Według danych statystycznych wypełnienie pola "miasto" zwiększa szansę na znalezienie pożądanej oferty o 83.7%.

Praca Policjant

1-20 z 30 wyników

Klient Startpraca.pl  -  Bochnia, Małopolskie
WSPÓŁPRACA STAŁA LUB DODATKOWA! Jesteś osobą poszukującą zajęcia stałego lub chcesz dorobić? Stanowisko: Czym będziesz się zajmował: aktywne pozyskanie klienta obsługa klienta zgodnie ze standardem firmy obsługa po sprzedażowa czynny udział w pracy...
3 dni temu
Komenda Stołeczna Policji w Warszawie  -  Warszawa
 ...weryfikowanie, pod kątem zgodności z przepisami prawa, dokumentacji uwzględnianej przy ustalaniu wzrostu uposażenia zasadniczego policjantów oraz sporządzanie projektów rozkazów personalnych w tym zakresie, opracowywanie projektów rozkazów personalnych w sprawie delegowania... 
3 dni temu
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna  -  Poznań
 ...przygotowuje dokumentację związaną z nawiązaniem, zmianą, trwaniem i rozwiązaniem stosunku służbowego w celu przekazywania dokumentacji policjantom i organowi drugiej instancji oraz komórkom wypłacającym należności finansowe, prowadzi i na bieżąco aktualizuje książkę... 
1 dzień temu
Komenda Miejska Policji w Poznaniu  -  Poznań
 ...przygotowuje dokumentację związaną z nawiązaniem, zmianą, trwaniem i rozwiązaniem stosunku służbowego w celu przekazywania dokumentacji policjantom i organowi drugiej instancji oraz komórkom wypłacającym należności finansowe, prowadzi i na bieżąco aktualizuje książkę... 
2 dni temu
Komenda Miejska Policji w Poznaniu  -  Poznań
 ...przygotowuje dokumentację związaną z nawiązaniem, zmianą, trwaniem i rozwiązaniem stosunku służbowego w celu przekazywania dokumentacji policjantom i organowi drugiej instancji oraz komórkom wypłacającym należności finansowe, ~prowadzi i na bieżąco aktualizuje książkę... 
2 dni temu
Komenda Miejska Policji w Poznaniu  -  Poznań
 ...barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych. Zagrożenie korupcją. Zakres zadań prowadzi i aktualizuje dane osobowe policjantów i pracowników Policji w systemie informatycznym KADRA, sporządza rozkazy personalne i postanowienia dot. spraw osobowych... 
3 dni temu
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna  -  Warszawa
 ...przechowywanie, wydawanie i wysyłanie dokumentów jawnych oraz prowadzenie urządzeń ewidencyjnych dla tych dokumentów, rozliczanie policjantów i pracowników wydziału z dokumentów służbowych w przypadku ustania stosunku służby/pracy, przeniesienia lub delegowania,... 
1 dzień temu
Komenda Główna Policji w Warszawie  -  Warszawa
 ...prowadzenie korespondencji z zatrudnionymi w KGP w sprawach płacowych, naliczanie należności w zamian zaopatrzenia emerytalnego dla policjantów zwolnionych ze służby, naliczanie nagród uznaniowych i rocznych, zapomóg, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych,... 
3 dni temu
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna  -  Gdańsk
 ...formalnym materiałów archiwalnych i niearchiwalnych przed przekazaniem do archiwum oraz rozliczanie z posiadanej dokumentacji niejawnej policjantów i pracowników zwalnianych lub przenoszonych z zajmowanego stanowiska zgodnie z obowiązującymi procedurami, dokonywanie zmian,... 
6 dni temu
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna  -  Kołobrzeg, Zachodniopomorskie
 ...analizowanie i udostępnianie danych dotyczacych sytuacji kadrowej Udzielanie pomocy kadrowej i konsultacji naczelnikom, kierownikom, policjantom oraz pracownikom policji Sporzadzenie decyzji i innych aktów administracyjnych wydawanych przez Komendanta Powiatowego Policji... 
2 dni temu
Komenda Powiatowa Policji w Nowym Tomyślu  -  Nowy Tomyśl, Wielkopolskie
 ...dokonanie typowań i analiz w oparciu o dostępne systemy policyjne na potrzeby spraw operacyjnych i procesowych. Wspomaganie pracy policjantów i pracowników KPP w Nowym Tomyślu związanych z użytkowaniem systemów teleinformatycznych. Kontrola i nadzór nad spływem... 
3 dni temu
Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim  -  Gorzów wielkopolski
 ...ewidencjonowanie, przechowywanie, wydawanie, udostępnianie, przekazywanie i wysyłanie dokumentów niejawnych, otrzymanych i wytworzonych przez policjantów i pracowników komórek organizacyjnych KWP; rozliczanie poszczególnych pozycji w prowadzonych urządzeniach ewidencyjnych;... 
6 dni temu
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna  -  Grodzisk Wielkopolski, Wielkopolskie
 ...zatrzymanych dowodów rejestracyjnych, Prowadzenie ewidencji notatników służbowych – wydawanie i rozliczanie z przedmiotowych notatników policjantów pionu prewencji i ruchu drogowego, Prowadzenie ewidencji mandatowej - sprawowanie funkcji koordynatora zadań w zakresie... 
1 dzień temu
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna  -  Radom
 ...radiotelefonów nasobnych oraz mobilnych terminali , ~- prowadzenie książki dyspozytora, ~- prowadzenie rejestru notatników służbowych policjantów oraz wydawanych i przyjmowanych kluczy do pomieszczeń służbowych, ~- udzielanie informacji interesantom, Warunki pracy... 
2 dni temu
Komenda Powiatowa Policji w Grodzisku Wielkopolskim  -  Grodzisk Wielkopolski, Wielkopolskie
 ...zatrzymanych dowodów rejestracyjnych, Prowadzenie ewidencji notatników służbowych – wydawanie i rozliczanie z przedmiotowych notatników policjantów pionu prewencji i ruchu drogowego, Prowadzenie ewidencji mandatowej - sprawowanie funkcji koordynatora zadań w zakresie... 
2 dni temu
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna  -  Kielce
 ...stanie ochrony przeciwpożarowej istniejących w obiektach jednostek organizacyjnych Policji woj. świętokrzyskiego. Zapoznawanie policjantów oraz pracowników cywilnych zatrudnionych w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Kielcach z przepisami z zakresu przestrzegania... 
2 dni temu
Komenda Miejska Policji w Radomiu  -  Radom
 ...radiotelefonów nasobnych oraz mobilnych terminali , ~- prowadzenie książki dyspozytora, ~- prowadzenie rejestru notatników służbowych policjantów oraz wydawanych i przyjmowanych kluczy do pomieszczeń służbowych, ~- udzielanie informacji interesantom, Wymagania... 
3 dni temu
Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie  -  Olsztyn
 ...administracyjno - biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, czas pracy - 8 godzin. Zakres zadań Prowadzenie ewidencji policjantów i pracownków Policji KWP w Olsztynie oraz podległych jednostek; Sporządzanie merytorycznych sprawozdań i meldunków;... 
7 dni temu
Komenda Główna Policji w Warszawie  -  Warszawa
 ...spraw zleconych przez kierownictwo Wydziału, prowadzenie ewidencji obecności w pracy, ewidencji urlopów i zwolnień lekarskich policjantów i pracowników Policji oraz terminarza spotkań kierownictwa Wydziału, prowadzenie korespondencji związanej ze współpracą z instytucjami... 
9 dni temu
Komenda Miejska Policji w Poznaniu  -  Poznań
 ...absencji chorobowej, prowadzi określone przepisami książki i rejestry, sporządza wykazy dodatkowych należności pieniężnych policjantów i pracowników Wydziału. Wymagania niezbędnewykształcenie: średnie znajomość obsługi sekretariatu, umiejętność obsługi urządzeń... 
3 dni temu
12