10 ofert pracy

Spawacz

Zakres obowiązków: Monta? towar�w na statkach przewozowych poprzez spawanie w celu zabezpieczenia towaru. Wykształcenie: podstawowe Umiejętności i uprawnienia: RPd109 RPd109|151

Powiatowy Urząd Pracy Bytowie

Pomorskie
16 godzin temu

Fizjoterapeuta

Zakres obowiązków: Wykonywanie zabieg�w fizjoterapeutycznych Wykształcenie: wy?sze (w tym licencjat)

Powiatowy Urząd Pracy Bytowie

gm. Czarna, Dębicki, Podkarpackie
19 godzin temu

Pracownik gospodarczy

Zakres obowiązków: utrzymywanie porz?dku i czysto?ci wewn?trz budynku; utrzymywanie porz?dku i czysto?ci w otoczeniu budynku;obs?ugiwanie i konserwacja sprz?tu technicznego wykorzystywanego w pracy; dozorowanie instalacji dostarczaj?cych media do obiektu; wykonywanie...

Powiatowy Urząd Pracy Bytowie

Karwno, gm. Czarna Dąbrówka, Pomorskie
6 dni temu

Pomoc kuchenna

Zakres obowiązków: Pomoc w kuchni Wykształcenie: ?rednie zawodowe Inne wymagania: 1 rok do?wiadczenia jako kelner

Powiatowy Urząd Pracy Bytowie

Pomorskie
19 godzin temu

Robotnik gospodarczy

Zakres obowiązków: utrzymanie dr�g gminnych poprzez usuwanie ga??zi drzew i zakrzewie? w pasie drogowym Wykształcenie: brak lub niepe?ne podstawowe Inne wymagania: wym�g konieczny posiadanie przez kandydata na stanowisko robotnik gospodarczy orzeczenia o niepe...

Powiatowy Urząd Pracy Bytowie

Tuchomie, Pomorskie
1 dzień temu

Pracownik przerobu drewna

Zakres obowiązków: Produkcja opakowa? drewnianych Wykształcenie: brak lub niepe?ne podstawowe Inne wymagania: do przyuczenia

Powiatowy Urząd Pracy Bytowie

Starkowo, gm. Trzebielino, Pomorskie
2 dni temu

Robotnik le?ny

Zakres obowiązków: wykonywanie prac w le?nictwie zwi?zanych m.in. z hodowl?, ochron? i u?ytkowaniem lasu, pomoc przy pozyskaniu drewna Wykształcenie: brak lub niepe?ne podstawowe Inne wymagania: beak wymaga?

Powiatowy Urząd Pracy Bytowie

Pomorskie
6 dni temu

pracownik przerobu drewna

Zakres obowiązków: produkcja opakowa? drewnianych

Powiatowy Urząd Pracy Bytowie

Starkowo, gm. Trzebielino, Pomorskie
2 dni temu

Monter/sk?adacz okien

18,3 zł / stawka godzinowa

Zakres obowiązków: Sk?adanie framug okiennych oraz monta? skrzyde? okiennych Wykształcenie: brak lub niepe?ne podstawowe

Powiatowy Urząd Pracy Bytowie

Pomorskie
1 dzień temu

Asystent do spraw ksi?gowo?ci

Zakres obowiązków: zgodnie ze stanowiskiem

Powiatowy Urząd Pracy Bytowie

Borzytuchom, gm. Borzytuchom, Pomorskie
1 dzień temu