Średnia wypłata: zł4000 /miesięcznie

Więcej statystyk

Wyniki wyszukiwania: 29 ofert pracy

 ...Kurator organizacyjny / Kuratorka organizacyjna Miejsce pracy: Warszawa Twój zakres obowiązków Organizacja działań związanych z bieżącą obsługą oraz rozwojem projektu Sceny Muzycznej POLIN, w tym: koordynacja organizacji i realizacji wydarzeń (koncertów, festiwali... 
Zasugerowane
Podwykonawca
Własną działalnością
Praca na pełen etat
Umowa
Praca zdalna
Tydzień
Elastyczny czas pracy

MUZEUM HISTORII ŻYDÓW POLSKICH POLIN

Warszawa
10 dni temu
 ...planowe i doraźne; rozpatruje skargi i wnioski ; realizuje inne zadania Delegatury określone w Regulaminie Organizacyjnym Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. Wymagania niezbędnewykształcenie: wyższe ukończone studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie... 
Zasugerowane
Podróż służbowa

Kuratorium Oświaty we Wrocławiu

Wałbrzych
14 godziny temu
 ...przygotowania przelewów do realizacji. Kompletuje, przygotowuje i ewidencjonuje dokumentację księgową w celu wypłaty nagród Śląskiego Kuratora Oświaty. Na bieżąco analizuje i weryfikuje zgodność zapisów na kontach księgowych w celu dostarczenia prawidłowej i aktualnej... 
Zasugerowane

Kuratorium Oświaty w Katowicach

Katowice
14 godziny temu
 ...Kuratorium Oświaty w Poznaniu Wielkopolski Kurator Oświaty poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: wizytator Delegatura w Pile; WAF.210.2.2024 61-716 Poznań Kościuszki 93 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Zadanie 1: Przeprowadzanie... 
Zasugerowane
Podróż służbowa

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

Piła, Wielkopolskie
5 dni temu

4242 zł

 ...współpraca w tym zakresie z asystentem rodziny. Współdziałanie z placówkami oświaty, służby zdrowia, organami Policji i Sądem oraz kuratorami sądowymi. Prowadzenie indywidualnej pracy socjalnej w oparciu o Kontrakt socjalny. Prowadzenie środowiskowej pracy socjalnej.... 
Zasugerowane
Praca na pełen etat
Umowa

Ośrodek Pomocy Społecznej w Barlinku

Barlinek, Zachodniopomorskie
13 dni temu
 ...celu oceny stanu i warunków działalności edukacyjnej oraz statutowej szkół i placówek; Podejmuje działania dotyczące współpracy Kuratora w obszarze zadań oświatowych z instytucjami, organizacjami i innymi podmiotami, zadań związanych ze wspomaganiem dydaktycznej i... 
Zasugerowane
Praktyka/staż
Praca siedząca
Podróż służbowa

Kuratorium Oświaty w Gdańsku

Gdańsk
14 godziny temu

5400 zł

 ...zabezpieczeniu ich indywidualnych potrzeb bytowych i opiekuńczych: • utrzymywanie więzi z rodziną mieszkańców, osobami bliskimi, kuratorami, opiekunami prawnymi. • prowadzenie spraw meldunkowych. • prowadzenie spraw związanych z przyjęciem i opuszczaniem DPS. • pomoc w... 
Zasugerowane
Praca na pełen etat

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE Grodzki Urząd Pracy w Krako...

Kraków
3 dni temu
 ...zakresie szkolenia i rozwoju ustala indywidualne programy rozwoju zawodowego podległych pracowników zgłasza do Wielkopolskiego Kuratora Oświaty wnioski w sprawach pracowniczych Zadanie 3: Wykonuje inne zadania zlecone przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty i... 
Zasugerowane
Praktyka/staż
Podróż służbowa
Praca za granicą

Kuratorium Oświaty w Poznaniu

Konin
6 dni temu

5800 zł

 ...współpraca z instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny w tym szkołami, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, sądami, kuratorami, policją, terapeutami i in. -współpraca z wychowawcami i innymi specjalistami w celu organizowaniu specjalistycznej pomocy... 
Zasugerowane
Praca na pełen etat

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Rumia, Pomorskie
2 dni temu
 ...Kuratorium Oświaty w Lublinie Lubelski Kurator Oświaty poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: wizytator w Delegaturze w Zamościu 20-950 Lublin ul. 3 Maja 6 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: realizuje politykę oświatową państwa w zakresie... 
Zasugerowane
Podróż służbowa
4 godziny dziennie

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

Zamość
7 dni temu

4100 zł

 ...prawnymi uczestników, pracodawcami, instruktorami praktycznej nauki zawodu, psychologami, pedagogami, nauczycielami, terapeutami, kuratorami, policją oraz organizacjami pozarządowymi i lokalnymi w zakresie realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych; prowadzenie na... 
Zasugerowane
Praktyka/staż
Praca na pełen etat
Umowa o pracę
Umowa na zastępstwo
Umowa

Wielkopolska Wojewódzka Komenda OHP

Poznań
8 dni temu
 ...podróże i wyjścia służbowe związane z realizowanymi zadaniami. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: Kuratorium mieści się na dwóch piętrach (drugim i trzecim) w budynku C. Budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (wejście... 
Zasugerowane
Praktyka/staż
Praca siedząca
Podróż służbowa
Umowa o pracę

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Bydgoszcz
9 dni temu
 ...wnioski ; realizuje inne zadania Wydziału Nadzoru Kształcenia Podstawowego i Specjalnego określone w Regulaminie Organizacyjnym Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. Wymagania niezbędnewykształcenie: wyższe ukończone studia drugiego stopnia lub jednolite studia... 
Zasugerowane
Podróż służbowa
Praca fizyczna

Kuratorium Oświaty we Wrocławiu

Wrocław
14 godziny temu
 ...biurowych. Zakres zadań przeprowadza kontrole w trybie działań planowych wynikające z Planu Nadzoru Pedagogicznego Lubuskiego Kuratora Oświaty i doraźnych w publicznych oraz niepublicznych szkołach i placówkach w celu oceny a) stanu przestrzegania przepisów prawa... 
Zasugerowane
Podróż służbowa
4 godziny dziennie

Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim

Gorzów wielkopolski
10 dni temu
 ...podróże i wyjścia służbowe związane z realizowanymi zadaniami. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: Kuratorium mieści się na dwóch piętrach (drugim i trzecim) w budynku C. Budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (wejście... 
Zasugerowane
Praca siedząca
Podróż służbowa

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Bydgoszcz
3 dni temu
 ...domowego, współpraca z rodzicami i opiekunami prawnymi dzieci, współpraca na rzecz dziecka z MOPS, szkołami, placówkami medycznymi, kuratorami sądowymi itp. Charakter pracy - praca zmianowa, dyżury 12-godzinne. Nasze wymagania obywatelstwo polskie, ukończone... 
Własną działalnością
Praca na pełen etat
Telepraca
Umowa
Praca od zaraz
Praca na dyżurze
Nocna zmiana

GDAŃSKA FUNDACJA INNOWACJI SPOŁECZNEJ

Rumia, Pomorskie
14 dni temu
 ...aktualnej sytuacji zdrowotnej, opiekuńczej i pielęgnacyjnej mieszkańców. Kontakt z rodzinami w istotnych sprawach, współpraca z kuratorami. opiekunami prawnymi osób ubezwłasnowolnionych, sądami i prokuraturą. Organizacja wydarzeń w zakresie aktywizacji mieszkańców... 
Praca stała

ZŁOTA RYBKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Kochanów, gm. Głuchów, Łódzkie
24 dni temu
 ...przygotowania przelewów do realizacji. Kompletuje, przygotowuje i ewidencjonuje dokumentację księgową w celu wypłaty nagród Śląskiego Kuratora Oświaty. Na bieżąco analizuje i weryfikuje zgodność zapisów na kontach księgowych w celu dostarczenia prawidłowej i aktualnej... 

Kuratorium Oświaty w Katowicach

Katowice
10 godzin temu

5000 zł

 ...Zakres obowiązków: Organizacja pracy przedszkola. Prowadzenie odpowiedniej dokumentacji wymaganej przez organy nadzoru (kuratorium, wydział oświaty). Współpraca z kadrą placówki. Dbanie o dobry kontakt z rodzicami. Reprezentowanie placówki na zewnątrz oraz budowanie... 
Praca na pełen etat
Praca w dni powszednie

KATARZYNA KWASIBORSKA GUP w Gdańsku

Gdańsk
19 dni temu
 ...Warszawskiego (dalej „MGW”), w tym: a) Uzupełnienie i aktualizacja list eksponatów do poszczególnych galerii, w koordynacji z kuratorami i kierownikiem działu, b) uzupełnienie i aktualizacja list materiałów ikonograficznych, c) pomoc merytoryczna w wykonywaniu... 
Praca na pełen etat
Umowa
Ciekawy zawód

Muzeum Getta Warszawskiego

Warszawa
15 dni temu