Średnia wypłata: zł4160 /miesięcznie

Więcej statystyk
 ...kart pacjentów, Wkładanie wyników badań do kart pacjentów, Przygotowywanie kart pacjentów dla lekarzy, Dbanie o porządek w archiwum, Dbanie o terminowy przegląd rotomatu. Wymagania Wykształcenie co najmniej średnie, Umiejętność pracy w zespole,... 
Zasugerowane
Umowa

Instytut Hematologii i Transfuzjologii

Warszawa
3 dni temu
 ...dokumentacji przyjętej w stanie nieuporządkowanym, · przyjmowanie, przechowywanie oraz zabezpieczanie dokumentacji zgromadzonej w archiwum zakładowym oraz prowadzenie jej ewidencji, · przyjmowanie właściwie opracowanej dokumentacji spraw zakończonych na... 
Zasugerowane
Własną działalnością
Umowa
Praca w dni powszednie

Specjalistyczna Przychodnia Lekarska dla Pracowników Wojska ...

Warszawa
14 dni temu
 ...ochronne oraz w środki ochrony indywidualnej. Numeruje i zabezpiecza wytworzoną dokumentacje oraz sukcesywnie przekazuje ją do Archiwum Zakładowego Ministerstwa. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy niezbędne wykształcenie: wyższe doświadczenie zawodowe... 
Zasugerowane
Umowa

Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie

Warszawa
4 dni temu
 ...obiegu dokumentów. Prowadzi sprawy powierzone przez Dyrektora w zakresie spraw kadrowych, logistycznych, bezpieczeństwa i ochrony, archiwum zakładowego w celu zapewnienia prawidłowej obsługi Naczelnika. Organizuje obieg informacji i dokumentacji w Urzędzie w celu... 
Zasugerowane
Praca siedząca
Umowa na zastępstwo
Praca zdalna

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

Warszawa
5 dni temu
 ...konsultacji osobom w Biurze, KGP oraz CPKP „BOA” przygotowującym dokumenty niejawne do archiwizacji i przekazuje akta spraw zakończonych do archiwum Wymagania związane ze stanowiskiem pracy niezbędne wykształcenie: średnie doświadczenie zawodowe/staż pracy... 
Zasugerowane

Komenda Główna Policji w Warszawie

Warszawa
7 dni temu
 ...dokumentację związaną z realizacją projektu wymaganą zgodnie z wytycznymi danego funduszu, a także przygotowuje i przekazuje dokumenty do archiwum zakładowego w zakresie prowadzonych spraw. Wykonuje inne prace i czynności zlecone przez przełożonych, związane z... 
Zasugerowane
Podróż służbowa

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

Warszawa
7 dni temu
 ...w ramach procedury wzajemnego uznania gdy Polska pełni funkcję kraju referencyjnego (RMS) Przygotowuje i przekazuje Wydziałowi Archiwum dokumentację w celu archiwizacji Warunki pracy Praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin. Siedziba Urzędu Rejestracji... 
Zasugerowane
Praktyka/staż

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

Warszawa
2 dni temu
 ...ustalenia wartości majątku, archiwizowanie dokumentów w zakresie prowadzonych zagadnień oraz przygotowywanie i przekazywanie do archiwum, w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów w Biurze. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy niezbędne... 
Zasugerowane
Praktyka/staż
Praca fizyczna
Umowa
4 godziny dziennie

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie

Warszawa
9 dni temu
 ...montaż bezpośredni) Selekcja materiałów do spotów autopromocyjnych (w tym research, pobieranie materiałów oraz kontakt m.in. z Archiwum) Tworzenie scenariuszy do spotów autopromocyjnych / zamawianie grafiki Dobór muzyki do spotów autopromocyjnych (w tym... 
Zasugerowane
Praca na pełen etat
Umowa o pracę
Podróż służbowa

Telewizja Puls Sp. z o.o.

Warszawa
17 dni temu
 ...przestrzeganie przez pracowników danej komórki instrukcji kancelaryjnej i rzeczowego wykazu akt oraz przekazuje akta Sekretariatu do archiwum zakładowego Weryfikuje poprawność podpisów elektronicznych na dokumentach przedkładanych do podpisu elektronicznego... 
Zasugerowane
Umowa

MINISTERSTWO KLIMATU I ŚRODOWISKA

Warszawa
20 dni temu
 ...zapewnia zaopatrzenie w prasę, materiały biurowe i artykuły spożywcze na potrzeby Departamentu archiwizuje i przekazuje akta spraw do archiwum w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów w Departamencie prowadzi ewidencję zamówień publicznych Departamentu z zakresu... 
Zasugerowane
Praca na pełen etat

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie

Warszawa
6 dni temu
 ...zapewnia zaopatrzenie w prasę, materiały biurowe i artykuły spożywcze na potrzeby Departamentu archiwizuje i przekazuje akta spraw do archiwum w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów w Departamencie prowadzi ewidencję zamówień publicznych Departamentu z zakresu... 
Zasugerowane

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie

Warszawa
6 dni temu
 ...skanów do odpowiednich komórek organizacyjnych – w zależności od potrzeb, d) przygotowanie oryginałów umów do przekazania, do archiwum IP CZD. 2. Przyjmowanie faktur, rachunków, not księgowych z Kancelarii oraz innych komórek organizacyjnych i wprowadzanie danych... 
Zasugerowane
Praktyka/staż
Bezpłatne praktyki
Umowa
Praca fizyczna

Instytut Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka

Warszawa
20 godzin temu
 ...Sekretarka Miejsce pracy: Warszawa Twój zakres obowiązków Prowadzenie sekretariatu Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, w tym w szczególności kompleksowa i profesjonalna obsługa spotkań z udziałem gości zewnętrznych, z zachowaniem dbałości o właściwy wizerunek... 
Zasugerowane
Własną działalnością
Podróż służbowa
Praca fizyczna

NACZELNA DYREKCJA ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH

Warszawa
26 dni temu
 ...departamentów merytorycznych. archiwizowanie dokumentów w zakresie prowadzonych zagadnień oraz przygotowanie i przekazywanie do archiwum, w celu należytego zabezpieczenia i przechowywania ich przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami. Wymagania... 
Zasugerowane
Praktyka/staż
Praca fizyczna
4 godziny dziennie

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie

Warszawa
8 dni temu
 ...prawidłowy i terminowy przepływ informacji i dokumentów w firmie – praca na elektronicznym systemie obiegu dokumentów; • prowadzenie archiwum Spółki oraz jej Klientów; • identyfikowanie potrzeb zaplecza biurowego; • koordynowanie i prowadzenie kalendarza spotkań w... 
Umowa zlecenie
Umowa
Telepraca
Praca w dni powszednie

HOME INVEST OFFICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Warszawa
8 dni temu
 ...ustalenia wartości majątku, archiwizowanie dokumentów w zakresie prowadzonych zagadnień oraz przygotowywanie i przekazywanie do archiwum, w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów w Biurze. Wymagania niezbędnewykształcenie: wyższe doświadczenie zawodowe/... 
Praktyka/staż
Praca fizyczna
Umowa
4 godziny dziennie

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie

Warszawa
8 dni temu

4525,01 zł

 ...zakresie; - zamawianie materiałów biurowych na potrzeby wydziału, - przygotowywanie akt spraw zakończonych w celu przekazania do archiwum zakładowego, - wykonywanie innych czynności wynikających ze specyfikacji pracy na stanowisku sekretarki/sekretarza. Wykształcenie... 
Praca na pełen etat

Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie Urząd Prac...

Warszawa
1 dzień temu
 ...Archiwista / Archiwistka Miejsce pracy: Warszawa Twój zakres obowiązków Kontrola i archiwizacja dokumentacji Teatru, prowadzenie archiwum zakładowego zgodnie z przepisami prawa, sprawdzanie kompletności przyjmowanej dokumentacji z komórek organizacyjnych Teatru;... 
Praca na pół etatu
Umowa
Ciekawy zawód
Praca w dni powszednie

TEATR POLSKI IM. ARNOLDA SZYFMANA W WARSZAWIE

Warszawa
12 dni temu
 ...Organizacja spotkań z partnerami zewnętrznymi Zarządzanie przepływem informacji i dokumentacji w spółce Wsparcie w prowadzeniu archiwum i archiwizacja dokumentacji spółki Współpraca z urzędami i firmami zewnętrznymi Obsługa korespondencji i kontakt z wybranymi... 
Praca na pełen etat
Umowa
Elastyczny czas pracy

International Business Consulting Company Sp. z o.o.

Warszawa
6 dni temu
 ...zapewnia zaopatrzenie w prasę, materiały biurowe i artykuły spożywcze na potrzeby Departamentu archiwizuje i przekazuje akta spraw do archiwum w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów w Departamencie prowadzi ewidencję zamówień publicznych Departamentu z zakresu... 
Praktyka/staż
Umowa
Umowa na zastępstwo
Praca zdalna

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie

Warszawa
6 dni temu
 ...segregowanie i doręczanie korespondencji przychodzącej do odpowiednich odbiorców w firmie, współpraca z firmami kurierskimi, obsługa archiwum dokumentów. Nasze wymagania skrupulatność, dokładność i uporządkowany sposób działania, umiejętność ustalania priorytetów... 
Praca stała
Umowa

LINK4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Warszawa
7 dni temu
 ...ubezpieczeń społecznych. Doświadczenie w tworzeniu świadectw pracy, zaświadczeń RP-7. Zakres obowiązków: wsparcie koordynatora ds. archiwum w zakresie wystawiania/weryfikowania przygotowanych przez zewnętrzne archiwum dokumentów kadrowych dla byłych pracowników. Praca w... 
Praca na pełen etat
Umowa o pracę

Polimex - Mostostal S.A.

Warszawa
4 dni temu
 ...segregowanie i doręczanie korespondencji przychodzącej do odpowiednich odbiorcóww firmie, ~współpraca z firmami kurierskimi, ~obsługa archiwum dokumentów. Wystarczy, że: ~skrupulatność, dokładność i uporządkowany sposób działania... 
Praca stała
Umowa

link4

Warszawa
5 dni temu
 ...zapewnia zaopatrzenie w prasę, materiały biurowe i artykuły spożywcze na potrzeby Departamentu archiwizuje i przekazuje akta spraw do archiwum w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów w Departamencie prowadzi ewidencję zamówień publicznych Departamentu z zakresu... 
Praktyka/staż
Praca na pełen etat
Umowa
Umowa na zastępstwo
Praca zdalna
4 godziny dziennie

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Warszawa
6 dni temu
 ...korespondencji przychodzącej i wychodzącej oraz dysku sharepoint Koordynacja i prowadzenie kalendarza, organizacja spotkań Archiwum – organizacja przestrzeni archiwalnej, bieżąca obsługa archiwum Kontakt z instytucjami i firmami współpracującymi z firmą TDJ Estate... 
Praca stała
Praktyka/staż
Umowa
Podróż służbowa
Praca zdalna

TDJ Estate

Warszawa
25 dni temu
 ...Transportu 00-150 Warszawa Ul. Nowolipie 2 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzi archiwum wydziału, w tym przyjmuje, ewidencjonuje, kompletuje, nadaje klasyfikację archiwalną oraz przechowuje akta spraw ostatecznie... 
Praktyka/staż
Umowa

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

Warszawa
miesiąc temu
 ...montaż bezpośredni) Selekcja materiałów do spotów autopromocyjnych (w tym research, pobieranie materiałów oraz kontakt m.in. z Archiwum) Tworzenie scenariuszy do spotów autopromocyjnych / zamawianie grafiki Dobór muzyki do spotów autopromocyjnych (w tym kontakt... 
Umowa o pracę
Podróż służbowa
Nocna zmiana
Tydzień

TELEWIZJA PULS Sp. z o.o.

Warszawa
21 dni temu
 ...kompatybilności oraz poprawności danych w systemach bankowych, w porównaniu z oryginałami dokumentów dostępnych w formie elektronicznej w archiwach banku. Weryfikacja zgłoszeń pojawiających się w systemach bankowych, analiza kompletności danych/dokumentów, realizowanie... 

Adecco Poland Sp. z o.o.

Warszawa
13 dni temu
 ...pod kątem kompletności dokumentów - sporządzanie sprawozdania rocznego z udzielonych zamówień do Prezesa UZP - prowadzenie Archiwum zamówień publicznych oraz Rejestru na serwerze Filharmonii Nasze wymagania - dobra znajomość przepisów ustawy o zamówieniach... 
Umowa

Filharmonia Narodowa

Warszawa
13 dni temu