Praca Porządkowanie akt Łódź

126 ofert pracy

Wyniki wyszukiwania:

PRACOWNIK BIUROWY

 ...danych osobowych,- obsługa urzadzeń biurowych i systemów urzędowych w tym EZD,- wprowadzanie danych do sytemu,- pomoc w porządkowaniu/opisywaniu akt,- uzupełnianie baz danych,- archiwizacja dokumentacji,- nauka ww. czynności pod nadzorem opiekuna. Rodzaj... 
Łódź
12 godziny temu

REFERENT STAŻYSTA+STAŻ FP

-przygotowywanie akt dotyczących skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego-sporządzanie...  ...Sądu Admin.-obsługiwanie programów oraz urządzeń biurowych-porządkowanie i segregowanie zwrotnych potwierdzeń odbioru, w tym wpisywanie... 
Łódź
12 godziny temu

STAŻYSTA

 ...oraz regulaminem pracy,- zapoznanie z przepisami BHP i ppoż.,- zapoznanie z pracą sekretariatu prokuratury,- układanie i zszywanie akt,- podkładanie potwierdzeń korespondencji,- przygotowywanie akt do ekspedycji,- kserowanie dokumentów,- obsługa faksu i innych... 
Łódź
12 godziny temu

PODINSPEKTOR - SPECJALISTA W WYDZIALE ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNYM

2800 zł

•prowadzenie składnicy akt,•przechowywanie i zabezpieczanie przejętej dokumentacji oraz prowadzenie jej ewidencji, •przeprowadzanie skontrum dokumentacji,•porządkowanie przechowywanej dokumentacji przejętej w latach wcześniejszych będącej w stanie nieuporządkowanym... 

Zarząd Lokali Miejskich

Łódź
12 godziny temu

inspektor

Nowa
 ...administracyjnych, w tym przygotowywanie projektów decyzji i postanowień prowadzenie samochodu służbowego kompletowanie i porządkowanie akt sprawy, zgodnie z instrukcją kancelaryjną, przyjmowanie interesantów celem udostępnienia akt oraz udzielenia stosownych... 

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi

Łódź
10 godzin temu

pracownik administracyjny - specjalista

 ...Wymagania: Wykształcenie wyższe (preferowane ekonomiczne lub prawnicze); Znajomość przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie; Praktyczna znajomość zagadnień z zakresu prawa pracy; Dobra znajomość programów MS... 

Uniwersytet Łódzki, Jednostki Ogólnouczelniane, Biblioteka U...

Łódź
6 dni temu

Archiwista

 ...oraz kurs archiwizacji. Obowiązki Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie:  - przyjmowanie i gromadzenie akt w celu ich zabezpieczenia, - udostępnianie materiałów archiwalnych zaintersowanym osobm, - ochrona akt, prace zabezpieczające w... 

Agencja pracy GoWork.pl

Łódź
28 dni temu

Młodszy specjalista ds. modelowania i automatyzacji procesów

 .... Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.... 

MakoLab SA

Łódź
10 dni temu

referent prawno-administracyjny

Nowa
 ...rozpatrywanie skarg i wniosków, prowadzenie rejestrów oraz ewidencji, prowadzenie samochodu służbowego, kompletowanie i porządkowanie akt sprawy, przyjmowanie interesantów celem udostępniania akt oraz udzielania stosownych wyjaśnień, sporządzanie badań,... 

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi

Łódź
10 godzin temu

TECHNIK PRAC BIUROWYCH+STAŻ POWER V

 ...sporządzanie oraz prowadzenie korespondencji biurowej-obsługiwanie programów oraz urządzeń biurowych-sporządzanie wykazu akt, dokumentacji, porządkowanie oraz przechowyuwanie dokuemntacji zgodnie z zasadami w jednostce organizacyjnej-organizowanie pracy biura w tym... 
Łódź
12 godziny temu

referent prawny

Nowa
 ...trybach nadzwyczajnych (nieważność, wznowienie, zmiana/uchylenie aktu administracyjnego) przygotowywanie projektów decyzji i...  ...skargi i wnioski, analiza dokumentacji, kompletowanie i porządkowanie akt sprawy, przyjmowanie interesantów celem udostępnienia akt... 

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi

Łódź
10 godzin temu

Specjalista ds. Importu

 ...1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),... 

SMYK

Łódź
12 dni temu

Analityk biznesowy w sekcji Systemów Kadrowych

 ...rejestru przedsiębiorców KRS nr 48967, NIP: 7270019183, REGON: (***) ***-****, o kapitale zakładowym w wysokości 26 442 891,61 zł, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi w XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Informujemy,... 

Rossmann SDP

Łódź
25 dni temu

Pracownik do Działu Spraw Pracowniczych

 ...sporządzanie i administrowanie dokumentacją pracowniczą związaną ze stosunkiem pracy oraz innymi formami zatrudnienia (m.in. prowadzenie akt osobowych, tworzenie dokumentacji związanej z nawiązywaniem, zmianą warunków zatrudnienia oraz rozwiązywaniem stosunku pracy,... 

SPZOZ Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w ...

Łódź
3 dni temu

Asystent ds. Kadr

 ...zakres obowiązków wsparcie w pracach administracyjnych w Dziale Kadr prowadzenie i aktualizacja dokumentacji pracowniczej w tym akt osobowych wsparcie w realizacji Projektów z obszaru tzw. „Twardego HR” obsługa korespondencji przychodzącej i wychodzącej do/z... 

DOZ S.A.

Łódź
28 dni temu

Specjalista ds. BHP Zalando Głuchów

 ...podnoszenie świadomości bezpieczeństwa pracy wśród pracowników firmy, · Monitorowaniezgodności wewnętrznych przepisów BHP z aktualnymi aktami prawnymi, · Dokumentowanieprzyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz zdarzeń potencjalniewypadkowych, · Prowadzenie... 

DHL

Łódź
10 dni temu

PRACOWNIK BIUROWY+STAŻ FP

 ...korespondencji-obsługa urządzeń biurowych-sporządzanie róznego rodzaju pism-praca z programami Microsoft Office (Word, Excel)-porządkowanie i archiwizacja dokumentacji-dbanie o dobry wizerunek firmy Rodzaj zatrudnienia Nie dotyczy Zmianowosc jedna zmiana... 
Łódź
12 godziny temu