo Obrony Narodowej w Warszawie  -  Warszawa
Warunki pracyBudynek z podjazdem dla wózków inwalidzkich. Wewnątrz budynku: winda towarowa, drzwi przeciwpożarowe, bardzo ograniczona możliwość poruszania się na wózkach inwalidzkich-konieczna asysta innego pracownika. Nie występują uciążliwe/ szkodliwe/ niebezpieczne ...
8 dni temu
Ministerstwo Zdrowia w Warszawie  -  Warszawa
Warunki pracypraca biurowa wykonywana jest w pozycji siedzącej przy komputerze, co najmniej 4 godziny dziennie; urząd mieści się w budynku zabytkowym przy ulicy Miodowej 15; stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym na I lub II piętrze w części „B”, toaleta...
7 dni temu
Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A.  -  Warszawa
Podstawowe zadania: opracowywanie regulacji wewnętrznych w zakresie: audytu wewnętrznego, ryzyka operacyjnego, zarządzania ryzykiem braku zgodności oraz nadzór nad przestrzeganiem procedur i regulaminów wewnętrznych, dokonywanie analiz i ocen mających na celu usprawnienie...
13 dni temu
Dino Polska S.A.  -  Sochaczew, Mazowieckie
Przeprowadzanie szkoleń okresowych i wstępnych bhp dla pracowników sieci Przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad BHP i PPOŻ w marketach Udział w postępowaniach powypadkowych Wykształcenie kierunkowe - technik bhp lub...
2 dni temu
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Makowie Mazowieckim  -  Maków Mazowiecki, Mazowieckie
Warunki pracyPraca w siedzibie urzędu lub kontrole w terenie na obszarze powiatu makowskiego w godz. 8-16. Możliwość wyjazdów służbowych. Prowadzenie samochodu służbowego. Zakres zadań Wykonywanie zadań wynikających z ustawy w zakresie ochrony zdrowia zwierząt oraz...
3 dni temu
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Płocku  -  Płock
Warunki pracypraca zarówno w biurze jak i w terenie Zakres zadań prowadzenie czynności związanych ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt kontrolowanie realizacji warunków weterynaryjnych przez figurujące w rejestrze Powiatowego Lekarza podmioty zajmujące się: ...
7 dni temu
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kozienicach  -  Kozienice, Mazowieckie
Warunki pracyPraca wykonywana w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kozienicach oraz poza siedzibą urzędu (teren powiatu kozienickiego) od poniedziałku do piątku (7.30-15.30). Wyjazdy służbowe. Praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz ...
3 dni temu
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sokołowie Podlaskim  -  Sokołów Podlaski, Mazowieckie
Warunki pracyPraca administracyjno - biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych (fax, kserokopiarka, niszczarka do papieru, skaner). Zadania wykonywane w siedzibie urzędu oraz poza siedzibą (wyjazdy służbowe). Kontakt z klientem zewnętrznym. Stres...
1 dzień temu
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Węgrowie  -  Węgrów, Mazowieckie
 ...terminowej sprawozdawczości w odniesieniu do środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego prowadzenie bazy SPIWET oraz współpraca z inspektorami weterynaryjnymi ds. bezpieczeństwa żywności w innych powiatowych inspektoratach weterynarii Wymagania niezbędnewykształcenie:... 
8 dni temu
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie  -  Warszawa
Warunki pracyWarunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań • praca administracyjno-biurowa, • zagrożenie korupcją, • użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów), • praca przy monitorze ...
5 dni temu
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Żyrardowie  -  Żyrardów, Mazowieckie
Warunki pracy- praca w terenie; - wyjazdy służbowe; - kontakt ze zwierzętami; - praca przy komputerze Zakres zadań monitorowanie i zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt przeprowadzanie kontroli w handlu, wywozie i przewozie zgodnie z ustawą o kontroli weterynaryjnej...
9 dni temu
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pruszkowie  -  Pruszków, Mazowieckie
Warunki pracy-wyjazdy służbowe Zakres zadań Realizacja zadań z zakresu nadzoru nad zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt, w tym chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych, badań kontrolnych zakażeń zwierząt. Realizacja zadań z zakresu przestrzegania...
1 dzień temu
Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu  -  Radom
Warunki pracy•Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań - delegacje służbowe, - praca w terenie •Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy - oświetlenie naturalne i sztuczne, - praca w bezpośrednim sąsiedztwie...
3 dni temu