Praca Pomoc nauczyciela w przedszkolu Opolskie

1064 oferty pracy

Wyniki wyszukiwania:

ASYSTENT NAUCZYCIELA W PRZEDSZKOLU

 ...Zakres obowiązków: Pomoc nauczycielowi w prowadzeniu zaj?? oraz pomoc w opiece nad dzie?mi. Wsparcie dla nauczyciela w wykonywaniu codziennych obowi?zk�w. Wykształcenie: wy?sze (w tym licencjat) Inne wymagania: wyk. wy?sze, komunikatywno?? Praca pon.-pt. 8... 

SZKO?A ESPERO Magdalena SZYKU?A

Opolskie
miesiąc temu

Pomoc nauczyciela

 ...Zakres obowiązków: Opieka nad uczniem wg podzia?u godzin, pomoc w czynno?ciach codziennych dla dziecka niepe?nosprawnego na terenie...  ...y, etat 30/40. Wykształcenie: zasadnicze zawodowe Asystent nauczyciela w szkole Inne wymagania: Wra?liwo?? na niepe?nosprawno??,... 

SZKO?A PODSTAWOWA Z ODDZIA?AMI INTEGRACYJNYMI NR 105 IM. LUD...

Opolskie
7 dni temu

Pracownik biurowy

19,7 zł / stawka godzinowa

Zakres obowiązków: Obs?uga biurowa firmy Wykształcenie: brak lub niepe?ne podstawowe

Powiatowy Urząd Pracy Opolu

Opole
5 dni temu

Sta? - Wo?na-pomoc nauczyciela

Zakres obowiązków: Pon-Pt 7.30-15.30 Wykształcenie: ?rednie og�lnokszta?c?ce Inne wymagania: komunikatywno??, empatia, ?yczliwo??, ch?? do zabaw z dzie?mi, sprawno?? ruchowa

Powiatowy Urząd Pracy Opolu

Opole
4 dni temu

Pomoc w drukarni

Opis stanowiska ~ proste, lekkie prace w drukarni np. naklejanie etykiet, pakowanie, wkładanie przekładek itp. Wymagania stanowiska chęci do pracy mile widziane osoby posiadające status studenta lub ucznia Oferujemy pracę dorywczą umowę...

Paretti Sp zoo spk

Opole
19 dni temu

Opiekun w Domu Pomocy Społecznej

Opieka nad niepełnosprawnymi mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej. Dom św. Karola Praca zmianowa: 6:00-14:00 14:00-22:00 22:00-6:00 (około 2x w miesiącu) Wymagane średnie wykształcenie, bardzo dobrze widziany dyplom szkoły dla opiekunów medycznych; opiekunów/asystentów... 

Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Zgro...

Kędzierzyn-Koźle, Opolskie
5 dni temu

Opiekun w ??obku

Zakres obowiązków: zakres opiekuna w ??obku, praca w godz. 6:30-14:30, 8:00-16:00 Wykształcenie: ?rednie zawodowe Inne wymagania: Wykszta?cenie ?rednie - uko?czone szkolenie opiekuna w ??obku

NZOZ Reha-Centrum Agnieszka Ryniak

Niemodlin, Opolskie
13 dni temu

Rejestratorka medyczna

Zakres obowiązków: udzielanie kompleksowej i rzetelnej informacji na temat zasad funkcjonowania firmy,rejestracja wizyty pacjent�w,prowadzenie oraz archiwizacja dokumentacji medycznej pacjent�w dba?o?? o ochron? danych osobowych pacjent�w zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami...

AD VITAM PRZYCHODNIA ZDROWIA SP�?KA Z OGRANICZON? ODPOWIEDZI...

Opolskie
7 dni temu

Opiekun w domu pomocy spo?ecznej

 ...Zakres obowiązków: Opieka nad osobami starszymi i niepe?nosprawnymi, pomoc przy karmieniu, ubieraniu, toalecie wieczornej. Wykształcenie: ?rednie og�lnokszta?c?ce Inne wymagania: Po okresie pr�bnym mo?liwo?? pracy na czas okre?lony. Mile widziane osoby z wykszta... 

Dom Pomocy Spo?ecznej Braci Albertyn�w

Opolskie
13 dni temu

pomoc administracyjna

Zakres obowiązków: wg. harmonogramu Wykształcenie: ?rednie og�lnokszta?c?ce

Grodzki Urz?d Pracy w Krakowie

Opolskie
7 dni temu

Szukam pomocy domowej - Opole - Pełny etat

20 zł / stawka godzinowa

Praca raz w tygodniu. Sprzątanie małego mieszkania.Obowiązki: - Sprzątanie mieszkań, sprzątanie domuDodatkowe obowiązki: - ZakupyDodatkowe wymagania: - Doświadczenie:: brak Praca z zamieszkaniem: Nie Wymiar czasu pracy: Pełny etat Wymiar czasowy:Początek...
Opole
7 dni temu

Terapeuta zaj?ciowy / opiekun

Zakres obowiązków: organizowanie i prowadzenie terapii zaj?ciowej indywiduwalnej i grupowej z osobami starszymi, opieka nad osobami starszymi niepe?nosprawnymi Wykształcenie: ?rednie og�lnokszta?c?ce Inne wymagania: Wykszta?cenie kierunkowe, do?wiadczenie zawodowe...

DZIENNY DOM POMOCY W O?WI?CIMIU

Opolskie
13 dni temu

wartownik - OfPr/22/0019

Zakres obowiązków: strzec i broni? powierzonych os�b,teren�w, obiekt�w ,urz?dze? i mienia wojskowego Wykształcenie: zasadnicze zawodowe

4 Regionalna Baza Logistyczna Jastrz?bie

Opolskie
5 dni temu

Pomoc kuchenna

Zakres obowiązków: Przygotowywanie sk?adnik�w potraw - obieranie, krojenie, siekanie, porcjowanie, zabezpieczanie surowc�w. Dbanie o porz?dek, prace porz?dkowe Wykształcenie: zasadnicze zawodowe

Powiatowy Urząd Pracy Wieliczce

Opolskie
2 dni temu

Pomoc administracyjna

Zakres obowiązków: obs?uga sprz?tu biurowego, prowadzenie rejestr�w, przygotowywanie pism urz?dowych, wsp�?dzia?anie z Inspektorami drogowymi, obs?uga wniosk�w i korespondencji Wykształcenie: ?rednie og�lnokszta?c?ce Inne wymagania: obs?uga komputera, wyjazdy...

Urz?d Pracy Powiatu Krakowskiego

Opolskie
5 dni temu

Pomoc biuro oraz magazynowa

Zakres obowiązków: Pomoc przy pracach biurowych, przy obs?udze sklepu internetowego / magazynu.Praca na czas okre?lony: 1 rok.Godziny pracy: 8:00-16:00. Wykształcenie: ?rednie og�lnokszta?c?ce

Grodzki Urz?d Pracy w Krakowie

Opolskie
2 dni temu

OPIEKUN W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

 ...Numer oferty: StPr/22/0032 Obowiązki: Zadania opiekuna mogą obejmować m.in.: pomoc w utrzymywaniu higieny całego ciała, zgłaszanie wizyt lekarskich, realizowanie recept ze środków finansowych klienta, pomoc w dozowaniu leków (za wyjątkiem insuliny, zastrzyków), pomoc... 

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Kędzierzyn-Koźle, Opolskie
5 dni temu

OPIEKUN W O?RODKU POMOCY SPO?ECZNEJ

 ...Zakres obowiązków: Zadania opiekuna mog? obejmowa? m.in.: pomoc w utrzymywaniu higieny ca?ego cia?a, zg?aszanie wizyt lekarskich, realizowanie recept ze ?rodk�w finansowych klienta, pomoc w dozowaniu lek�w (za wyj?tkiem insuliny, zastrzyk�w), pomoc w przygotowaniu lub... 

MIEJSKI O?RODEK POMOCY SPO?ECZNEJ

Opolskie
5 dni temu

Dodatkowa praca zdalna dla kobiet

Zatrudnimy 1-2 dziewczyny do pracy na komputerze ( praca może być w czasie wolnym ) - nie ma wymogu stałych godzin pracy. Praca polega głównie na wyszukiwaniu z różnych branż kontaktów do firm. Poza tym będzie czasami potrzeba aby dzwonić do firm z zapytaniem czy ...
Opolskie
10 dni temu

Pomoc i sprz?taj?ca w szkole

19,7 zł / stawka godzinowa

Zakres obowiązków: sprz?tanie Niepublicznej Szko?y Podstawowej LOGOS zgodnie z ustalonym z dyrekcj? harmonogramem Wykształcenie: podstawowe

Grodzki Urz?d Pracy w Krakowie

Opolskie
4 dni temu