Praca Inspektor Trójmiasto

1-20 z 45 wyników

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku  -  Gdańsk
Warunki pracyPraca biurowa, w razie konieczności kontrole i inspekcje w terenie Zakres zadań Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie właściwości organu II instancji (w tym przygotowywanie projektów rozstrzygnięć) w celu zapewnienia prawidłowego nadzoru ...
8 dni temu
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku  -  Gdańsk
 ...wypełniania rejestrów: spraw, kontroli i interwencji, nadzór nad kompletnością dokumentacji kontrolnej i pokontrolnej przekazywanej od inspektorów do zbioru podręcznego wydziału, przekazywanie wniosków o interwencję według właściwości organów administracji, nadzór nad... 
3 dni temu
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku  -  Gdańsk
Warunki pracypraca w siedzibie urzędu oraz w terenie, krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, zagrożenie korupcją, przeprowadzanie kontroli w innych urzędach, praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie przy oświetleniu naturalnym i sztucznym, nie występują uciążliwe...
2 dni temu
Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku  -  Gdańsk
Warunki pracyWarunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywanie zadań: • praca administracyjno-biurowa, • kontakt z klientem zewnętrznym. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • stanowisko pracy zlokalizowane w siedzibie...
8 dni temu
Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku  -  Gdańsk
Warunki pracy- komputer, bariery architektoniczne - brak wind, odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych, - praca biurowa przy komputerze powyżej 4 h dziennie przy naturalnym i sztucznym oświetleniu, - stanowisko pracy zlokalizowane w siedzibie urzędu...
16 dni temu
Okręgowy Urząd Górniczy w Gdańsku  -  Gdańsk
Warunki pracy- praca w terenie, - nietypowe godziny pracy (w tym dyżury), - szkodliwe i uciążliwe czynniki pracy (hałas, wibracje, zanieczyszczenie powietrza, wilgotność), - narażenie na zagrożenia technologiczne pochodzące od pracujących maszyn i urządzeń, instalacji...
22 godziny temu
COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.  -  Gdańsk
Prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowej związanej z obsługą umów cywilnoprawnych, Rozliczanie rachunków zleceniobiorców, Kompleksowe prowadzenie bieżącej ewidencji i dokumentacji kadrowej, Rozliczanie czasu pracy, Tworzenie różnorodnych raportów oraz zestawień...
8 dni temu
THESAR-PRO Sp. z o.o.  -  Gdańsk
 ...Znajomość obsługi przyrządów pomiarowych z zakresu FTTH Umiejętność weryfikacji materiałów niezbędnych do budowy FTTH Uprawnienia inspektora nadzoru budowlanego z zakresu telekomunikacji (ważne!) Znajomość zasad kontroli zgodności robót z projektem oraz obowiązującymi... 
2 dni temu
Urząd Żeglugi Śródlądowej w Gdańsku  -  Gdańsk
Warunki pracypraca w biurze urzędu - wydawanie dokumentów, przyjmowanie interesantów praca w terenie - przeprowadzanie inspekcji statków, prowadzenie postępowań w związku z wypadkami żeglugowymi - wyjazdy służbowe praca na statku inspekcyjnym - przeprowadzanie inspekcji...
9 dni temu
COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.  -  Gdańsk
Do zadań nowo zatrudnionej osoby należało będzie m.in. zapewnienie prawidłowej i bezpiecznej obsługi aparatury medycznej, zapewnienie ciągłości pracy aparatury, współpraca z serwisami zewnętrznymi w celu realizacji zleceń, weryfikacja zgłaszanych usterek, przygotowywanie...
12 dni temu
ENERGA Obrót S.A.  -  Gdańsk
(umowa o pracę na zastępstwo za pośrednictwem Agencji Pracy Tymczasowej) Energa Obrót S.A. Komórka organizacyjna: Wydział Wsparcia Sprzedaży Stacjonarnej Rynku Biznesowego Oczekiwania wobec kandydatów: ~ Wykształcenia wyższego, preferowane inżynierskie...
4 dni temu
Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno -Sp...  -  Gdynia 2600 zł
Zakres obowiązków Kontrola i ocena jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych na rynku wewnętrznym i sprowadzanych z zagranicy oraz wywożonych za granicę w celu zapewnienia ich właściwej jakości; kontrola artykułów rolno-spożywczych w zakresie jakości handlowej oraz...
1 dzień temu
Nefab Packaging Poland Sp. z o.o  -  Gdańsk 2500 - 4000 zł
Zakres obowiązków Inspekcja wizualna i pomiarowa materiałów wchodzących i produkcyjnych, wykonywanie kontroli i pomiarów pierwszej sztuki FAI, przygotowywyanie zgłoszeń rekalmacyjnych, uzupełnianie rejestró Inspekcji i FAI Inne wymagania wykształcenie średnie techniczne...
1 dzień temu
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  -  Gdańsk
Opis zadań na stanowisku: realizowanie obowiązków nadzoru inwestorskiego określonych w ustawie prawo budowlane, w tym również dla zadań wykonywanych siłami własnymi, inicjowanie rozpoczęcia budowy, nadzorowanie prawidłowości i zgodności wykonywanych robót z pozwoleniem...
4 dni temu
Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o.  -  Gdańsk 3000 zł
Zakres obowiązków administrowanie systemami informatycznymi firmy; kontrola wykonania archiwizacji danych; konfiguracja stacji roboczych oraz oprogramowania; nadzór i kontrola nad telewizją przemysłową i konfiguracja central telefonicznych; opracowywanie rocznych planów...
2 dni temu
Komenda Miejska Policji w Gdańsku  -  Gdańsk
WARUNKI PRACY Praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowej normy czasu pracy, naturalne i sztuczne oświetlenie, bariery architektoniczne ZAKRES ZADAŃ typowanie i kierowanie kandydatów na szkolenia oraz kursy doskonalenia zawodowego nadzór i koordynacja doskonalenia...
12 godziny temu
Przedsiębiorstwo Portowe "SIEĆ" Sp. z o.o.  -  Gdynia 3500 zł
Zakres obowiązków Obsługa i monitoring kamerą inspekcyjną sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Nadzór nad zespołem eksploatacyjnym sieci kanalizacyjnej. Inne wymagania Wymagania: minimum 2 lata stażu pracy, prawo jazdy kat.B. Ukończony kierunek inżynieria ...
18 dni temu
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Pomorski O...  -  Gdynia 3500 zł
Zakres obowiązków Sporządzanie dokumentacji kadrowo-płacowej, sporządzanie dokumentów zgłoszeniowych do ZUS w programie Płatnik. Sporządzanie raportów kadrowo płacowych, prowadzenie akt osobowych, monitorowanie terminów określonych przez przepisy prawa pracy. Rejestracja...
9 dni temu
Gdyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa  -  Gdynia 6000 zł
Zakres obowiązków Nadzór inwestorski nad budynkami. Inne wymagania Zdolność pracy na wysokościach. Doświadczenie w zawodzie. Uprawnienia konstrukcyjno-budowlane. Miejsce wykonywania pracy : Gdynia ul. Helska 8 lub Gdynia ul. Chylońska 58A.
11 dni temu
Netia S.A.  -  Gdynia
Twoja współpraca z nami będzie polegała na: bieżącym nadzorze nad pracami budowlanymi wykonywanymi przez wykonawcę, reprezentowaniu Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli nad jej zgodnością z projektem, pozwoleniem na budowę, przepisami i zasadami wiedzy...
miesiąc temu
123