Praca Inspektor Mazowieckie

1-20 z 258 wyników

dozbud development  -  Ząbki, Mazowieckie
pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót inwestycyjnych weryfikowanie dokumentów i rozliczanie zadań zleconych opracowywanie lub weryfikowanie kosztorysów  kontrola wykonywania robót na budowie zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją przepisami...
6 dni temu
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna  -  Warszawa
 ...Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor wojewódzki Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie pl. Bankowy 3/5 00-950 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Planowanie... 
1 dzień temu
TRAMWAJE WARSZAWSKIE  -  Warszawa
Do zadań osoby zatrudnionej na ww. stanowisku należeć będzie: obsługa procesu zatrudniania i zwalniania pracowników, prowadzenie akt osobowych, działania kontrolne, w szczególności w zakresie wykorzystywania zwolnień lekarskich i dyscypliny pracy pracowników spółki...
3 dni temu
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna  -  Warszawa
 ...Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor Warszawa 00-926, ul. Krucza 38/42 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Przygotowywanie projektów dokumentów związanych... 
1 dzień temu
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna  -  Warszawa
 ...Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor Warszawa, ul. Krucza 38/42 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: rozpatrywanie odwołań, zażaleń, wniosków składanych... 
3 dni temu
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna  -  Warszawa
 ...Komenda Stołeczna Policji w Warszawie Komendant Stołeczny Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: przyjmowanie, ewidencjonowanie, przechowywanie... 
3 dni temu
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna  -  Warszawa
 ...Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor ul. Wspólna 30 00-930 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Przygotowywanie projektów: pism i innych dokumentów... 
3 dni temu
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna  -  Radom
 ...Komenda Miejska Policji w Radomiu Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor Radom Komenda Miejska Policji w Radomiu ul. 11 Listopada 37/59 26-600 Radom Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:... 
2 dni temu
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna  -  Ciechanów, Mazowieckie
 ...Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie pl. Bankowy 3/5 00-950 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: przyjmowanie... 
7 dni temu
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna  -  Warszawa
 ...Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie Aleje Jerozolimskie 181 02-222 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:... 
7 dni temu
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna  -  Warszawa
 ...Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie Aleje Jerozolimskie 181 02-222 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:... 
8 dni temu
PGB Human Resources Sp. z o.o.  -  Warszawa
Opis stanowiska: nadzór nad robotami związanymi z montażem i eksploatacją urządzeń sterowania ruchem kolejowym; współpracą z zespołem. Opis wymagań: Uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi lub do projektowania i kierowania robotami...
4 dni temu
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna  -  Warszawa
 ...Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Warszawie Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor ul. Czereśniowa 98 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzenie kontroli wyrobów... 
2 dni temu
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna  -  Radom
 ...Komenda Miejska Policji w Radomiu Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor Radom Wydział Patrolowo-Interwencyjny ul. Młodzianowska 24 26-600 Radom Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: dokonywanie... 
2 dni temu
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna  -  Warszawa
 ...Okręgowy Urząd Miar w Warszawie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor ul. Elektoralna 4/6 00-139 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: legalizacja, wzorcowanie i sprawdzanie przyrządów pomiarowych zgodnie... 
4 dni temu
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna  -  Warszawa
 ...Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor Urząd Lotnictwa Cywilnego ul. Marcina Flisa 2 02-247 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Wykonywanie zadań dotyczących... 
10 dni temu
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna  -  Warszawa
 ...Biuro Rzecznika Praw Pacjenta w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor ul. Młynarska 46 01-171 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzenie postępowań wyjaśniających w sprawach naruszenia... 
8 dni temu
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna  -  Warszawa
 ...Państwowa Agencja Atomistyki w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor Państwowa Agencja Atomistyki, ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Współdziałanie z... 
9 dni temu
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna  -  Warszawa
 ...Biuro Rzecznika Praw Pacjenta w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor ul. Młynarska 46 01-171 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Dokonywanie analizy skarg pacjentów w celu określenia... 
4 dni temu
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna  -  Warszawa
 ...Komenda Rejonowa Policji Warszawa II Komendant Rejonowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor Komenda Rejonowa Policji Warszawa II ul. Malczewskiego 3/5/7 02 - 617 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: ~-... 
7 dni temu