Niestety wystąpił błąd і w tej chwili serwer nie może przetworzyć wysłanego żądania. Spróbuj ponownie za kilka minut.

Praca Ksp policja Warszawa

37 ofert

Otrzymuj najnowsze oferty pracy na pocztę
Nowa

STARSZY TECHNIK K/M

2421,86 zł

Komenda Stołeczna Policji

 ...Inne wymaganiaWymagania niezbędne: zawodowe, znajomość ustawy o Policji w zakresie organizacji Policji, znajomość ustawy o służbie cywilnej...  ...Policji za pośrednictwem Naczelnika Wydziału Zaopatrzenia KSP - o zmianie danych, niezbędnych do dokonania zgłoszenia do ubezpieczeń... 
Warszawa
1 dzień temu
Nowa

BLACHARZ-DEKARZ

2393,27 zł

Komenda Stołeczna Policji

 ...uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Administrator danych i kontakt do niego: Komendant Stołeczny Policji, ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa. Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@ksp.policja.gov.pl. Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy poza... 
Warszawa
1 dzień temu
Nowa

starszy inspektor

Komenda Stołeczna Policji w Warszawie

 ...Komenda Stołeczna Policji w Warszawie Komendant Stołeczny Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor...  ...usług i materiałów dot. działalności budżetowej i pozabudżetowej KSP rozliczanie należności z tytułu przejazdu raz w roku środkami... 
Warszawa
5 dni temu
Nowa

DOZORCA K/M

2700 zł

Przedszkole nr 380 "Promyk Gocławia"

 ...niezbędnych środków dla zabezpieczenia placówki przed wadliwym funkcjonowaniem urządzeń, f) alarmowanie odpowiednich służb (pogotowia, policji) oraz dyrektora przedszkola w przypadku zaistnienia zagrożenia zdrowia, życia czy mienia, g) zgłaszanie kierownikowi gospodarczemu... 
Warszawa
12 godziny temu
Nowa

specjalista

4571,91 zł
 ...Komenda Stołeczna Policji w Warszawie Komendant Stołeczny Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko: specjalista do spraw nadzoru inwestorskiego w Wydziale Inwestycji i Remontów ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy... 
Warszawa
4 dni temu
Nowa

referendarz

Urząd do Spraw Cudzoziemców w Warszawie

 ...Przyjmowanie korespondencji składanej w Biurze Podawczym Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Współpraca z Pocztą Specjalną Komendy Głównej Policji w sprawach dotyczących obsługi pocztowej Urzędu oraz z Pocztą Polska i innymi podmiotami świadczącymi usługi pocztowe i kurierskie,... 
Warszawa
4 dni temu
Nowa

inspektor

Komenda Stołeczna Policji w Warszawie

 ...Komenda Stołeczna Policji w Warszawie Komendant Stołeczny Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor do spraw płac i ubezpieczeń społecznych w Wydziale Finansów i Budżetu ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku... 
Warszawa
2 dni temu
Nowa

specjalista

Komenda Główna Policji w Warszawie

 ...Komenda Główna Policji w Warszawie Komendant Główny Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista w Sekcji do spraw Ewidencji Składników Majątku Wydziału Koordynacji Gospodarki Kwatermistrzowskiej Biura Logistyki Policji Komenda Główna Policji... 
Warszawa
3 dni temu

Pracownik Ochrony

The American School of Warsaw

 ...Reakcja na wykroczenia oraz inne formy łamania prawa, bezzwłoczne powiadomienie Przełożonego; W razie zagrożenia współpraca z Policją, Strażą Pożarną oraz Pogotowiem; W sytuacji zagrożenia przeprowadzenie ewakuacji zgodnie z Regulaminem.   Oferujemy: Zatrudnienie... 
Warszawa
15 dni temu
Nowa

radca prawny

Komenda Stołeczna Policji w Warszawie

 ...dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: reprezentowanie Komendanta Stołecznego Policji i Komendę Stołeczną Policji w postępowaniach administracyjnych, sądowych przed innymi organami orzekającymi w ramach zastępstwa... 
Warszawa
3 dni temu
Nowa

główny specjalista

 ...Komenda Główna Policji w Warszawie Komendant Główny Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko: główny specjalista w Zespole do spraw Utrzymania Systemów Infrastruktury Technicznej Wydziału Inwestycji i Remontów KGP Biura Logistyki Policji Komenda Główna... 
Warszawa
3 dni temu

główny specjalista

Komenda Główna Policji w Warszawie

 ...Komenda Główna Policji w Warszawie Komendant Główny Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: główny specjalista w Zespole do spraw Planowania, Analiz i Rozliczeń Wydziału Inwestycji i Remontów KGP Biura Logistyki Policji Komenda Główna Policji... 
Warszawa
12 dni temu

starszy specjalista

Komenda Stołeczna Policji w Warszawie

 ...Komenda Stołeczna Policji w Warszawie Komendant Stołeczny Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista do spraw zamówień publicznych w Wydziale Zamówień Publicznych ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na... 
Warszawa
12 dni temu
Nowa

starszy specjalista

Komenda Główna Policji w Warszawie

 ...Komenda Główna Policji w Warszawie Komendant Główny Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista w Wydziale – Krajowe Centrum Informacji Kryminalnych Biura Wywiadu i Informacji Kryminalnych Komendy Głównej Policji Komenda Główna... 
Warszawa
3 dni temu
Nowa

starszy inspektor

Nadwiślański Oddział Straży Granicznej w Warszawie

 ...gromadzenie danych osobowych cudzoziemców podlegających wydaleniu z terytorium RP w komputerowych zbiorach ewidencyjnych Straży Granicznej, Policji i innych organów ścigania oraz Urzędu do Spraw Cudzoziemców Przygotowywanie prezentacji analitycznych oraz projektów... 
Warszawa
5 dni temu

specjalista

 ...Komenda Stołeczna Policji w Warszawie Komendant Stołeczny Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko: specjalista do spraw współpracy międzynarodowej w Gabinecie Komendanta Stołecznego Policji ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na... 
Warszawa
26 dni temu

starszy specjalista

Komenda Główna Policji w Warszawie

 ...Komenda Główna Policji w Warszawie Komendant Główny Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista w Zarządzie Lotnictwa Policji Głównego Sztabu Policji Komenda Główna Policji ul. Puławska 148/150 02-624 Warszawa Zakres zadań... 
Warszawa
12 dni temu
Nowa

główny specjalista

Centralne Biuro Śledcze Policji w Warszawie

 ...Centralne Biuro Śledcze Policji w Warszawie Komendant poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: główny specjalista do spraw projektów realizowanych z funduszy zewnętrznych w Zespole Międzynarodowej Współpracy Policji Wydziału Prezydialnego 00-463 Warszawa,... 
Warszawa
4 dni temu

specjalista

 ...Komenda Stołeczna Policji w Warszawie Komendant Stołeczny Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko: specjalista do spraw funduszy pomocowych w Gabinecie Komendanta Stołecznego Policji ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku... 
Warszawa
21 dni temu
Nowa

starszy specjalista

Komenda Główna Policji w Warszawie

 ...Komenda Główna Policji w Warszawie Komendant Główny Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista w Zespole Analiz Wydziału Analityczno-Koordynacyjnego Biura Łączności i Informatyki Komenda Główna Policji ul. Puławska 148/150 02... 
Warszawa
3 dni temu
12