Praca Pedagog doradca zawodowy

34 693 oferty

DORADCA ZAWODOWY

2800 zł

Prowadzenie poradnictwa zawodowego dla młodzieży OHP (indywidualnego i grupowego), prowadzenie...  ..., doradztwa kariery.Na stanowisko doradcy zawodowego jest wymóg posiadania minimum...  ...in. testami diagnozującymi predyspozycje zawodowe. Rodzaj zatrudnienia Umowa o pracę na... 
Stalowa Wola, Podkarpackie
14 godziny temu

POMOC DORADCY ZAWODOWEGO

1440 zł

zgodny z programem stażu Rodzaj zatrudnienia Nie dotyczy Zmianowosc jedna zmiana
Radziejów, Kujawsko-Pomorskie
14 godziny temu

DORADCA ZAWODOWY

2950 zł

 ...diagnozowanie lokalnego rynku pracy pod względem potrzeb edukacyjno-zawodowych, pomoc przy określaniu predyspozycji zawodowych klientów;...  ...wyższe ze specjalnością doradztwo bądź poradnictwo zawodowe lub ukończone specjalistyczne studia podyplomowe w zakresie doradztwa... 
gm. Kuślin, Wielkopolskie
14 godziny temu

NAUCZYCIEL - DORADCA ZAWODOWY

327,7 zł / dziennie

nauczanie doradztwa zawodowego w klasie VII i VIII szkoły podstawowej - wymiar czasu pracy: 2/18...  ...Inne wymagania Uprawnienie do pracy jako doradca zawodowy (studia podyplomowe) i przygotowanie pedagogiczne.Doświadczenie zawodowe mile widziane. Rodzaj zatrudnienia... 
gm. Zwierzyn, Lubuskie
14 godziny temu

DORADCA ZAWODOWY

2800 zł

Badanie i diagnozowanie lokalnego rynku pracy pod względem potrzeb edukacyjno-zawodowych, pomoc przy określaniu predyspozycji zawodowych klientów; badanie preferencji zawodowych, analiza mocnych i słabych stron klientów; prowadzenie indywidualnych i grupowych porad zawodowych... 
Toruń
14 godziny temu

NAUCZYCIEL DORADCA ZAWODOWY

37 - 42 zł / stawka godzinowa

Prowadzenie zajęć doradztwa zawodowego w wymiarze 20 godzin (II półrocze - 2 godz. tygodniowo) w klasie VII i VIII. Inne wymagania Prowadzenie zajęć doradztwa zawodowego w wymiarze 20 godzin (II półrocze - 2 godz. tygodniowo) w klasie VII i VIII. Wykształcenie kierunkowe... 
Susz, Warmińsko-Mazurskie
14 godziny temu

PEDAGOG

4000 zł

praca opiekuńczo-wychowawcza, terapeutyczna z dziećmi i młodzieżą Inne wymagania obowiązkowość, odpowiedzialność, wrażliwość Rodzaj zatrudnienia Umowa o pracę na czas nieokreślony System wynagradzania Czasowy ze stawką miesięczną Zmianowosc jedna zmiana ...
Złotoryja, Dolnośląskie
14 godziny temu

PEDAGOG

2949 zł

Nauczyciel pedagog posiadający kwalifikacje do pracy z dziećmi z autyzmem i zespołem Aspergera. Inne wymagania wyk. wyższe pedagogiczne...  ...kwalifikacjami Wynagrodzenie zależne od stopnia awansu zawodowego kandydata w ofercie podane jest dla nauczyciela mgr stażysty z... 
Kędzierzyn-Koźle, Opolskie
14 godziny temu

PEDAGOG

1400 zł

Rozpoznanie sytuacji wychowawczej, opiekuńczej i prawnej wychowanka w rodzinie i środowisku. Współpraca ze szkołami, poradnią psych.-pedag. itp. Prowadzenie dokumentacji dziecka. Rodzaj zatrudnienia Umowa o pracę na okres próbny System wynagradzania Czasowy ze stawką...
Sława, Lubuskie
14 godziny temu

DORADCA ZAWODOWY R6/0009-6/21

30 zł / stawka godzinowa

 ...Stodólna 68, Włocławek.. Inne wymagania ukończone studia magisterskie na kierunkach: psychologia, pedagogika, socjologia lub zawodowe studia wyższe o specjalności doradztwo zawodowe albo studia podyplomowe o specjalności doradztwo zawodowe; umowa zlecenia, godziny... 
Włocławek
14 godziny temu

PEDAGOG

2800 zł

- PROWADZENIE NABORU KANDYDATÓW, KWALIFIKOWANIE DO PEŁNIENIA FUNKCJI RODZINY ZASTĘPCZEJ ZAWODOWEJ NIEZAWODOWEJ PROWADZENIE RODZINNEGO DOMU DZIECKA ORAZ KANDYDATÓW DO PEŁNIENIA FUNKCJI DYREKTORA PLACÓWKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZEJ TYPU RODZINNEGO- PRZYGOTOWANIE OPINII O SPEŁNIANIU... 
Szczecin
14 godziny temu

PEDAGOG

18,3 - 70 zł / stawka godzinowa

 ...dziennika - rejestru zajęć; miesięcznych kart - rozliczeń z realizacji godzin Inne wymagania Wykształcenie wyższe - magister: pedagog specjalny lub specjalista terapii pedagogicznej + przygotowanie pedagogiczne; praktyka w pracy terapeutycznej z małym dzieckiem (w... 
Gorlice, Małopolskie
14 godziny temu

PEDAGOG

700 zł / dziennie

Praca z dziećmi w placówce opiekuńczo-wychowawczej na 1/4 etatu (10 godzin 1 dzień w tygodniu-piątek), godziny pracy do ustalenia z pracodawcą. Wymagane ukończone studia magisterskie - pedagogiczne. Wynagrodzenie 700,00 zł miesięcznie. Inne wymagania Wymagane ukończone...
Siemianowice śląskie
14 godziny temu

PEDAGOG TERAPEUTA ZAJĘCIOWY

3400 zł

 ...autyzmem, prowadzenie zajęć terapii grupowej i indywidualnej dla wymionionych osób Inne wymagania minimum 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy z osobami niepełnosprawnością intelektualną Rodzaj zatrudnienia Umowa o pracę na okres próbny System wynagradzania... 
Ustroń, Śląskie
14 godziny temu

NAUCZYCIEL PEDAGOG

2800 - 4046 zł

Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, podejmowanie działań z zakresu profilaktyki. Praca w Kołobrzegu w godz. 08:00-16:20 Rodzaj zatrudnienia Umowa o pracę na czas określony System wynagradzania Czasowy ze stawką miesięczną Zmianowosc jedna zmiana ...
Kołobrzeg, Zachodniopomorskie
14 godziny temu

PEDAGOG

1400 zł

Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz mo liwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych Rodzaj zatrudnienia Umowa o pracę na okres próbny ...
gm. Dobryszyce, Łódzkie
14 godziny temu

PEDAGOG ULICZNY

17 zł / stawka godzinowa

prowadzenie grupy dzieci (przedział wiekowy 6-15 lat), organizacja zajęć w terenie, kontakt z rodziną Inne wymagania w, doświadczenie zawodowe mile widziane, umiejętności / uprawnienia kreatywność, komunikacja, nawiązywanie kontaktów, budowanie relacji Rodzaj... 
Świętochłowice, Śląskie
14 godziny temu

PEDAGOG SPECJALNY

3421,9 zł

praca z osobami niepełnosprawnymi (dziećmi ze spektrum autyzmu), umowa w oparciu o KP Inne wymagania wykszt. wyższe pedagogiczne kierunkowe, dyspozycyjność, kreatywność, chęć samorozwoju, uprawnienia z zakresu pedagogiki specjalnej - praca z osobami niepełnosprawnymi...
Lubin, Dolnośląskie
14 godziny temu

PEDAGOG/ PSYCHOLOG

3085 zł

Czynności wykonywane w ramach oceny rodzin zastępczych i sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej: dokonywanie ocen rodzin zastępczych, prowadzenie dokumentacji rodzin zastępczych, przeprowadzanie wywiadów na temat sytuacji dzieci, sporządzanie pisemnych...
Poznań
14 godziny temu

PEDAGOG (NR 0118)

3300 zł

Prowadzenie badań i diagnoz pedagogicznych i psychofizycznych, praca z rodzina dziecka, osobami biorącymi udział w procesie wychowawczym dziecka. kontakt z instytucjami wspierającymi rodzinę dziecka, współpraca z asystentem rodziny. Przygotowywanie i opracowywanie opinii...
Bydgoszcz
14 godziny temu