Praca Opiekun wycieczki

3449 ofert pracy

Szukamy Pilota, Wycieczka Puławy i Nałęczów 30.09.2021

Data wstawienia: 2021-09-24 13:00 Data ważności: 2021-10-01 Województwo:Lubelskie Dzień dobry, szukamy pilota na wycieczkę 1-dniową do Puław i Nałęczowa. Wyjazd z grupą z miejscowości Międzyrzecz Podlaski. Uczestnikami wycieczki będzie grupa około 30 osobowa dorosłych... 

Włóczykij

Lubelskie
4 dni temu

Opiekun

Zakres obowiązków: ca?okszta?t prac zwi?zanych z opiek? nad starszymi lud?mi, pomoc w codziennych czynno?ciach Wykształcenie: ?rednie og�lnokszta?c?ce Inne wymagania: wykszta?cenie ?rednie opiekun

DOM POMOCY SPO?ECZNEJ w Trzebiechowie

Lubuskie
11 godzin temu

Opiekun

Zakres obowiązków: opieka nad osobami w stanie nietrze?wo?ci, prace porz?dkowe Wykształcenie: ?rednie og�lnokszta?c?ce

Powiatowy Urząd Pracy Legnicy

Legnica
5 dni temu

Opiekun

Zakres obowiązków: Sprawowanie opieki nad powierzon? grup? mieszka?c�w DPS, piel?gnowanie os�b chorych. Inne prace pomocnicze. Praca od pon-nd w godz. 7:00-19:00/19:00-7:00. Wynagrodzenie 3 000z? + wys?uga lat + premia motywacyjna. Wykształcenie: ?rednie og�lnokszta...

Dom Pomocy Spo?ecznej w Czubinie

Czubin, gm. Brwinów, Mazowieckie
1 dzień temu

Opiekun

Zakres obowiązków: Zagwarantowanie dziecku w?a?ciwej opieki piel?gnacyjnej oraz edukacyjnej, przez prowadzenie zaj?? zabawowych z elementami edukacji, z uwzgl?dnieniem indywidualnych potrzeb dziecka. Prowadzenie zaj?? opieku?czo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzgl?dniaj...

??OBEK GMINNY "T?CZOWA KRAINA" W LEGNICKIM POLU

gm. Legnickie Pole, Dolnośląskie
6 dni temu

Opiekun

Zakres obowiązków: wsparcie os�b niepe?nosprawnych w codziennych czynno?ciach Wykształcenie: pomaturalne/policealne Inne wymagania: wymagany dyplom opiekuna oraz conajmniej 3 miesi?czny sta? pracy z osobami niepe?nosprawnymi

?rodowiskowy Dom Samopomocy w Che?m?y dla Powiatu Toru?skie...

Kujawsko-Pomorskie
7 dni temu

Opiekun

 ...piel?gnacyjnych- uczestniczenie w wydawaniu posi?k�w- karmienie os�b wymagaj?cych pomocy Wykształcenie: ?rednie og�lnokszta?c?ce Opiekun w domu pomocy spo?ecznej* Inne wymagania: Wymagania: wykszta?cenie ?rednie, aktualna ksi??eczka "sanepidu", umiej?tno?? pracy w... 

Dom Pomocy Spo?ecznej "Kombatant" Urz?d Pracy m.st. Warszawy...

Warszawa
5 dni temu

Opiekun

Zakres obowiązków: opieka nad osobami starszymi i chorymi; docelowo umowa na czas nieokre?lony Wykształcenie: zasadnicze zawodowe Inne wymagania: predyspozycje do opieki

DOM OPIEKI "DOLINA S?UPI" Jolanta Szczerbaty

Kobylnica, Pomorskie
6 dni temu

Opiekun

 ...godzinach 6-14-22-6.Kontakt osobisty Andrych�w ul. Starowiejska 22b lub telefoniczny (***) ***-**** Wykształcenie: zasadnicze zawodowe Opiekun w domu pomocy spo?ecznej* Inne wymagania: Wykszta?cenie min. zawodowe. W przypadku wykszta?cenia zawodowego wymagany min. 1 rok... 

O?rodek Pomocy Spo?ecznej w Andrychowie

Opolskie
6 dni temu

Opiekun

Zakres obowiązków: Opieka nad mieszka?cami w Domu Pomocy Spo?ecznej Wykształcenie: ?rednie og�lnokszta?c?ce Inne wymagania: Dodatkowo pracodawca wymaga umiej?tno?ci na opiekuna

Dom Pomocy Spo?ecznej w Rokitnie 38

Rokitno, gm. Przytoczna, Lubuskie
2 dni temu

Opiekun

 ...asnej. Stan zdrowia pozwalaj?cy na zatrudnienie na danym stanowisku pracy. Mile widziane, ale nie konieczne: wykszta?cenie z zakresu opiekuna w domu pomocy spo?ecznej, opiekuna osoby starszej, asystenta osoby niepe?nosprawnej, opiekunki ?rodowiskowej, opiekuna medycznego.... 

Centrum Opieki Serenus Dom Pomocy Spo?ecznej oddzia? fundacj...

Pomorskie
1 dzień temu

Opiekun

Zakres obowiązków: Opieka nad mieszka?cami ZDPS.RM w Wieleniu. Prace porz?dkowe w pawilonie Wykształcenie: ?rednie og�lnokszta?c?ce Inne wymagania: 2 lata udokumentowanego do?wiadzcenia w zawodzie

Zesp�? Dom�w Pomocy Spo?ecznej prowadzony przez Zgromadzenie...

Wielkopolskie
7 dni temu

Opiekun

 ...uczestnik�w. Prowadzenie wymaganej dokumentacji Wykształcenie: pomaturalne/policealne Inne wymagania: Kierunek/specjalno?? : opiekun osoby niepe?nosprawnej, asystent osoby niepe?nosprawnej,opiekun medycznyMinimum 3-miesi?czne doswiadczenie w pracy z osobami z... 

Powiatowy Urząd Pracy Przeworsku

Sieniawa, Podkarpackie
1 godzinę temu

Opiekun

18,3 zł / stawka godzinowa

Zakres obowiązków: opieka nad pacjentami Wykształcenie: ?rednie zawodowe Opiekun medyczny* Inne wymagania: do?wiadczenie mile widziane, ch?? do pracy,podej?cie do os�b starszych Zawód: Opiekun medyczny*

BONA - MED SP�?KA Z OGRANICZON? ODPOWIEDZIALNO?CI? Grodzki U...

Opolskie
2 dni temu

Opiekun

Zakres obowiązków: Praca w domu opieki dla starszych os�b "Dom Pod Anio?em" w Jelitowie - pomoc i asystowanie starszym osobom we wszelkich czynno?ciach dnia codziennego: ubieraniu, myciu, karmieniu, sp?dzaniu wolnego czasu. Wykształcenie: ?rednie og�lnokszta?c?ce

Domy Opieki dla Starszych Os�b, Anna M?odak

Jelitowo, gm. Niechanowo, Wielkopolskie
5 dni temu

Opiekun

 ...Nabór na stanowisko OPIEKUNA Centrum Opieki Serenus w Gdańsku w wymiarze pełnego lub niepełnego etatu W związku z rozwojem naszego Centrum do naszego zespołu poszukujemy osób, dla których praca z osobą starszą jest ogromną wartością i źródłem satysfakcji... 

Centrum Opieki Serenus w Gdańsku

Gdańsk
6 dni temu

Opiekun

Zakres obowiązków: zapewnienie fachowej na najwy?szym poziomie opieki osobom ci??ko i przewlekle chorym oraz pe?ne zaspakajanie ich potrzeb Wykształcenie: ?rednie og�lnokszta?c?ce Inne wymagania: wykszta?cenie ?rednie, wy?sze opiekun

Dom Pomocy Spo?ecznej dla Kombatant�w

Lubuskie
9 dni temu

Opiekun

 ...przewlekle, aktywny udzia? w imprezac h kulturalno - rekreacyjnych organizowanych przez Dom Wykształcenie: ?rednie og�lnokszta?c?ce Opiekun w domu pomocy spo?ecznej* Inne wymagania: Wymagania: wykszta?cenie ?rednie, 6 miesi?cy do?wiadczenia zawodowego.Obowi?zki:-... 

Dom Pomocy Spo?ecznej dla Kombatant�w Urz?d Pracy m.st. Wars...

Warszawa
5 dni temu

OPIEKUN

Numer oferty: StPr/21/0738 Obowiązki: Opieka nad mieszkańcami Domu, karmienie, dbanie o czystość osobistą mieszkańców, sporządzanie zakupów, nadzorowanie ubioru pensjonariuszy. Wymagania: Wymagania konieczne: Wykształcenie: ~ średnie zawodowe, brak ...

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ JORDANOWO

Jordanowo, gm. Świebodzin, Lubuskie
7 dni temu

Opiekun

 ...przepis�w bhp i ppo?. obowi?zuj?cych w DPS im. Matki Teresy z Kalkuty w Lublinie.Zadaniem opiekuna jest dba?o?? o dobro mieszka?c�w i poszanowanie ich godno?ci osobietej; opiekun wsp�?pracuje z zespo?em; pe?ni funkcj? pracownika pierwaszego kontaktu w stosunku do... 

DOM POMOCY SPO?ECZNEJ IM. MATKI TERESY Z KALKUTY Miejski Urz...

Lublin
2 dni temu