Praca Przedstawiciel gm. Gubin, Lubuskie

1-18 z 18 wyników

Synergia Konsulting  -  Gubin, Lubuskie
Obowiązki: - z branży produkcyjnej (FMCG), kładącą szczególny nacisk na jakość swoich produktów - stale rozwijającą swoje portfolio - dbającą o zadowolenie i profesjonalizm swoich pracowników Nasz Klient szuka osoby: - z doświadczeniem na podobnym stanowisku...
11 dni temu
Decora S.A.  -  Późna, gm. Gubin, Lubuskie
 ...Gie?dzie Papierów Warto?ciowych w Warszawie, wielokrotnie honorowana i nagradzana za osi?gni?cia i profesjonalizm w dzia?aniu. Przedstawiciel HandlowyMiejsce pracy: Woj. wielkoposlkieObowi?zki:Do g?ównych zada? zatrudnionej osoby nale?e? b?dzie:maksymalizacja sprzeda?y... 
10 dni temu
AP Vector Sp. z o.o. Sp. K.  -  Późna, gm. Gubin, Lubuskie
 ...Aktualnie dla klienta - dystrybutora oferuj?cego materia?y opakowaniowe dla przemys?u i rolnictwa szukamy osoby na stanowisko: PRZEDSTAWICIEL HANDLOWYPrzedstawiciel handlowyMiejsce pracy: Pozna?Nr referencyjny: A22/06/17Obowi?zki:Sprzeda? produktów firmy klientom biznesowymTworzenie... 
5 dni temu
Human Resources Poland Sp z o.o.  -  Późna, gm. Gubin, Lubuskie
Przedstawiciel Handlowy - sprz?t medycznyLokalizacje: wielkopolskieNr referencyjny: MED/HAND/jobs.pl Przedstawiciel Handlowy - sprz?t medycznyMiejsce pracy: woj. wielkopolskieObowi?zki:- Aktywne pozyskiwanie oraz obs?uga nowych klientów,- Utrzymanie na wysokim poziomie... 
5 dni temu
GRUPA MOST WANTED! Sp. z o.o.  -  Późna, gm. Gubin, Lubuskie
Dla naszego Klienta, wiod?cej firmy przemys?u farmaceutycznego, poszukujemy Kandydatów na stanowisko: Przedstawiciel medyczny (medycyna estetyczna)Miejsce pracy: Pozna?Nr referencyjny: PMEIII2017OWObowi?zki:+ Budowanie d?ugotrwa?ych relacji z klientami (gabinety medycyny... 
3 dni temu
Klient infoPraca.pl  -  Gubin, Lubuskie
 ..., dzięki umowie agencyjnej opartej na prowadzeniu działalności gospodarczej, Konkurencyjne wynagrodzenie stałe, prowizyjne i premiowe, Pełne zatowarowanie Punktu Sprzedaży na koszt firmy, Aktywne wsparcie przedstawiciela regionalnego, Szkolenia wstępne.... 
2 dni temu
Human Resources Poland Sp z o.o.  -  Późna, gm. Gubin, Lubuskie
 ...HandlowymLokalizacje: Lubo? (wielkopolskie)Nr referencyjny: TEL/POZ/jobs.pl Asystent w Dziale HandlowymObowi?zki:- Umawianie spotka? z przedstawicielami handlowymi;- Bie??ce wsparcie sprzeda?y;- Telefoniczne pozyskiwanie klientów biznesowych;- Zarz?dzanie terminarzem spotka?... 
5 dni temu
Gubin, Lubuskie
 ...wyników * Szkolenie wprowadzające oraz szereg szkoleń w trakcie trwania współpracy * Wsparcie marketingowe * Opiekę regionalnych przedstawicieli firmy OSOBY ZAINTERESOWANE PROSIMY O PRZESYŁANIE APLIKACJI ZAWIERAJĄCYCH CV KLIKAJĄC PRZYCISK: on-line Prosimy o... 
7 dni temu
Felder Group Polska Sp. z o.o.  -  Późna, gm. Gubin, Lubuskie
FELDER Group Polska sp. z o.o. dzia?a na rynku polskim ju? 14 lat i jest wy??cznym przedstawicielem na terenie naszego kraju renomowanego, austriackiego producenta obrabiarek do drewna FELDER KG, na wskro? nowoczesnego, a jednocze?nie nadal rodzinnego przedsi?biorstwa... 
7 dni temu
Synergia Konsulting  -  Późna, gm. Gubin, Lubuskie
Synergia Konsulting (Certyfikat Agencji Zatrudnienia nr 5878) jest polsk? firm? doradczo-konsultingow? specjalizuj?c? si? w dostarczaniu najlepszej jako?ci, twórczych rozwi?za? z zakresu rekrutacji mened?erów oraz specjalistów najwy?szej klasy. W chwili obecnej, w imieniu...
4 dni temu
Team Prevent Poland  -  Późna, gm. Gubin, Lubuskie
Aktualnie poszukujemy:Pracownika/Specjalisty ds. handlowychMiejsce pracy: Pozna?Team Prevent Poland Sp. z o.o. jest partnerem ?wiadcz?cym innowacyjne i kompleksowe us?ugi wysokiej jako?ci dla klientów wszystkich bran?, niezale?nie od liczby zatrudnianych przez nich pracowników...
9 dni temu
Human Resources Poland Sp z o.o.  -  Późna, gm. Gubin, Lubuskie
 ...potencjalnych klientów biznesowych;- Kontakt telefoniczny oraz mailowy;- Wst?pne przedstawienie oferty firmy;- Umawianie spotka? z przedstawicielami handlowymi;- Zarz?dzanie terminarzem spotka? przedstawicieli;- Prace administracyjno-biurowe. Wymagania:- Kilkuletnie do?... 
9 dni temu
Profesja Centrum Aktywno?ci Zawodowej sp. z o.o.  -  Późna, gm. Gubin, Lubuskie
Agencja Zatrudnienia PROFESJA posiada wpis do Krajowego Rejestru Zatrudnienia pod nr 8838.Obecnie dla naszego klienta z bran?y reklamowej digital signage poszukujemy osoby na stanowisko:Sta?ysta w dziale handlowymMiejsce pracy: Pozna? Je?li:- wci?? stoisz przed wyborem ...
4 dni temu
Synergia Konsulting  -  Gubin, Lubuskie
Obowiązki: - prężnie działającą i rozwijającą się firmą produkcyjną, - przedsiębiorstwem o międzynarodowym zasięgu. Nasz Klient szuka osoby: - z doświadczeniem na podobnym stanowisku w obszarze sprzedaży exportowej (sieci handlowe) - ze znajomością języka angielskiego...
11 dni temu
Auchan Polska  -  Późna, gm. Gubin, Lubuskie
Obecnie poszukujemy kandydatów i kandydatek na stanowisko: Manager Handlowy - Dzia? Spo?ywczy i Przemys?owyMiejsce pracy: Miejsce pracy: Pozna? - Komorniki Krzysztof, na stanowisku Managera Handlowego pracuje od trzech lat. W szkole podstawowej by? skarbnikiem i przewodnicz...
4 dni temu
IGLOTECH Sp. z o.o.  -  Późna, gm. Gubin, Lubuskie
Iglotech Sp. z o.o., Lider na rynku urz?dze? klimatyzacyjnych, ch?odniczych i wentylacyjnych, odznaczony wieloma nagrodami w zakresie zarz?dzania przedsi?biorstwem SOLIDNA FIRMA oraz zarz?dzania zasobami ludzkimi SOLIDNY PRACODAWCA, w zwi?zku z dynamicznym rozwojem poszukuje...
6 dni temu
LUG Light Factory Sp. z o. o.  -  Późna, gm. Gubin, Lubuskie
Firma LUG Light Factory Sp. z o.o. nale?y do ?cis?ej czo?ówki producentów opraw przemys?owych i dekoracyjnych w Polsce. Nasze przedsi?biorstwo przesz?o ewolucyjn? drog? od kilkunastoosobowej firmy o znaczeniu lokalnym do spó?ki akcyjnej, która aktualnie kreuje nowatorskie...
5 dni temu
Reca Polska sp. z o. o  -  Późna, gm. Gubin, Lubuskie
Chcesz wykorzystywa? swoje umiej?tno?ci i rozwija? si? w mi?dzynarodowej firmie? Interesujesz si? bran?? techniczn?? Chcesz bra? udzia? w budowaniu strategii sprzeda?owej pr??nie rozwijaj?cej si? mi?dzynarodowej grupie? Do??cz do naszego zespo?u!Wiod?cy, ?wiatowy koncern...
6 dni temu