...psychologa w ramach wsparcia psychologicznego dyspozytorów medycznych znajomość ustawy o służbie cywilnej znajomość instrukcji kancelaryjnej - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w... 
Zasugerowane
Praktyka/staż
Podróż służbowa
Umowa
Praca na dyżurze
4 godziny dziennie

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Olsztyn
7 dni temu

2121 zł

 ...Zakres obowiązków: Obsługa programów: Kadry, MDOK, KSAT majątek, Ewidencja czasu pobytu dzieci w przedszkolu,prowadzenie zasobów kancelaryjnych, przyjmowanie i ewidencjonowanie korespondencji wpływającej oraz przedstawianie jej do dekretacji,opracowywanie pism i... 
Zasugerowane
Praca na pół etatu

Przedszkole Miejskie Nr 1 w Olsztynie Miejski Urząd Pracy w ...

Olsztyn
1 dzień temu
 ...publicznych, w zakresie: Dział I, Rozdział 5 – Zasady gospodarowania środkami publicznymi - art. od 42 do 53 znajomość instrukcji kancelaryjnej - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w... 
Zasugerowane
Praca stała
Podróż służbowa
Praca na wysokości
4 godziny dziennie

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Olsztyn
3 dni temu
 ...publicznych.   Pożądane: znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym; znajomość EZD; znajomość przepisów kancelaryjno-archiwalnych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie; znajomość podstawowych informacji o działalności i historii... 
Zasugerowane
Praca na pełen etat
Praktyka/staż
Umowa
Podróż służbowa
Praca fizyczna

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI w Olsztynie

Olsztyn
3 dni temu
 ...będącego na stanie Biura Rektora oraz ksiąg inwentarzowych; przechowywanie i archiwizacja dokumentacji zgodnie z instrukcją kancelaryjną i archiwalną. Wymagania: wykształcenie wyższe, pożądane: prawnicze, administracyjne; znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem... 
Zasugerowane
Praca na pełen etat
Umowa
Praca fizyczna

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI w Olsztynie

Olsztyn
4 dni temu
 ...danych osobowych znajomość ustawy o służbie cywilnej znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego znajomość instrukcji kancelaryjnej - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w... 
Zasugerowane
Umowa
Podróż służbowa
4 godziny dziennie

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

Olsztyn
16 dni temu
 ...przypadku ich nieobecności (urlopy/choroby etc.) w dwóch lokalizacjach biur (na terenie Olsztyna) doświadczenie na stanowisku obsługi kancelaryjnej, biurowej min. 3 miesiące prawo jazdy kat. B wykształcenie minimum średnie umiejętność obsługi urządzeń biurowych (... 
Zasugerowane
Praca na pełen etat
Umowa na zastępstwo
Umowa zlecenie
Praca na wysokości
Praca w dni powszednie

GRUPA OUTWORKING

Olsztyn
6 dni temu
 ...prowadzenie dokumentacji związanej z tokiem studiów, przygotowywanie dokumentacji i pism oraz ich archiwizację, zgodnie z instrukcją kancelaryjną i archiwalną, prowadzenie rejestrów i ewidencji określonych przepisami uczelnianymi, sporządzanie analiz, informacji i... 
Zasugerowane
Praca na pełen etat
Umowa
Praca fizyczna

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI w Olsztynie

Olsztyn
22 dni temu