Średnia wypłata: zł3725 /miesięczne

Więcej statystyk

Wyniki wyszukiwania: 8954 oferty pracy

5300 zł

 ...Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat) Inne wymagania: wymagania konieczne : wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku pedagogika, obywatelstwo polskie, brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub... 
Zasugerowane
Praca stała
Praca na pełen etat

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

Owidz, gm. Starogard Gdański, Pomorskie
6 dni temu
 ...oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom...  ...rozwoju osobowego. Nasze wymagania Wykształcenie kierunkowe: pedagogika specjalna, oligofrenopedagogika, Doświadczenie w pracy z... 
Zasugerowane
Podróż służbowa

Fundacja KOOCHAM

Izabelin, gm. Nieporęt, Mazowieckie
14 dni temu

4242 zł

 ...Zakres obowiązków: pomoc w realizacji przez nauczyciela programu wychowania przedszkolnego, wykonywanie funkcji opiekuńczych, prace porządkowe, dbałość o materiały i sprzęt Adres miejsca pracy: Punkt Przedszkolny w Roztoce Punkt Przedszkolny w Dobromierzu Wykształcenie... 
Zasugerowane
Praca na pełen etat

FUNDACJA DOBREGO STARTU

Roztoka, gm. Dobromierz, Dolnośląskie
1 dzień temu

4242 zł

 ...tygodniowo, do 12 godzin dobowo Miejsce pracy: Dom dla dzieci w Łopuszce Małej Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat) Inne wymagania: Wykształcenie wyższe: praca socjalna, resocjalizacja, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, nauki o rodzinie. Osoba lubiąca dzieci.
Zasugerowane
Praca na pełen etat

FUNDACJA POMOCY MŁODZIEŻY IM. JANA PAWŁA II "WZRASTANIE"

Łopuszka Mała, gm. Kańczuga, Podkarpackie
2 dni temu
Program Studiów Dualnych Miejsce pracy: Warszawa Twój zakres obowiązków Weźmiesz udział w programie nauczania online na kierunku Zarządzania Biznesem oferowanym przez niemiecki prywatny uniwersytet Studiujesz I pracujesz jednocześnie. Na okres nauki otrzymujesz...
Zasugerowane
Premia świąteczna
Praktyka/staż
Praca na pełen etat
Praca dodatkowa
Praca na wysokości
Umowa o pracę
Podróż służbowa
Tydzień

Peek&Cloppenburg Sp. z o.o.

Warszawa
27 dni temu

600 zł / dziennie

Zakres obowiązków: Prowadzenie zajęć logopedycznych dla grup przedszkolnych oraz indywidualnych i grupowych terapii logopedycznych w zakresie PPP, sporządzenie i prowadzenie dokumentacji pracy logopedy w przedszkolu. Wymiar czasu pracy 0,125. Wykształcenie: wyższe...
Zasugerowane
Praca na pełen etat

ANNA RAMPALSKA GUP w Gdańsku

Kolbudy, Pomorskie
12 dni temu

6654 zł

Zakres obowiązków: konsultacje osób pozbawionych wolności Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat) Inne wymagania: Wymagania: wykształcenie wyższe z tytułem magistra w zakresie psychologii. Rozkład czasu służby w systemie jednozmianowym w bezpośrednim kontakcie...
Zasugerowane
Praca na pełen etat
Praca fizyczna

Areszt Śledczy w Bytomiu

Bytom
6 dni temu

4920 zł

 ...Zakres obowiązków: Nadzór pedagogiczny nad młodzieżą w procesie nauczania i procesie opiekuńczo-wychowawczym, realizacja procesów dydaktyczno-wychowawczych, prowadzenie grupy wychowawczej. Analiza frekfencji zajęć szkolnych oraz podejmowanie stosownych działań. Wykształcenie... 
Zasugerowane
Praca na pełen etat

Zachodniopomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pra...

Łobez, Zachodniopomorskie
26 dni temu
 ...grupy przedszkolnej, podawanie posiłków ,dbanie o czystość sali zajęć, • dbanie o bezpieczeństwo dzieci, • pomoc w realizowaniu programu pracy przedszkola, • dbanie o porządek w sali zajęć, • pomoc w organizowaniu pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej.... 
Zasugerowane
Praca na pełen etat

Przedszkole Niepubliczne Przygoda

Wejherowo, Pomorskie
22 dni temu

1790,3 zł

Zakres obowiązków: Sprawowanie opieki nd wychowankami w czasie wolnym od zajęć szkolnych; Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat) Specjalista resocjalizacji Inne wymagania: umiejętność sprawowania opieki nad dziećmi zagrożonymi niedostosowaniem; Zawód: Specjalista...
Zasugerowane
Praca na pełen etat

Powiatowy Urząd Pracy Tarnowskich Górach

Wojska, gm. Tworóg, Śląskie
4 dni temu

4300 zł

 ...licencjat) Wychowawca w placówkach oświatowych, wsparcia dziennego, wychowawczych i opiekuńczych oraz instytucjach pieczy zastępczej Inne wymagania: wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub... 
Zasugerowane
Praca na pełen etat

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zakątek"

Nasiegniewo, gm. Fabianki, Kujawsko-Pomorskie
7 dni temu

4500 zł

Zakres obowiązków: - organizowanie pracy z grupą dzieci - kierowanie procesem wychowania - organizacja zajęć i aktywności dzieci - praca z rodziną dziecka - prowadzenie obowiązującej dokumentacji Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat) Umiejętności i uprawnienia...
Zasugerowane
Praca na pełen etat

Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej Gniezno

Kołdrąb, gm. Janowiec Wielkopolski, Kujawsko-Pomorskie
2 miesięcy temu
 ...MEDYCYNA SPORTU - PSYCHOLOGIA na kolejne semestry: - Anatomia, - Fizjologia, - Biochemia Wysilku, - Chemia Organiczna, - Chemia Nieorganiczna, - Pedagogika, - Inzynieria Środowiska, - Komunikacja Wizualna, - Product Design, - Fashion Design.... 
Zasugerowane
Diet
Podróż służbowa
Umowa

Polsko-Chińskie Stowarzyszenie Edukacyjne

Chiny
16 dni temu

5000 zł

Zakres obowiązków: opieka nad grupąwychowawczą, współpraca z rodzicami, prowadzenie zajęć resocjalizacyjnych, prowadzenie dokumentacji Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat) Nauczyciel specjalista terapii pedagogicznej Zawód: Nauczyciel specjalista terapii...
Zasugerowane
Praca na pełen etat

Niepubliczny Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Stobrawie

Stobrawa, gm. Popielów, Opolskie
miesiąc temu

4908 - 5915 zł

 ...wymagania: wykształcenie wyższe mgr z przygotowaniem pedagogicznym, dyplom ukończenia 5-letnich studiów wyższych (specjalność edukacja wczesnoszkolna -kształcenie zintegrowane) i pedagogiki opiekuńczej kontakt: osobisty 8.00-15.00 e- mail: ****@*****.***
Zasugerowane
Praca na pełen etat

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana III Sobieskiego

Malbork, Pomorskie
14 dni temu

4300 - 6000 zł

 ...umyślne przestępstwo skarbowe wykształcenie wyższe na kierunku: pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, praca socjalna, nauki w...  ...którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo - wychowawczą, albo w dowolnym kierunku uzupełnione studiami... 
Praca na pełen etat
Nocna zmiana
Dwie zmiany

REGIONALNA PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-TERAPEUTYCZNA W IGNATKACH-OSI...

Ignatki-Osiedle, gm. Juchnowiec Kościelny, Podlaskie
6 dni temu
 ...specjalistycznych Nasze wymagania wykształcenia kierunkowego: pedagog specjalny, logopeda z przygotowaniem pedagogicznym, nauczyciel po pedagogice przedszkolnej z terapią pedagogiczną profesjonalne podejście do powierzonych obowiązków To oferujemy stałą stabilną... 

Terapia Dzieci i Młodzieży "Równowaga" Magdalena Zdanowska

Milanówek, Mazowieckie
13 dni temu

4908 zł

Zakres obowiązków: Prowadzenie zajęć wychowawczych oraz sprawowanie opieki nad wychowankami Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat) Inne wymagania: wymagana oligofrenopedagogika,wykształcenie wyższe-pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Praca na pełen etat

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy

Wągrowiec, Wielkopolskie
6 dni temu

4908 - 5915 zł

 ...pierwszego i drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie na: a. kierunku, na którym jest prowadzone kształcenia w zakresie pedagogiki przygotowującym do realizacji zadań pedagoga szkolnego i posiada przygotowanie pedagogiczne, lub b. kierunku pedagogika... 
Praca na pełen etat

Szkoła Podstawowa nr 10 im. Stefana Żeromskiego

Koszalin
14 dni temu

7800 zł

 ...Zakres obowiązków: Sporządzenie opinii w sprawach rodzinnych i opiekuńczych oraz w sprawach nieletnich na podstawie opisu lub...  ...przypadku ubiegania się o stanowisko specjalisty w zakresie pedagogiki ukończyła studia wyższe z zakresu pedagogiki w Rzeczpospolitej... 
Własną działalnością
Praktyka/staż
Praca na pełen etat
Umowa

Sąd Okręgowy w Siedlcach

Siedlce
26 dni temu