Praca Nauczyciel Gryfice, Zachodniopomorskie

66 ofert pracy

Wyniki wyszukiwania:

Praca zdalna - Nauczanie języka polskiego anglojęzycznych obcokrajowców - Doszkalamy

2800 - 5600 zł

 ...Opis stanowiska pracy Poszukujemy nauczyciela języka polskiego dla obcokrajowców posługujących się językiem angielskim. Mile widziani nauczyciele/korepetytorzy j. polskiego z dobrą znajomością j. angielskiego lub korepetytorzy/nauczyciele j. angielskiego znający... 

POL-LANGUA.PL

Szczecinek, Zachodniopomorskie
7 dni temu

korepetytor - Język polski

 ...podstawowa 7-8 klasa Miejsce przeprowadzenia zajęć: u ucznia Więcej informacji:  Chcesz znaleźć pracę jako korepetytor i prywatny nauczyciel, ale nie wiesz, od czego zacząć? Na BUKI codziennie ponad 2500 odwiedzających szuka korepetytorów ze 150 przedmiotów.  BUKI to... 
Gryfice, Zachodniopomorskie
12 dni temu

STARSZY REFERENT

 ...Numer oferty: StPr/21/3331 Obowiązki: 1. TWORZENIE I MODYFIKACJA HARMONOGRAMÓW ZAJĘĆ ORAZ OBSŁUGA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH I STUDENTÓW W TYM ZAKRESIE 2. WSPÓŁPRACA Z JEDNOSTKAMI NAUKOWO - DYDAKTYCZNYMI ORAZ DZIEKANATAMI PODCZAS PROCESU UKŁADANIA HARMONOGRAMÓW... 

POMORSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W SZCZECINIE

Szczecin
10 dni temu

NAUCZYCIEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Zakres obowiązków: - Wykształcenie: wy?sze (w tym licencjat) Inne wymagania: PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA, ORAZ PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE

FUNDACJA KLUCZ NADZIEI

Rogowo, gm. Radowo Małe, Zachodniopomorskie
miesiąc temu

Wychowawca

Zakres obowiązków: prowadzenie grupy wychowawczej oraz dokumentacj- rekrutacja m?odzie?y do hufca pracy,- realizacja program�w dydaktyczno-wychowawczych,- nawi?zywanie wsp�?pracy w zakresie wsp�lnych dzia?a? na rzecz m?odzie?y

Zachodniopomorska Wojew�dzka Komenda Ochotniczych Hufc�w Pra...

Zachodniopomorskie
miesiąc temu

Nauczyciel z kompetencji personalnych i społecznych

JEŚLI DO NAS DOŁĄCZYSZ BĘDZIESZ SIĘ ZAJMOWAĆ: Zapewnieniem nauczania na najwyższym poziomie i profesjonalizmu w działaniu Sprawieniem, aby nasi uczniowie i słuchacze byli przygotowani do pracy w wybranych zawodach, a później jak najlepiej funkcjonowali na rynku...

Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK" Sp. z o.o.

Kołobrzeg, Zachodniopomorskie
7 dni temu

Nauczyciel na kierunku Pomoc nauczyciela przedszkola

JEŚLI DO NAS DOŁĄCZYSZ BĘDZIESZ SIĘ ZAJMOWAĆ: Zapewnieniem nauczania na najwyższym poziomie i profesjonalizmu w działaniu Sprawieniem, aby nasi uczniowie i słuchacze byli przygotowani do pracy w wybranych zawodach, a później jak najlepiej funkcjonowali na rynku...

Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK" Sp. z o.o.

Kołobrzeg, Zachodniopomorskie
7 dni temu

Asystent ds. Obsługi Pacjenta

  Twoje zadania: umawianie Pacjentów na badania, w tym obsługa Pacjentów zgodnie ze standardami Grupy Affidea udzielanie Pacjentom niezbędnych informacji o zakresie świadczonych usług medycznych, możliwych terminach ich wykonania, sposobie rejestracji, oraz...

Affidea Polska

Koszalin
5 dni temu

Opiekun ?wietlicy

Zakres obowiązków: sprawowanie nadzoru, sprz?tanie, prowadzenie zaj??. Wykształcenie: zasadnicze zawodowe

GMINNY KLUB KULTURY W KARNICACH

Karnice, gm. Karnice, Zachodniopomorskie
6 dni temu

Sekretarz szko?y

 ...Zakres obowiązków: -Prowadzenie bie??cych spraw zgodnie z wymogami przepis�w Ustawy o systemie o?wiaty, Karty Nauczyciela, Prawa O?wiatowego zwi?zanych z funkcjonowaniem szko?y -sprawna, bie??ca obs?uga klient�w szko?y oraz efektywne prowadzenie sekretariatu- prowadzenie... 

Szko?a Podstawowa im. Or?a Bia?ego W Czerninie

Czernin, gm. Dygowo, Zachodniopomorskie
19 dni temu

PEDAGOG zajęcia popołudniowe

Poszukujemy pedagoga do pracy z dziećmi. Około 14 godzin tygodniowo. Pomoc w nauce, organizacja czasu wolnego, zajęcia rozwijające zainteresowania. Wymagania: - wykształcenie wyższe mgr pedagogiki Proszę o zawarcie w dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli...

Centrum delta

Nowogard, Zachodniopomorskie
3 dni temu

korepetytor - Klasy młodsze

50 - 60 zł / stawka godzinowa

 ...młodsze Poziom szkolenia: Dla dzieci Miejsce przeprowadzenia zajęć: u ucznia; online Dodatkowa informacja: Korepetytor/nauczyciel prywatny Niepełny etat/Pełny etat/Praca dorywcza   Chcesz zajmować się nauczaniem i zarabiać na tym?Jesteś zainteresowany... 

buki

Szczecin
miesiąc temu

Koordynator Centrum Wolontariatu Caritas

 ...pomoc w koordynowaniu dzia?a? projektu Caritas Laudato Si?;- utrzymanie kontaktu z wolontariuszami.- zarz?dzanie mediami spo?eczno?ciowymi Wykształcenie: ?rednie og�lnokszta?c?ce Inne wymagania: mile widziane do?wiadczenie na stanowisku nauczyciela, edukatora

Caritas Diecezji Koszali?sko-Ko?obrzeskiej w Koszalinie

Koszalin
18 godzin temu

Pracownik socjalny

Zakres obowiązków: 1) rozpoznanie i ustalanie potrzeb ?rodowiska lokalnego,2) praca socjalna rozumiana jak dzia?alno?? zawodowa skierowana na pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolno?ci do funkcjonowania w spo?ecze?stwie oraz na tworzenie warunk...

Miejski O?rodek Pomocy Rodzinie

Zachodniopomorskie
miesiąc temu

Pracownik socjalny

Zakres obowiązków: 1. Przeprowadzanie rodzinnych wywiad�w ?rodowiskowych w rodzinach ubiegaj?cych si? o przyznanie ?wiadcze? z pomocy spo?ecznej oraz na zlecenie innych instytucji uprawnionych. 2. Udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej. 3. Rozpoznawanie...

O?rodek Pomocy Spo?ecznej

Zachodniopomorskie
19 dni temu

Piel?gniarka/ Po?o?na

Zakres obowiązków: praca na oddzia?ach szpitala Wykształcenie: ?rednie zawodowe Inne wymagania: Wykszta?cenie min. ?rednie piel?gniarskie, prawo do wykonywania zawodu, dyspozycyjno??, odporno?? na stres, komunikatywno??

SZPITAL WOJEW�DZKI IM. MIKO?AJA KOPERNIKA W KOSZALINIE

Koszalin
19 dni temu

korepetytor - Matematyka

 ...Miejsce przeprowadzenia zajęć: u ucznia; u korepetytora Więcej informacji:  Chcesz znaleźć pracę jako korepetytor i prywatny nauczyciel, ale nie wiesz, od czego zacząć? Na BUKI codziennie ponad 2500 odwiedzających szuka korepetytorów ze 150 przedmiotów.  BUKI to... 
Koszalin
8 dni temu