Niestety wystąpił błąd і w tej chwili serwer nie może przetworzyć wysłanego żądania. Spróbuj ponownie za kilka minut.

Praca Orlen

1-20 z 32 wyników

Nowa

Menedżer Sprzedaży

Orlen

 ...kosztów poprzez zarządzanie operacyjne przydzieloną grupą stacji franczyzowych z zastosowaniem standardów i procedurobowiązujących w PKN ORLEN S.A. ~prowadzenie akwizycji stacji paliw -poszukiwanie nowych lokalizacji na powierzonym terenie działania, monitorowanie rynku i... 
Wielkopolskie
4 godziny temu

Project Manager

Orlen

Na tym stanowisku możesz rozwijać zawodową karierę będąc odpowiedzialnym za: ~koordynację i realizację prac projektowych po stronie biznesowej, w środowisku międzynarodowym, w zakresie transformacji procesów biznesowych w oparciu o rozwiązania IT ~analizowanie i definiowanie...
Warszawa
12 dni temu
Nowa

Specjalista ds. Administracji Systemami CRM

Orlen

Na tym stanowisku możesz rozwijać zawodową karierę będąc odpowiedzialnym za: ~administrowanie oraz monitorowanie systemu Microsoft Dynamics CRM ~monitorowanie parametrów systemu oraz pracy środowiska aplikacji i interfejsów ~wsparcie administratora biznesowego - klienta...
Warszawa
4 godziny temu
Nowa

Specjalista w Dziale Bezpieczeństwa Gospodarczego

Orlen

Na tym stanowisku możesz rozwijać zawodową karierę będąc odpowiedzialnym za: ~opracowywanie analiz strategicznych z zakresu bezpieczeństwa na potrzeby Biura Kontroli i Bezpieczeństwa ~analizowanie informacji w celu identyfikacji ewentualnych ryzyk i zagrożeń ~pozyskiwanie...
Warszawa
4 godziny temu
Nowa

Starszy Specjalista w Biurze Prasowym

Orlen

 ...zagranicznymi w celu budowania pozytywnego wizerunku spółki ~organizację konferencji i briefingów prasowych ~wsparcie przedstawicieli PKN ORLEN, w tym członków zarządu podczas konferencji, briefingów, kongresów – przygotowanie materiałów, samodzielne zaplanowanie komunikacji,... 
Warszawa
4 godziny temu
Nowa

Starszy Operator Wsparcia Produkcji

Orlen

Na tym stanowisku możesz rozwijać zawodową karierę będąc odpowiedzialnym za: ~samodzielnie wykonywanie złożonych zadań związanych ze sterowaniem procesem  produkcyjnym Zakładu CCGT na Stacji Uzdatniania Wody oraz pozostałych instalacjach pomocniczych (manualne oraz zdalne...
Płock
2 dni temu
Nowa

Specjalista w Zespole Mediów Korporacyjnych

Orlen

 ...stanowisku możesz rozwijać zawodową karierę będąc odpowiedzialnym za: ~podejmowanie działań związanych z budowaniem wizerunku PKN ORLEN i Grupy Kapitałowej ORLEN w mediach wewnętrznych   ~przygotowanie materiałów tekstowych, fotograficznych i filmowych na potrzeby... 
Warszawa
6 dni temu

Specjalista ds. zgłoszeń i Usług Systemowych

Orlen

Na tym stanowisku możesz rozwijać zawodową karierę będąc odpowiedzialnym za: ~współpracę z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi w zakresie obowiązków wynikających z Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej oraz umowy przesyłowej ~sporządzanie analiz ekonomicznych...
Płock
7 dni temu
Nowa

Starszy Inspektor Nadzoru branży budowlanej

Orlen

Na tym stanowisku możesz rozwijać zawodową karierę będąc odpowiedzialnym za: Nadzór inwestorski pełniony nad robotami z zakresu branży budowlanej o specyfice przemysłowej wykonywanymi w ramach zadań inwestycyjnych, realizowanych w obszarze Dyrektora Wykonawczego ds. ...
Płock
4 godziny temu
Nowa

Starszy Analityk w Obszarze Inwestycji Kapitałowych

Orlen

Na tym stanowisku możesz rozwijać zawodową karierę będąc odpowiedzialnym za: ~weryfikację założeń i ocenę efektywności finansowej projektów M&A ~przygotowywanie analiz biznesowych, wycen przedsiębiorstw lub innych aktywów ~sporządzanie wniosków inwestycyjnych do akceptacji...
Warszawa
5 dni temu

Specjalista w Dziale Raportowania i Analiz Regulacyjnych

Orlen

Na tym stanowisku możesz rozwijać zawodową karierę będąc odpowiedzialnym za: ~nadzór nad realizacją obowiązków PKN ORLEN wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu ~tworzenie i wdrażanie regulacji wewnętrznych w PKN ORLEN... 
Płock
7 dni temu

Specjalista w Dziale Sprzedaży Olefin i Aromatów

Orlen

Na tym stanowisku możesz rozwijać zawodową karierę będąc odpowiedzialnym za: ~operacyjną realizację zawartych umów i kontraktów handlowych ~bieżącą rejestrację danych w systemie SAP ~przygotowywanie dokumentacji wymaganej do realizacji kontraktów krótko, średnio i ...
Płock
7 dni temu

Starszy Operator Procesów Produkcyjnych II

Orlen

Na tym stanowisku możesz rozwijać zawodową karierę będąc odpowiedzialnym za: Samodzielne wykonywanie czynności w zakresie: ~produkcji mediów energetycznych na poszczególnych zmianach w Zakładzie CCGT w oparciu o wskazania urządzeń kontrolno-pomiarowych i wyniki analiz...
Płock
7 dni temu

Kierownik Projektu ds. modelowania finansowego w energetyce

Orlen

Na tym stanowisku możesz rozwijać zawodową karierę będąc odpowiedzialnym za: ~przygotowanie i rozwój kompleksowych modeli finansowych dla projektów inwestycyjnych związanych z energetyką odnawialną (w tym w szczególności offshore) oraz konwencjonalną ~analizę aspektów...
Warszawa
7 dni temu

Młodszy Specjalista w Dziale Aplikacji Korporacyjnych

Orlen

Na tym stanowisku możesz rozwijać zawodową karierę będąc odpowiedzialnym za: ~zarządzanie uprawnieniami i kontrola licencji w środowisku SAP ~bieżące utrzymanie i rozwój w obszarze uprawnień SAP ~udział w projektach informatycznych w środowisku SAP ~udział w projektach...
Warszawa
16 dni temu
Nowa

Kierownik Projektu w Zespole Wyposażenia Stacji Paliw

Orlen

 ...rozwijać zawodową karierę będąc odpowiedzialnym za: ~wdrażanie projektów z obszaru logistyki/dystrybucji dla kategorii FMCG w PKN ORLEN oraz w Spółkach Grupy Kapitałowej ~prowadzenie projektów zakupowych w obszarze logistyki/dystrybucji na rynku krajowym oraz w... 
Warszawa
2 dni temu

Specjalista w Zespole Monitorowania Bezpieczeństwa IT

Orlen

Na tym stanowisku możesz rozwijać zawodową karierę będąc odpowiedzialnym za: ~monitorowanie cyberbezpieczeństwa (Security Operations Center) ~wykrywanie i reagowanie (koordynacja) na incydenty związane z naruszeniem cyberbezpieczeństwa ~analizowanie i raportowanie ...
Płock
26 dni temu

Kierownik Projektu w Zespole Reagowania na Incydenty Cyberbezpieczeństwa

Orlen

 ...odpowiedzialnym za: ~prowadzenie projektów związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa głównie w zakresie zespołu CSIRT w Grupie Kapitałowej ORLEN ~monitorowanie zagrożeń w zakresie cyberbezpieczeństwa ~definiowanie, wdrażanie i rozwijanie mechanizmów identyfikowania ryzyk ~... 
Warszawa
16 dni temu

Specjalista ds. Systemów Uzupełniających SAP (workflow, zakupowe)

Orlen

Na tym stanowisku możesz rozwijać zawodową karierę będąc odpowiedzialnym za: ~udział w pracach z innowacyjnymi systemami informatycznymi oraz nowoczesnymi rozwiązaniami w obszarze aplikacji korporacyjnych - systemy typu workflow i systemy zakupowe ~bieżące utrzymanie...
Płock
16 dni temu

Starszy Specjalista rozwiązań IT w środowisku SAP

Orlen

Na tym stanowisku możesz rozwijać zawodową karierę będąc odpowiedzialnym za: ~rozwój i utrzymanie (z elementami technicznymi) rozwiązań informatycznych w środowisku SAP w obszarze finansowo-księgowym ~opracowywanie wymagań rozwojowych dla nowoczesnych rozwiązań informatycznych...
Płock
19 dni temu
12