3 oferty pracy

Wyniki wyszukiwania:

Inspektor wojewódzki

 ...stanowisku pracy: prowadzi postępowania administracyjne związane z gromadzeniem, prowadzeniem i udostępnianiem wojewódzkiego i powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych, bierze udział w rozprawach przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym, przeprowadza... 

Służba Cywilna

Rzeszów
miesiąc temu

Starszy specjalista

 ...rządowej) na terenie województwa podkarpackiego przez samorządowe jednostki organizacyjne pomocy społecznej (ośrodki pomocy społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie, regionalny ośrodek polityki społecznej), w tym egzekwuje wykonanie wniosków i kontroluje realizację treści... 

Służba Cywilna

Rzeszów
miesiąc temu

Specjalista ds. BHP/Koordynator

 ...wskaźników, niebezpiecznych obserwacji, wypadków itp. ~Składanie raportów, sprawozdań i wyników pomiarów do KOBiZE, BDO, WIOŚ, Starostwa Powiatowego, GUS i Marszałka Województwa wg wymagań. ~Nadzorowanie platformy PUESC w zakresie przewozu towarów objętych monitorowaniem SENT.... 

TylkoTalenty

Rzeszów
16 dni temu