Praca Nauczyciel Nadarzyn, gm. Nadarzyn, Mazowieckie

470 ofert pracy

Wyniki wyszukiwania:

NAUCZYCIEL ŚWIETLICY (PENSUM 24/24)

4000 - 5000 zł

- praca z różnymi wiekowo grupami dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężoną (szkoła podstawowa i szkoła przysposabiająca do pracy) Inne wymagania Wymagania: wykształcenie wyższe (oligofrenopadogika), predyspozycje osobiste do pracy z dziećmi ...

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 85

Warszawa
21 godzin temu

NAUCZYCIEL WSPOMAGAJĄCY (PENSUM 20/20)

3400 zł

- praca z dzieckiem z orzeczonym stopniem niepełnosprawności Inne wymagania Wymagania: wykształcenie wyższe (pedagogika specjalna), przygotowanie pedagogiczne.Obowiązki:- praca z dzieckiem z orzeczonym stopniem niepełnosprawności[Zgłoszenia: ****@*****.***, 22...

Szkoła Podstawowa nr 157 im. Adama Mickiewicza

Warszawa
21 godzin temu

ASYSTENT NAUCZYCIELA

2800 zł

Wsparcie dla nauczyciela - przygotowywanie pomocy, kart pracy. Pomoc dzieciom podczas posiłków, zajęć, pobytu na placu zabaw. Dbanie o porządek w sali i łazience, dezynfekcja zabawek i powierzchni, odbieranie i oddawanie dzieci rodzicom. Inne wymagania praca pn-pt,... 
Latchorzew, gm. Stare Babice, Mazowieckie
21 godzin temu

NAUCZYCIEL WSPOMAGAJĄCY

3240 - 5400 zł

Praca i nauka z dzieckiem niepełnosprawnym. Praca od poniedziałku do piątku - 20 godz. tygodniowo - od pon. do pt. - godziny do uzgodnienia. Wynagrodzenie zależne od stopnia awansu. Inne wymagania Poziom wykształcenia- wyższe magisterskie oligofrenopedagogika z przygotowaniem...

Szkoła Podstawowa im. Włodzimierza Puchalskiego w Otrębusach

Brwinów, Mazowieckie
21 godzin temu

POMOC NAUCZYCIELA

2730 zł

- pomoc nauczycielowi w codziennych obowiązkach Inne wymagania Wymagania: wykształcenie średnie zawodowe, co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego. Obowiązki: - pomoc nauczycielowi w codziennych obowiązkach*Wynagrodzenie zasadnicze: 2730 zł brutto + premia... 

Przedszkole Specjalne nr 213

Warszawa
21 godzin temu

Pracownik Administracyjny - wprowadzanie danych

Poszukujesz pracy związanej z administracją bądź po prostu chcesz zdobyć doświadczenie w tym obszarze? Potrafisz obsługiwać urządzenia biurowe i sprawnie radzisz sobie z pisaniem na klawiaturze? Masz prawo jazdy kategorii B? Nie czekaj i prześlij do nas swoje CV! ...

Randstad Polska Sp. z o.o.

Warszawa
16 dni temu

POMOC NAUCZYCIELA

2800 - 3817 zł

- dbanie o dobro placówki, chronienie jej mienia oraz zachowywanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę- przestrzeganie zasad współżycia społecznego- zapewnienie pełnego bezpieczeństwa dziecku, do którego jest zatrudniony oraz...

Przedszkole nr 380 "Promyk Gocławia"

Warszawa
21 godzin temu

NAUCZYCIEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO (PENSUM 25 GODZIN)

2766 - 3817 zł

- zakres obowiązków wynika bezpośrednio z zapisów Ustawy Karta Nauczyciela oraz Ustawy Kodeks Pracy Inne wymagania Wymagania: wykształcenie wyższe (wychowanie przedszkolne, wczesnoszkolne), znajomość karty nauczyciela, książeczka "sanepidu", pożądane zaświadczenie o... 

Przedszkole nr 380 "Promyk Gocławia"

Warszawa
21 godzin temu

NAUCZYCIEL MATEMATYKI

2800 zł

Nauka matematyki w klasach (szkoła podstawowa 17 godzin i 2 godziny w liceum). Rodzaj zatrudnienia Umowa o pracę na czas nieokreślony System wynagradzania Czasowy ze stawką miesięczną Zmianowosc jedna zmiana Wyksztalcenia wyższe (w tym licencjat), inne, ...

Płockie Towarzystwo Oświatowe

Płock
21 godzin temu

136 - NAUCZYCIEL ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH

2949 zł

Zajęcia rewalidacyjne prowadzone z uczniami z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w wymiarze 2 godzin tygodniowo. Rodzaj zatrudnienia Umowa o pracę na czas określony System wynagradzania Czasowy ze stawką miesięczną Zmianowosc dwie zmiany Wyksztalcenia...

I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Radomiu

Radom
21 godzin temu

NAUCZYCIEL WSPOMAGAJĄCY

 ...podstawą programową oraz wewnętrznymi standardami placówki. Współpraca z rodzicami, współpraca i planowanie pracy z całym zespołem nauczycieli. Współuczestniczenie w realizacji i rozwoju wysokich standardów pracy oraz budowanie pozytywnego wizerunku placówki. Rodzaj... 

Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Sochacz...

Sochaczew, Mazowieckie
21 godzin temu

POMOC NAUCZYCIELA

2590 zł

 ...wyprowadzanie uczniów do łazienki i w razie konieczności umycie i przebranie- uczestniczenie w zajęciach zespołowych prowadzonych przez nauczyciela i pomaganie w ich organizowaniu- pomaganie nauczycielom wychodzącym na wycieczki z uczniami- podczas ferii i wakacji... 

Zespół Szkół Specjalnych Nr 105

Warszawa
21 godzin temu

NAUCZYCIEL WSPOMAGAJĄCY

3300 zł

- otaczanie opieką dzieci i młodzieży z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego- współorganizowanie procesu edukacyjnego ucznia- wspieranie uczniów w rozwoju i integrowanie z grupą- tworzenie dokumentacji specjalistycznej Inne wymagania Wymagania: wykształcenie...

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 154 im. P.E...

Warszawa
21 godzin temu

NAUCZYCIEL CHEMII (PENSUM 4 GODZINY)

 ...doświadczenia zawodowego.Obowiązki:- nauczanie chemii- praca z młodzieżą niedostosowaną społecznie*Wynagrodzenie 773,12 zł brutto dla nauczyciela stażysty. Faktyczne wynagrodzenie będzie uzależnione od posiadanych kwalifikacji i stopnia awansu zawodowego kandydata. Rodzaj... 
Warszawa
21 godzin temu

POMOC NAUCZYCIELA W PRZEDSZKOLA

2800 zł

Pomoc nauczyciela w grupie 3 i 4 latków:- opieka nad dziećmi- wsparcie w procesie edukacji oraz przy utrzymaniu porządku w sali Rodzaj zatrudnienia Umowa o pracę na czas określony System wynagradzania Czasowy ze stawką miesięczną Zmianowosc jedna zmiana... 

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W BRZEZINACH

Halinów, Mazowieckie
21 godzin temu

POMOC NAUCZYCIELA

2800 zł

- pomoc nauczycielowi w opiece nad dziećmi niepełnosprawnymi (przy czynnościach higienicznych, jedzeniu, ubieraniu, zajęciach szkolnych i sportowych) - prace porządkowe Inne wymagania Wymagania: wykształcenie zawodowe.Obowiązki: - pomoc nauczycielowi w opiece nad... 

SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 99 IM MAŁEGO POWSTAŃCA

Warszawa
21 godzin temu

POMOC NAUCZYCIELA

2340 zł

- pomoc nauczycielowi w opiece nad dziećmi- karmienie- prace porządkowe Inne wymagania Wymagania: wykształcenie podstawowe co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego.Obowiązki:- pomoc nauczycielowi w opiece nad dziećmi- karmienie- prace porządkowe*Wynagrodzenie... 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabosłyszą...

Warszawa
21 godzin temu

POMOC NAUCZYCIELA

2334 zł

- opieka nad dzieckiem niepełnosprawnym- pomoc w zapisywaniu notatek- pomoc w toalecie Inne wymagania Obowiązki:- opieka nad dzieckiem niepełnosprawnym- pomoc w zapisywaniu notatek- pomoc w toalecie*Wynagrodzenie zasadnicze: 2334 zł brutto + 20% premii, wysługa...

LXIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM....

Warszawa
21 godzin temu

136 - SEKRETARZ SZKOŁY

3000 zł

 ...w SIO (System Informacji Oświatowej) i programie VULCAN,3. Organizacja pracy sekretariatu, obsługa petentów: uczniów, rodziców, nauczycieli,4. Prowadzenie dokumentacji sekretariatu, rejestrów i ewidencji wymaganych w szkole,5. Prowadzenie korespondencji przychodzącej... 
Radom
21 godzin temu

NAUCZYCIEL WSPÓŁORGANIZUJĄCY KSZTAŁCENIE SPECJALNE

2949 zł

Praca na stanowisku nauczyciela współorganizującego kształcenie dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Praca w wymiarze 20/20, pełny etat. Inne wymagania Wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym. Studia podyplomowe - pedagogika społeczno... 

Szkoła Podstawowa Nr 11 im. Jana Pawła II w Siedlcach

Siedlce
21 godzin temu