Praca Inspektor Wielkopolskie

1-20 z 79 wyników

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu  -  Poznań
Warunki pracy- praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych - zadania wykonywane w siedzibie oraz poza siedzibą Urzędu (w kontrolowanych jednostkach organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz w jednostkach ...
7 dni temu
Urząd Statystyczny w Poznaniu  -  Poznań
Warunki pracyWarunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań Praca administracyjno-biurowa na stanowisku wyposażonym w komputer i monitor ekranowy. Praca wewnątrz pomieszczenia, lekka, z przewagą wysiłku umysłowego, siedząca, samodzielna...
1 dzień temu
Komenda Miejska Policji w Poznaniu  -  Poznań
Warunki pracyPraca siedząca, obsługa kancelaryjno-biurowa. Praca jednozmianowa, praca przy komputerze poniżej połowy dobowego czasu pracy. Praca w budynku z barierami architektonicznymi dla osób niepełnosprawnych-brak windy. Praca w budynku, w pomieszczeniu na...
12 dni temu
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Pozna...  -  Gniezno, Wielkopolskie
Warunki pracy- praca biurowa (użytkowanie sprzętu biurowego, praca przy komputerze), - praca fizyczna w terenie związana z pobieraniem prób do badań, - praca poza siedzibą urzędu podczas prowadzenia kontroli, - kontakty z trudnym klientem urzędu podczas kontroli ...
11 dni temu
Urząd Statystyczny w Poznaniu  -  Poznań
WARUNKI PRACY Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań Praca administracyjno-biurowa na stanowisku wyposażonym w komputer i monitor ekranowy. Praca wewnątrz pomieszczenia, lekka, z przewagą wysiłku umysłowego, siedząca, samodzielna,...
2 dni temu
Poznań
Nasze oczekiwania: Minimum rok doświadczenia w podobnym obszarze (kontrola jakości, kontrola dostawców, certyfikacja wyrobów, prowadzenie audytów itp.) Wykształcenie min. średnie, mile widziane wyższe kierunkowe (preferowane kierunki jakościowe i techniczne) Dodatkowym...
7 dni temu
KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO - ODDZIAŁ REGIONAL...  -  Słupca, Wielkopolskie 2400 zł
Zakres obowiązków - przyjmowanie i rejestrowanie zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego oraz wniosków o udzielanie ulg w spłacie lub umorzenie należności z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne, - opracowywanie decyzji w sprawach o podleganiu ubezpieczeniu zdrowotnemu...
12 dni temu
Komenda Miejska Policji w Poznaniu  -  Stare Miasto, Poznań
WARUNKI PRACY Praca siedząca, obsługa kancelaryjno-biurowa. Praca jednozmianowa, praca przy komputerze poniżej połowy dobowego czasu pracy. Praca w budynku z barierami architektonicznymi dla osób niepełnosprawnych-brak windy. Praca w budynku, w pomieszczeniu na I lub...
12 dni temu
Komenda Powiatowa Policji w Kępnie  -  Kępno, Wielkopolskie
WARUNKI PRACY praca biurowa przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy, przy oświetleniu naturalnym i sztucznym ZAKRES ZADAŃ • prowadzenie gospodarki mandatowej : - przyjmowanie formularzy mandatów karnych od policjantów; - sprawdzanie kompletności...
18 dni temu
Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu  -  Poznań
 ...oraz dokonywania analiz i prognoz tej sytuacji współpraca ze służbami Głównego Lekarza Weterynarii, z Wielkopolskim Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym oraz innymi podmiotami w zakresie zagrożeń epidemicznych i epizootycznych na terenie województwa wielkopolskiego współpraca... 
27 dni temu
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu  -  Poznań
WARUNKI PRACY złożoność zadań, praca w specjalnych warunkach - pobór próbek m.in. paliw, mieszanin chemicznych, praca pod presją czasu, praca w warunkach podwyższonego stresu, praca poza miejscem zatrudniania, udział w szkoleniach/warsztatach ZAKRES ZADAŃ kontrola wyrobów...
23 dni temu
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Chodzieży  -  Chodzież, Wielkopolskie
 ...dot. stanu technicznego i utrzymania obiektów rozpatrywanie skarg i wniosków wykonywanie zadań zleconych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego Wymagania niezbędnewykształcenie: wyższe budowlane doświadczenie zawodowe/staż pracy: 5 lat doświadczenia... 
10 dni temu
KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO  -  Poznań 2350 zł
Zakres obowiązków prowadzenie ksiąg rachunkowych oddziału zgodnie z zasadami rachunkowości, obsługa finansowo-księgowa Oddziału Reginlanego oraz Placówek Terenowych, uzgadnianie miesięcznych wpływów z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne z komórkami ds. ubezpieczeń...
13 dni temu
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Pozna...  -  Piła, Wielkopolskie
WARUNKI PRACY - praca biurowa (użytkowanie sprzętu biurowego, praca przy komputerze), - praca fizyczna w terenie związana z pobieraniem prób do badań, - praca poza siedzibą urzędu podczas prowadzenia kontroli, - kontakty z trudnym klientem urzędu podczas kontroli - ...
12 dni temu
Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu  -  Poznań
WARUNKI PRACY - praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera, typowych urządzeń biurowych - zadania wykonywane w siedzibie urzędu - parametry środowiska (oświetlenie, temperatura, hałas) w normie - stres związany z koniecznością reagowania w sytuacjach nadzwyczajnych...
miesiąc temu
Okręgowy Urząd Miar w Poznaniu  -  Poznań
WARUNKI PRACY Praca wykonywana w urzędzie i w miejscu zainstalowania i użytkowania przyrządów pomiarowych (zakładach chemicznych, produkcyjnych, usługowych itp.). Praca w zmiennych warunkach atmosferycznych, na wysokościach, wysiłek fizyczny - korzystanie z wzorców pomiarowych...
13 dni temu
THESAR-PRO Sp. z o.o.  -  Poznań
 ...Znajomość obsługi przyrządów pomiarowych z zakresu FTTH Umiejętność weryfikacji materiałów niezbędnych do budowy FTTH Uprawnienia inspektora nadzoru budowlanego z zakresu telekomunikacji (ważne!) Znajomość zasad kontroli zgodności robót z projektem oraz obowiązującymi... 
1 dzień temu
Komenda Miejska Policji w Łodzi  -  gm. Wysoka, Wielkopolskie
WARUNKI PRACY Praca o charakterze administracyjno - biurowym, materiały pracy - komputer praca na trzecim piętrze budynku - brak windy. ZAKRES ZADAŃ przyjmowanie wysyłanie korespondencji, rejestrowanie korespondencji w dziennikach i rejestrach, sporządzanie odpisów...
16 dni temu
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu  -  Poznań
WARUNKI PRACY złożoność zadań, praca pod presją czasu, praca w specjalnych warunkach, praca w warunkach podwyższonego stresu ZAKRES ZADAŃ przeprowadzanie kontroli zgodności produktów z wymaganiami dla nich określonymi, sprawdzanie prawidłowości wykonywania działalności...
23 dni temu
SZPITAL KLINICZNY im. H. Święcickiego UM im. Karola Marcinko...  -  Poznań 2500 zł
Zakres obowiązków inspektor ds. zamówień publicznych Inne wymagania preferowane wykształcenie prawnicze, biegła znajomość zagadnień finansowo-księgowych; dodatkowe oczekiwania: dobra znajomość zagadnień z zakresu Prawa Zamówień Publicznych
12 dni temu