Niestety wystąpił błąd і w tej chwili serwer nie może przetworzyć wysłanego żądania. Spróbuj ponownie za kilka minut.

Praca Osób niepełnosprawnych gm. Święciechowa, Wielkopolskie

14 ofert

Otrzymuj najnowsze oferty pracy na pocztę

Dyrektor Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im Marii Skłodowskiej - Curie w Święciechowie ogłasza...

I.            Wymagania niezbędne zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych(Dz. U. nr 223 poz. 1458 ze zm.)oraz minimalnych wymagań kwalifikacyjnych określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18.03.2009 r. w sprawie wynagradzania...
gm. Święciechowa, Wielkopolskie
2 miesięcy temu

Nabór na stanowisko: nauczyciel wspomagający

 ...organizowania kształcenia , wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem...  ...danych osobowych oraz obowiązek informacyjny- rekrutacja osoby mającej podjąć pracę na podstawie art.6 ust.1 lit.a... 
gm. Święciechowa, Wielkopolskie
2 miesięcy temu

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Centrum Usług Wspólnych w Święciechowie

 ...motywacyjny, b) curriculum vitae, c) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, d) kserokopie świadectw...  ...(www.bip.swieciechowa.pl.)   Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisówo rehabilitacji zawodowej... 
gm. Święciechowa, Wielkopolskie
2 miesięcy temu

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Święciechowie ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze -...

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w miesiącu styczniu 2016r. nie przekracza 6% w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 1. Nazwa i adres jednostki: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej... 
gm. Święciechowa, Wielkopolskie
2 miesięcy temu

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Święciechowie ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko...

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w miesiącu sierpniu 2016 r. nie przekracza 6 % w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 1. Wymagania niezbędne: a) obywatelstwo polskie, b) wykształcenie... 
gm. Święciechowa, Wielkopolskie
2 miesięcy temu

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Święciechowie ogłasza nabór kandydatów na stanowisko pracownika...

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w miesiącu maju 2020 r. nie przekracza 6 % w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.   #Wymagania niezbędne: #obywatelstwo polskie, #spełniać co... 
gm. Święciechowa, Wielkopolskie
miesiąc temu

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Święciechowie ogłasza nabór kandydatów na stanowisko sprzątaczka...

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w miesiącu lutym 2017 r. nie przekracza 6 %w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.   1.Wymagania niezbędne: a)obywatelstwo polskie, b)minimum podstawowe... 
gm. Święciechowa, Wielkopolskie
2 miesięcy temu

nauczyciel -logopeda / nauczyciel-psycholog w wymiarze 1 etatu (16/22 etatu logopedy , 6/22 etatu psychologa)...

 ...organizowania kształcenia , wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem...  ...danych osobowych oraz obowiązek informacyjny- rekrutacja osoby mającej podjąć pracę na podstawie art.6 ust.1 lit.a... 
gm. Święciechowa, Wielkopolskie
2 miesięcy temu

Dyrektor Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Święciechowie ogłasza nabór na stanowisko pracy:...

 ...na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Święciechowa, jak również w BIP Urzędu Gminy Święciechowa w terminie do 31.08.2017 r. Osoba rekrutowana na stanowisko nauczyciela będzie zobowiązana przed podpisaniem umowy do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego... 
gm. Święciechowa, Wielkopolskie
2 miesięcy temu

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Lasocicach ogłasza nabór kandydatów na stanowisko sprzątaczka w placówce...

 ...szkolenia/, referencje, -oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz obowiązek informacyjny- rekrutacja osoby mającej podjąć pracę na podstawie art.6 ust.1 lit.a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia... 
gm. Święciechowa, Wielkopolskie
2 miesięcy temu

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM W DŁUGIEM STAREM OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO WOŹEGO....

 ...okresowe porządkowanie pomieszczeń gospodarczych i piwnic, - dbałość o stan techniczny powierzonego sprzętu i mienia, - nadzór nad osobami wchodzącymi na teren szkoły oraz kierowanie interesantów do odpowiednich pracowników placówki, - zgłaszanie Dyrektorowi Szkoły... 
gm. Święciechowa, Wielkopolskie
2 miesięcy temu

WÓJT GMINY ŚWIĘCIECHOWA ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum...

 ...odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny  finansów publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 168 ze zmianami); 2.  Do konkursu może przystąpić również osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia  łącznie następujące wymagania:  1) posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie... 
gm. Święciechowa, Wielkopolskie
2 miesięcy temu

Dyrektor Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej - Curie w Święciechowie ogłasza...

 ...okresowe porządkowanie pomieszczeń gospodarczych i piwnic, ~dbałość o stan techniczny powierzonego sprzętu i mienia, ~nadzór nad osobami wchodzącymi na teren budynku szkoły oraz  kierowanie interesantów do odpowiednich pracowników placówki, ~zgłaszanie  Dyrektorowi... 
gm. Święciechowa, Wielkopolskie
2 miesięcy temu
Nowa

Pomocnik piekarza

3200 zł

SPÓŁDZIELNIA "AGRA" W ŚWIĘCIECHOWIE

 ...Zakres obowiązków: prace przy wypieku pieczywa i ciasta Wykształcenie: zasadnicze zawodowe Inne wymagania: Osoby chętne do pracy z możliwością przyuczenia, mile widziane doświadczenie na w/w stanowisku- umiejętność wykonywania prac związanych z produkcją pieczywa
Święciechowa, gm. Święciechowa, Wielkopolskie
5 dni temu