Praca Pracownika socjalnego

51 126 ofert pracy

Wyniki wyszukiwania:

PRACOWNIK SOCJALNY

 ...Numer oferty: StPr/21/0334 Obowiązki: Praca socjalna, dokonywanie analiz i ocen zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia...  ...: ~ Wykształcenie średnie- dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych lubwykształcenie wyższe- kierunek praca socjalna... 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi

Gołdap, Warmińsko-Mazurskie
5 dni temu

PRACOWNIK SOCJALNY

 ...Numer oferty: StPr/21/0910 Obowiązki: wykonywanie zadań pracownika socjalnego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej Wymagania:...  ...pedagogika, specjalizacja: praca socjalna Zawód: ~ Pracownik socjalny Pozostałe wymagania: ~ spełnienie wymagań zgodnie... 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Brody

Brody, gm. Brody, Lubuskie
3 dni temu

PRACOWNIK SOCJALNY

Numer oferty: StPr/21/0869 Obowiązki: przeprowadzanie wywiadów środowiskowych na terenie Gminy Skarbimierz, opracowywanie planów pomocy dla osób i rodzin Wymagania: Wymagania konieczne: Umiejętności i uprawnienia: empatia komunikatywność dokładność...

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarbimierzu

Skarbimierz, gm. Skarbimierz, Opolskie
3 dni temu

PRACOWNIK SOCJALNY

 ...terenie przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, świadczenie pracy socjalnej. Wymagania: Wymagania konieczne: Umiejętności i...  ...Pozostałe wymagania: ~[Inne] : dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych lubukończone studia wyższe na kierunku... 

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Małomice, Lubuskie
12 dni temu

PRACOWNIK SOCJALNY

 ...Numer oferty: StPr/21/1988 Obowiązki: 1. Prowadzenie pracy socjalnej z usamodzielniającymi się wychowankami pieczy zastępczej po...  ...wymienionych warunków:a) posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznychb) ukończenie studiów wyższych na kierunku praca... 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Wejherowo, Pomorskie
7 dni temu

PRACOWNIK ADMINISTRACYJNY/PRACOWNIK SOCJALNY/ASPIRANT PRACY SOCJALNEJ (ZASTĘPSTWO)

 ...usamodzielnienia w przypadku wystąpienia trudności w osiągnięciu wytyczonych celów programu przez wychowanka poprzez doradztwo zawodowe, pracę socjalną, uczestnictwo w grupach wsparcia, poradnictwo specjalistyczne, wsparcie wolontariuszy itp.; 16.Inicjowanie i współtworzenie... 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie

Iława, Warmińsko-Mazurskie
miesiąc temu

Praca dla Pracownika Socjalnego

Dyrektor WojewódzkiegoCentrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej w Jeleniej Górze zatrudni: PRACOWNIKA SOCJALNEGO Opis stanowiska: ~praca socjalna, dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie... 

Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej

Jelenia góra
2 miesięcy temu

PRACOWNIKA SOCJALNEGO

Ośrodek Pomocy Społecznej ul. 11 Marca 7, 72-343 Karnice ogłasza nabór na stanowisko pracy - pracownika socjalnego   I. Wymagania niezbędne: 1) obywatelstwo polskie- zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 listopada o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016r... 
Karnice, gm. Karnice, Zachodniopomorskie
2 miesięcy temu

Ogłoszenie - nabór pracownika socjalnego

CENTRUM POSZUKUJE PRACOWNIKA SOCJALEGO W związku z realizacją programu reintegracji społecznej i zawodowej CIS poszukuje pracownika socjalnego – pracownik socjalny Forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony Miejsce pracy: Centrum Integracji Społecznej w... 

CIS Dąbrowa Górnicza

Dąbrowa Górnicza, Wapienna, 17
2 miesięcy temu

Nabór na stanowisko pracownika socjalnego

Nabór na stanowisko pracownika socjalnego Nabór na stanowisko pracownika socjalnego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Damnicy ogłasza nabór na stanowisko: pracownik socjalny / 1 etat/ Forma zatrudnienia: umowa o pracę na zastępstwo / około 12 miesięcy/ z możliwością... 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Damnicy

Damnica, Pomorskie
2 miesięcy temu

Pracownik socjalny

 ...Diagnozowanie ?rodowiska. Organizowanie i prowadzenie pracy socjalnej w wyznaczonym rejonie dzia?ania. Opracowywanie indywidualnych...  ...wymagania: wykszta?cenie uprawniaj?ce do wykonywania zawodu pracownika socjalnego (zgodnie z wymogami kwalifikacyjnymi ustawy o pomocy... 

Miejski O?rodek Pomocy Spo?ecznej w Pruszczu Gda?skim GUP w ...

Pomorskie
17 godzin temu

Pracownik socjalny

 ...obowiązków: - praca na tym stanowisku obejmuje realizacj? pracy socjalnej, - rozpoznawanie i ustalanie potrzeb, kwalifikowanie do us?ug...  ...wymagania: - dyplom uzyskania tytu?u zawodowego w zawodzie pracownik socjalny,- dyplom uko?czenia kolegium pracownik�w s?u?b spo?... 

O?rodek Pomocy Spo?ecznej w Mi?dzychodzie

Wielkopolskie
3 dni temu

Nabór na wolne stanowisko pracownika socjalnego

 ...Chorych w Krowicy Lasowej ogłasza nabór na wolne stanowisko pracownika socjalnego  NAZWA I ADRES JEDNOSTKI OGŁASZAJĄCEJ NABÓR: Dom Pomocy...  ...zawodowe: wymagany staż pracy – 1 rok pracy na stanowisku pracownik socjalny. #Znajomość przepisów prawnych: znajomość... 

DPS w Krowicy Lasowej

Krowica Lasowa, gm. Lubaczów, Podkarpackie
2 miesięcy temu

PRACOWNIK SOCJALNY

 ...?c�w.Reprezentowanie mieszka?ca na zewnatrz,prowadzenie spraw socjalnych. Wykształcenie: wy?sze (w tym licencjat) Inne wymagania:...  ...wymienionych warunk�w:1) posiada dyplom uko?czenia kolegium pracownik�w s?u?b spo?ecznych,2) uko?czy?a studia na kierunku praca socjalna... 

Dom Pomocy Spo?ecznej w Wi?ckowicach Urz?d Pracy Powiatu Kra...

Opolskie
4 dni temu

Pracownik socjalny

Zakres obowiązków: Praca socjalna z mieszka?cami o typie domu dla przewlekle somatycznie chorych Wykształcenie: wy?sze (w tym licencjat) Inne wymagania: Zgodnie z ustaw? o pomocy spo?ecznej

Dom Pomocy Spo?ecznej

Pyrzyce, Zachodniopomorskie
14 dni temu

Nabór na wolne stanowisko pracownika socjalnego

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych w Krowicy Lasowej ogłasza nabór na wolne stanowisko pracownika socjalnego

DPS w Krowicy Lasowej

Krowica Lasowa, gm. Lubaczów, Podkarpackie
2 miesięcy temu

Pracownik socjalny

 ...Zakres obowiązków: wykszta?cenie wy?sze -praca socjalna. Dyplom kolegium pr. s?u?b spo?ecznych.Przeprowadzanie rodzinnychwywiad...  ...wynagrodzenie 3000z? brutto/mies. + sta?. Wykształcenie: wy?sze (w tym licencjat) Pracownik socjalny Zawód: Pracownik socjalny

Miejski O?rodek Pomocy Spo?ecznej

Wielkopolskie
14 dni temu

Pracownik socjalny

 ...Zakres obowiązków: Zatrudniony pracownik:- realizuje us?ugi bytowe, opieku?cze, wspomagaj?ce w zakresie ?wiadczenia pracy socjalnej na rzecz mieszka?c�w- monitoruje bie??c? sytuacj? ?yciow? oraz sprawy mieszka?c�w (zg?aszane potrzeby, pro?by i itp) , w tym m.in. pomaga... 

Dom Pomocy Spo?ecznej im. "Matysiak�w" Urz?d Pracy m.st. War...

Warszawa
4 dni temu

Pracownik socjalny

 ...Zakres obowiązków: Prowadzenie pracy socjalnej z osob? i rodzin? ze szczeg�lnym uwzgl?dnieniem rozwijania metody kontraktu socjalnego...  ...i rodzin. Wykształcenie: wy?sze (w tym licencjat) Inne wymagania: mile widziane do?wiadczenie w zawodzie pracownika socjalnego

Powiatowy Urząd Pracy Szczytnie

gm. Wielbark, Warmińsko-Mazurskie
1 dzień temu

Pracownik socjalny

 ...rozpoznanie i ustalanie potrzeb ?rodowiska lokalnego,2) praca socjalna rozumiana jak dzia?alno?? zawodowa skierowana na pomoc osobom...  ...licencjat) Inne wymagania: 1) posiada dyplom uko?czenia kolegium pracownik�w s?u?b spo?ecznych;2) przed 01 stycznia 2008 r.otrzyma?a... 

Miejski O?rodek Pomocy Rodzinie

Zachodniopomorskie
3 dni temu