Praca Lub inna Biskupiec, Olsztyński, Warmińsko-Mazurskie

496 ofert pracy

Wyniki wyszukiwania:

Pracownik Biurowy

 ...klienta, obs?uga sprz?t�w biurowych, przyjmowanie zam�wie? klient�w. godziny pracy 9-17 Wykształcenie: ?rednie og�lnokszta?c?ce Inne wymagania: osoba pracuj?ca na tym stanowisku b?dzie mia?a styczno?? z osobami pos?uguj?cymi si? j?zykiem angielskim i rosyjskim

Miejski Urząd Pracy w Olsztynie

Olsztyn
16 godzin temu

Administrator Bezpieczeństwa Systemów IT

 ...proponowaniem rozwiązań organizacyjnych, systemowych czy konfiguracyjnych celem ograniczania ryzyka, Udział w projektach oraz wsparcie dla innych komórek Asseco w zakresie swoich kompetencjiMin. 3 lata doświadczenia na stanowisku Administrator / Architekt Bezpieczeństwa... 

Asseco Poland S.A.

Olsztyn
1 dzień temu

specjalista

5700 zł

 ...opracowaniu lub samodzielnie przygotowuje sprawozdania roczne i okresowe z realizacji zadań oraz wydatków budżetowych, korespondencję oraz inne informacje w celu właściwego i terminowego wykonania przydzielonych zadań i udzielania odpowiedzi na pisma; Na bieżąco realizuje... 

Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie

Olsztyn
8 dni temu

zatrudnię

2800 zł

 ...pracy: 7,00 - 15,00 ; 11,00 - 19,00 ; 7,00 - 19,00 ; oraz w dni wolne i święta dyżur roboczy w godz. 8,00 - 16,00 - w zamian występują inne dni wolne w ciągu tygodnia. Praca w bardzo miłym zespole osób. Istnieje możliwość pracy w niepełnym wymiarze godzin. Osoby poważnie... 

CertusVia Spółka z o.o. 10-686 Olsztyn, ul. Boenigka 9.

Olsztyn
4 dni temu

specjalista

4200 zł

 ...Olsztyn lub składaj do kancelarii Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie z dopiskiem „Oferta pracy 2801 ILZ - specjalista” Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w... 

Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie

Olsztyn
2 dni temu

Kierowca

 ...pojazdu. ?cis?e przestrzeganie przpis�w ruchu drogowego. Wykonywanie innych czynno?ci dotycz?cych funkcjonowania plac�wki zlecone przez...  ...godziny pracy 7-15 Wykształcenie: ?rednie og�lnokszta?c?ce Inne wymagania: Do?wiadczenie zawodowe na podobnym stanowisku min.... 

Zesp�? Szk�? Elektronicznych i Telekomunikacyjnych Miejski U...

Olsztyn
16 godzin temu

Pracownik Magazynu

20 zł / stawka godzinowa

 ...rekrutacyjnych. Bardzo prosimy o dopisanie poniższej klauzuli do CV: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i innych danych zawartych w mojej aplikacji oraz CV na potrzeby obecnego procesu rekrutacyjnego prowadzonego przez Workhouse4you Sp. z o.o.... 

Workhouse4you Sp. z o.o.

Olsztyn
2 dni temu

Specjalista ds. wdrożeń JIRA

10000 - 13000 zł

 ...potrzeb klienta związanych z obsługą procesów i zadań z wykorzystaniem JIRA Servicedesk, Wdrażanie i parametryzacja JIRA Servicedesk i innych produktów Atlassian, Analiza, testowanie i konfiguracja rozszerzeń JIRA, Tworzenie, zarządzanie, wsparcie działań administracyjnych... 

PEOPLE TRUST SP. Z O.O.

Olsztyn
21 dni temu

Magazynier

 ...konserwacji ksi?zki i i przegl?d�w kontrolnych sprz?tu. Godziny pracy pon-czw 7-15:30, pi?tek 7-13 Wykształcenie: ?rednie zawodowe Inne wymagania: Posiadanie po?wiadczenia bezpiecze?stwa do klauzuli poufne. Znajomo?? podstawowych zasad obiegu dokument�w... 

2 Regionalana Baza Logistyczna Sk?ad Olsztyn Miejski Urząd P...

Olsztyn
16 godzin temu

MAGAZYNIER DOSTAWCA

Zakres obowiązków: PAKOWANIE, PRZYJMOWANIE PACZEK, DOSTAWA DO KLIENTAgodziny pracy 8-16 Wykształcenie: ?rednie zawodowe Inne wymagania: DO?WIADCZEDNIE ZAWODOWE MIN. 2 LATA

POLAR BHP KRZYSZTOF G?SOWSKI Miejski Urząd Pracy w Olsztynie

Olsztyn
2 dni temu

inspektor

 ...pozostałe wymagania niezbędne: ~- znajomość ustawy o Policji oraz innych przepisów, w tym rozporządzeń dotyczących danej tematyki ~...  ...Powiatowa Policji w Szczytnie, ul. Piłsudskiego 39, 12-100 Szczytno Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia... 

Komenda Powiatowa Policji w Szczytnie

Szczytno, Warmińsko-Mazurskie
13 dni temu

Opiekun

 ...miesi?czne 15%, 2 razy w roku dodatkowo premie uznaniowe oraz ZF?S)godziny pracy 6-14; 14-22 Wykształcenie: ?rednie zawodowe Inne wymagania: Wymagane wykszta?cenie min. ?rednie b?d? policealne- opiekun os�b starszych/opiekun medyczny. Przy kwykszta?ceniu ?rednim... 

Dom Pomocy Spo?ecznej KOMBATANT Miejski Urząd Pracy w Olszty...

Olsztyn
8 dni temu

Pracownik produkcyjny

20,13 zł / stawka godzinowa

 ...przygotowaniu opakowa? do sklejania. Zadania proste i powtarzalne. Godziny pracy 6-14; 14-22 Wykształcenie: brak lub niepe?ne podstawowe Inne wymagania: Preferowane do?wiadczenie zawodowe w obszarze produkcji. Sumieno??, dok?adno??, zaanga?owanie, dyscyplina w... 

KOOPRESS SP�?KA Z OGRANICZON? ODPOWIEDZIALNO?CI? Miejski Urz...

Olsztyn
1 dzień temu

Pracownik biurowy

 ...8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. 9. W związku z przetwarzaniem danych we wskazanych celach wskazanych, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Manbroker Sp. z o.o.

Manbroker Sp.zo.o.

Olsztyn
8 dni temu

PHP Developer (j. niemiecki)

85 - 120 zł / stawka godzinowa

 ...2 Wytwarzanie wydajnego, skalowanego oraz stabilnego oprogramowania 3 Współpraca z zespołem projektowym 4 Wykonywanie "code review" we współpracy z innymi członkami zespołu 5 Dbanie o jakość kodu i zgodność ze standardami obowiązującymi w organizacji... 

Britenet

Olsztyn
24 dni temu

Pracownik ds. opracowania ?adunk�w

Nowa
 ...bezpiecze?stwa ?adunku pocztowego. Opracowanie paczek gabarytowych. Praca ze skanerem terminalowym-radiowym. godzint pracy 5-10; 16-20, 17-5 Wykształcenie: brak lub niepe?ne podstawowe Inne wymagania: brak przeciwwskaza? do d?wigania, oraz pracy w godzinach nocnych

Poczta Polska S.A. Miejski Urząd Pracy w Olsztynie

Olsztyn
3 godziny temu

Psycholog

 ...wywiad�w. Prowadzenie indywidualnej i grupowej terapii psychologicznej. Wsp�?praca z innymi terapeutami. Praca z doros?ymi podopiecznymi stowarzyszenia Godziny pracy 07:30-15:30 Wykształcenie: wy?sze (w tym licencjat) Inne wymagania: mile widziane do?wiadczenie

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Os�b z Niepe?nosprawno?ci? I...

Olsztyn
3 dni temu

Kierowca

Zakres obowiązków: Przyjmowanie i wydawanie towaru. Kompletacja zam�wie?. godziny pracy 5-11 Wykształcenie: gimnazjalne Inne wymagania: Umiej?tno?? - praca zespo?owa Umiejętności i uprawnienia: RPd109 RPd109|118

Hurtownia Drobiu Oldrob Miejski Urząd Pracy w Olsztynie

Olsztyn
16 godzin temu

Magazynier

18,3 zł / stawka godzinowa

 ...komputerem, skanowanie produkt�wgodziny pracy 6-14; 14-22oferta pracy tymczasowej Wykształcenie: brak lub niepe?ne podstawowe Inne wymagania: Miele widzane uprawwnienia na w�zki wid?owe (UDT -WW). Mile widziana znajomo?? j?zyka rosyjskiego, ukrai?skiego i bia... 

Miejski Urząd Pracy w Olsztynie

Olsztyn
1 dzień temu

opiekun

 ...zespo?u terapeutyczno-opieku?czego, k?piele, karmienie, pomoc w czynno?ciach higienicznych Wykształcenie: ?rednie og�lnokszta?c?ce Inne wymagania: wymagania pracodawcy: wykszta?cenie ?rednie lub ?rednie kierunkowe - szko?a opiekun�w medycznych; praca wsystemie II... 

Dom Pomocy Spo?ecznej w Barczewie UPPO

Barczewo, Warmińsko-Mazurskie
8 dni temu