Praca Kuchenną Opolskie

109 ofert pracy

Pomoc kuchenna

Zakres obowiązków: 1. Porcjowanie i wydawanie posi?k�w,2. Obr�bka wst?pna warzyw, owoc�w oraz wszelkich surowc�w do produkcji posi?k�w(mycie, obieranie, czyszczenie),3. Utrzymanie czysto?ci w kuchni oraz pomieszczeniach pomocniczychPraca w godzinach: 9.00-19.00 Wykształcenie...

MOSZNA ZAMEK SP�?KA Z OGRANICZON? ODPOWIEDZIALNO?CI?

Moszna, gm. Strzeleczki, Opolskie
1 dzień temu

Pomoc kuchenna

Nowa

18,3 zł / stawka godzinowa

Zakres obowiązków: opieka dzienna nad dzie?mi, karmienie, piel?gnacja, zaj?cia plastyczne, wymiar czasu pracy 120h/m-c Wykształcenie: zasadnicze zawodowe

Grodzki Urz?d Pracy w Krakowie

Opolskie
3 godziny temu

Pomoc kuchenna

Zakres obowiązków: pomoc w kuchni, dbanie o czysto?? kuchni Wykształcenie: podstawowe

Grodzki Urz?d Pracy w Krakowie

Opolskie
23 godziny temu

Pomoc kuchenna

Zakres obowiązków: Mycie, obieranie, rozdrabnianie art.spo?ywczych, pomoc przy sporz?dzaniu potraw, mycie naczy? i sprz?tu. Wykształcenie: ?rednie zawodowe Inne wymagania: Miestsce sta?u/pracy: Naprawa

Powiatowy Urząd Pracy Suchej Beskidzkiej

Opolskie
3 dni temu

pomoc kuchenna

Zakres obowiązków: pomoc przy przygotowaniu potraw, sa?atek Wykształcenie: zasadnicze bran?owe

Powiatowy Urząd Pracy Miechowie

Opolskie
3 dni temu

pomoc kuchenna

Zakres obowiązków: prace pomocnicze na kuchni - ?redni miesi?czny wymiar 168 godz/mc Wykształcenie: podstawowe

Grodzki Urz?d Pracy w Krakowie

Opolskie
6 dni temu

Pomoc kuchenna

Zakres obowiązków: produkcja wyrob�w ?ywno?ciowych p�?przetworzonych - kluski na parze, zapiekanki itd. Wykształcenie: zasadnicze zawodowe Inne wymagania: wykszta?cenie: min. zawodowe/techniczne na kierunku gastronomicznymdo?wiadczenie w pracy w gastronomii...

Barbara i Jerzy Czechowski "SNACK BAR-PIZZA" Urz?d Pracy Pow...

Opolskie
6 dni temu

Pomoc kuchenna

Nowa
Zakres obowiązków: Obs?uga klient�w, przygotowywanie pizzy i dow�z pizzy do klienta Wykształcenie: podstawowe Pomoc kuchenna Zawód: Pomoc kuchenna

Tomasz Kudzia Przedsi?biorstwo Us?ugowo Handlowe

Opolskie
5 godzin temu

pomoc kuchenna

 ...sprz?t�w, przygotowanie, obieranie krojenie warzyw, owoc�w , wykonywanie polece? szefa kuchni Wykształcenie: podstawowe Pomoc kuchenna Inne wymagania: mile widziane do?wiadczenie, pracowito??, staranno??, samodzielno??, odpowiedzialno?? Zawód: Pomoc kuchenna

JW INWEST LAND SP�?KA Z OGRANICZON? ODPOWIEDZIALNO?CI? SP�?K...

Opolskie
1 dzień temu

Pomoc kuchenna

Zakres obowiązków: przygotowywanie posi?k�w z p�?produkt�w, dbanie o czystao?? miejsca pracy, prace porz?dkowe Wykształcenie: brak lub niepe?ne podstawowe

Powiatowy Urząd Pracy Nysie

Nysa, Opolskie
14 godziny temu

Pomoc kuchenna

Nowa
Zakres obowiązków: Pomoc kuchenna, sprz?tanie, krojenie sa?atek itp., obs?uga maszyn. Wykształcenie: brak lub niepe?ne podstawowe Pomoc kuchenna Inne wymagania: Mile widziana ksi??eczka sanepidowska. Zawód: Pomoc kuchenna

GRZEGORZ FILIPOWSKI RESTAURACJA "SMAKI ?WIATA''

Opolskie
5 godzin temu

Pomocnik kuchenny

19 zł / stawka godzinowa

Zakres obowiązków: - utrzymanie porz?dku, zmywanie naczy?, czyszczenie sprz?t�w- przygotowywanie warzyw i owoc�w obieranie, krojenie- wykonywanie r�?nego rodzaju potraw zgodnie z poleceniem kucharza- porcjowanie i dekorowanie wyrob�w kulinarnych- zabezpieczanie przed...

CATERING SERWIS SP�?KA JAWNA Urz?d Pracy Powiatu Krakowskieg...

Opolskie
5 dni temu

Pomoc kuchenna

Zakres obowiązków: obs?uga klient�w, pomoc na kuchni Wykształcenie: ?rednie zawodowe Inne wymagania: wykszta?cenie: zawodowe lub ?rednie?atwo?? nawi?zywania kontakt�wmile widziane do?wiadczenie w bran?y onomicznej

MAREK SIEMBAK REST-CAFE AKADEMIA Urz?d Pracy Powiatu Krakows...

Opolskie
14 godziny temu

Pomoc kuchenna

 ...obowiązków: Mycie, obieranie, krojenie produkt�w spo?ywczych, sporz?dzanie oraz dekorowanie potraw, obs?uga urz?dze? gastronomicznych Wykształcenie: zasadnicze zawodowe Pomoc kuchenna Inne wymagania: umiej?tno?? przygotowywania posi?k�w Zawód: Pomoc kuchenna

Powiatowy Urząd Pracy Miechowie

Opolskie
23 godziny temu

Pomoc kuchenna

Zakres obowiązków: Dora?na pomoc szefowi kuchni i pozosta?ym kucharzom, obr�bka produkt�w niezb?dnych do przygotowywania da? i posi?k�w oraz deser�w, zmywanie i sprz?tanie kuchni, przestrzeganie procedur, zasad oraz standard�w sanitarnych.Praca na czas nieokre?lony...

ARKONA SP ZO.O.

Opolskie
5 dni temu

Pomoc kuchenna

Zakres obowiązków: Prace pomocnicze w kuchni, obieranie warzyw, przygotowanie p�?produkt�w.Praca w Hotelu Prezydent w godzinach 14-22.Mo?liwo?? zakwaterowania. Wykształcenie: brak lub niepe?ne podstawowe

Jacek Urba?czyk Firma Consultingowa "PROMOTOR" dla Powiatu ...

Opolskie
5 dni temu

Pomoc kuchenna

Zakres obowiązków: obr�bka warzyw , przygotowywanie sur�wek i sa?at, wydawanie posi?k�w zgodnie z zam�wieniem, porcjowanie mi?sa, sporz?dzanie potraw, przechowywanie ?ywno?ci, Wykształcenie: zasadnicze zawodowe Inne wymagania: Oferta sta?u dla os�b bezrobotnych...

Powiatowy Urząd Pracy Prudniku

Prudnik, Opolskie
14 godziny temu

Pomoc kuchenna

 ...Zakres obowiązków: Pomoc kuchenna (przygotowywanie posi?k�w zgodnie ze zleceniami kucharza, rozdawanie posi?k�w na sali, dba?o?? o czysto?? mieksca pracy) w domu opieki spo?ecznej w G?ogoczowie (Dom "Pod Klonami"), od 07:00 do 19.00 (2 dni pracy - 2 dni wolnego) Wykształcenie... 

DLA SENIOR�W Sp. z o.o.

Opolskie
7 dni temu

Pomoc kuchenna

Zakres obowiązków: Przygotowywanie surowc�w do produkcji posi?k�w, porcjowanie i wydawanie posi?k�w, utrzymywanie porz?dku w kuchni, op?ukiwanie i wyparzanie naczy? po posi?kach. Wykształcenie: podstawowe Inne wymagania: Wykszta?cenie bez znaczenia, wa?na ksi...

HORECA HOTELE POLSKIE SP�?KA Z OGRANICZON? ODPOWIEDZIALNO?CI...

Nysa, Opolskie
6 dni temu

POMOC KUCHENNA

Zakres obowiązków: Przygotowanie podstawowych produktów spożywczych, utrzymanie czystości w kuchni i na stanowisku pracy, wsparcie kucharza w codziennych obowiązkach. Wykształcenie: zasadnicze zawodowe Inne wymagania: wyk. zawodowePraca pon.-sob. 9-17, 13-...

Element Pub Benedykt Wycisk

Opolskie
14 godziny temu