Praca Inspektor Polska Centralna

1-20 z 548 wyników

Nadwiślański Oddział Straży Granicznej w Warszawie  -  Warszawa
Warunki pracyWarunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Praca o charakterze administracyjno – biurowym w systemie 8 godzinnym w siedzibie Oddziału i poza nim. Praca stacjonarna w siedzibie Oddziału. Budynek nie jest przystosowany...
2 dni temu
Komenda Główna Straży Granicznej w Warszawie  -  Warszawa
Warunki pracy- praca biurowa, - stres związany z obsługą użytkowników, - przenoszenie ciężarów do 30 kg, - zagrożenie korupcją, - praca w pomieszczeniu biurowym, - praca w godzinach 8.15 - 16.15, - oświetlenie naturalne i sztuczne, - praca przy komputerze...
12 dni temu
Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu  -  Opole
Warunki pracy1. Stres związany z obsługą klientów zewnętrznych i z prowadzeniem działalności kontrolnej. 2. Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe 3. Narzędzia pracy: standardowy zestaw komputerowy. 4. Warunki architektoniczne budynku Urzędu: drzwi odpowiedniej...
4 dni temu
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy  -  Bydgoszcz
Warunki pracyWarunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Pracownik wykonuje czynności o charakterze statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze, oraz dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie Kuratorium...
5 dni temu
Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu  -  Płock
Warunki pracy•Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań - współpraca z innymi wydziałami i komendami. •Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy - praca biurowa w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowa, - oświetlenie...
6 dni temu
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Pozna...  -  Gniezno, Wielkopolskie
Warunki pracy- praca biurowa (użytkowanie sprzętu biurowego, praca przy komputerze), - praca fizyczna w terenie związana z pobieraniem prób do badań, - praca poza siedzibą urzędu podczas prowadzenia kontroli, - kontakty z trudnym klientem urzędu podczas kontroli ...
12 dni temu
Wojewódzki Sztab Wojskowy w Bydgoszczy  -  Bydgoszcz
Warunki pracyPraca biurowa w budynku na 2. piętrze bez windy, praca przy komputerze, częste wyjazdy służbowe w ramach województwa kujawsko - pomorskiego (sporadycznie na terenie całej Polski), konieczność uczestniczenia w ćwiczeniach, szkoleniach i innych przedsięwzięciach...
6 dni temu
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy  -  Bydgoszcz
Warunki pracypraca administracyjno-biurowa przy użyciu komputera, stanowisko pracy zlokalizowane jest na pierwszym piętrze w pokoju biurowym warsztatu samochodowego, wyposażenie stanowiska pracy składa się między innymi z dwóch zestawów komputerowych , mebli biurowych,...
8 dni temu
Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy  -  Bydgoszcz
Warunki pracyWarunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę; czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej...
4 dni temu
Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy  -  Bydgoszcz
Warunki pracyWiększość czynności wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę; czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: Stanowisko...
4 dni temu
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Chodzieży  -  Chodzież, Wielkopolskie
Warunki pracyPraca od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00. Praca wykonywana w siedzibie Inspektoratu z użyciem monitora ekranowego oraz w terenie. Zakres zadań Realizacja zadań związanych z nadzorowaniem podlegających podmiotów celu zachowania warunków...
4 dni temu
Komenda Stołeczna Policji w Warszawie  -  Warszawa
Warunki pracypraca administracyjno-biurowa, praca przy monitorze ekranowym co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy, budynek wyposażony w schodołaz bez podjazdów dla osób niepełnosprawnych, brak odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych, ...
4 dni temu
Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy  -  Bydgoszcz
Warunki pracyWarunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej; obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, praca w terenie, krajowe wyjazdy służbowe, czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy...
4 dni temu
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wąbrzeźnie  -  Wąbrzeźno, Kujawsko-Pomorskie
Warunki pracypraca w urzędzie i poza urzędem - teren powiatu wyjazdy służbowe praca przy komputerze Zakres zadań wykonywanie zadań Inspekcji Weterynaryjnej okreslonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. o Inspekcji Weterynaryjnej opracowanie sprawozdawczości...
1 dzień temu
Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu  -  Poznań
Warunki pracy- praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych - zadania wykonywane w siedzibie oraz poza siedzibą Urzędu (w kontrolowanych jednostkach organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz w jednostkach ...
1 dzień temu
Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy  -  Bydgoszcz
Warunki pracyWarunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej; obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, praca w terenie, krajowe wyjazdy służbowe, czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy...
4 dni temu
Urząd Statystyczny w Poznaniu  -  Poznań
Warunki pracyWarunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań Praca administracyjno-biurowa na stanowisku wyposażonym w komputer i monitor ekranowy. Praca wewnątrz pomieszczenia, lekka, z przewagą wysiłku umysłowego, siedząca, samodzielna...
2 dni temu
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie  -  Warszawa
 ...kartograficznego, w tym bazy danych ewidencji gruntów i budynków udział w kontrolach prowadzonych przez mazowieckiego wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego Wymagania niezbędnewykształcenie: wyższe geodezyjne doświadczenie zawodowe/staż... 
2 dni temu
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Garwolinie  -  Garwolin, Mazowieckie
Warunki pracyPraca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń biurowych typu fax, niszczarka do papieru, kserokopiarka. Zadania wykonywane w siedzibie Inspektoratu oraz poza jego siedziba (wyjazdy służbowe), kontakt z klientem zewnętrznym, kontakt...
4 dni temu
Główny Inspektorat Weterynarii w Warszawie  -  Warszawa
Warunki pracyPraca biurowa wykonywana przy użyciu komputera oraz urządzeń techniki biurowej (kserokopiarka, skaner, niszczarka). Praca wykonywana w pozycji przemiennej na terenie Głównego Inspektoratu Weterynarii lub na zewnątrz (delegacje). Miejsce i otoczenie organizacyjno...
4 dni temu