Niestety wystąpił błąd і w tej chwili serwer nie może przetworzyć wysłanego żądania. Spróbuj ponownie za kilka minut.

Praca Radca prawny Warszawa

1 388 ofert

Otrzymuj najnowsze oferty pracy na pocztę
Nowa

podreferendarz

Ministerstwo Aktywów Państwowych w Warszawie

 ...przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym... 
Warszawa
1 dzień temu
Nowa

specjalista

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie

 ...przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska zaprasza do udziału w naborze osoby niepełnosprawne. Prosimy o podawanie nr... 
Warszawa
21 godzin temu
Nowa

referent

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

 ...przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.... 
Warszawa
21 godzin temu
Nowa

Recepcjonistka

NWAI Dom Maklerski

 ...roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami... 
Warszawa
1 dzień temu
Nowa

inspektor

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie

 ...przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu (z uwzględnieniem informacji... 
Warszawa
1 dzień temu
Nowa

referent

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

 ...przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.... 
Śródmieście, Warszawa
2 dni temu
Nowa

specjalista

Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie

 ...klimatyzowany. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, pozostałych środków trwałych i pozostałych wartości niematerialnych i prawnych Urzędu wraz z oznakowywaniem składników majątku... 
Warszawa
8 godzin temu
Nowa

księgowy

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

 ...pieniężnych, kosztów egzekucyjnych związanych z dochodzonymi należnościami i innych należności nałożonych na podstawie właściwych przepisów prawnych w celu zdyscyplinowania podatników do terminowego wywiązywania się z obowiązków podatkowych. Kontrola potrąceń wynagrodzeń... 
Warszawa
2 dni temu
Nowa

Elektromonter

Aereco Wentylacja

 ...i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji na Stanowisko w oparciu o przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt c) RODO), a w wypadku podania danych osobowych niewynikających z Kodeksu pracy, na podstawie wyrażonej przez Panią... 
Warszawa
1 dzień temu
Nowa

referent

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

 ...przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.... 
Skalbmierska 6, Warszawa
2 dni temu
Nowa

referendarz

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

 ...przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Dokumenty można składać: - w formie papierowej na adres urzędu lub osobiście w kancelarii GIOŚ - w formie... 
Warszawa
1 dzień temu
Nowa

referent

Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa-Śródmieście

 ...przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. CV, List motywacyjny oraz oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane. Kandydatki/kandydaci, których oferty... 
Warszawa
2 dni temu
Nowa

specjalista

4571,91 zł
 ...oraz przekazywanie ich wykazu do komórki prowadzącej ewidencję środków trwałych, ~opracowywanie i kompletowanie dokumentów formalno-prawnych oraz dokumentacji procesu inwestycyjno-remontowego zadania, w którym pełni funkcję koordynatora robót, ~uczestniczenie w... 
Warszawa
1 dzień temu
Nowa

wizytator

Kuratorium Oświaty w Warszawie

 ...z zakresu nadzoru pedagogicznego, udzielanie odpowiedzi na korespondencję związaną z zakresem obowiązków, opiniowanie aktów prawnych, prowadzenie dokumentacji spraw zgodnie z Instrukcją kancelaryjną oraz Rzeczowym wykazem akt, wykonywanie zadań związanych z... 
Warszawa
1 dzień temu
Nowa

specjalista

Główny Inspektorat Weterynarii w Warszawie

 ...przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane. Prosimy o rzetelne przygotowanie aplikacji. List motywacyjny, CV i... 
Warszawa
1 dzień temu
Nowa

specjalista

Państwowa Agencja Atomistyki w Warszawie

 ...pracy związanej z bezpieczeństwem jądrowym i ochroną radiologiczną pozostałe wymagania niezbędne: Znajomość przepisów aktów prawnych: ustawa Prawo atomowe, Kodeks postępowania administracyjnego oraz rozporządzeń wykonawczych do ustaw Znajomość zasad ochrony... 
Warszawa
1 dzień temu
Nowa

podreferendarz

Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie

 ...przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Dokumenty nieodebrane w terminie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia kandydata wyłonionego w drodze naboru zostaną... 
Warszawa
21 godzin temu
Nowa

Inspektor

WARSZAWSKIE CENTRUM POMOCY RODZINIE

 ...wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność. Wymagania konieczne: ~ pełna zdolność do czynności prawnych, obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust... 
Warszawa
1 dzień temu
Nowa

informatyk

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

 ...przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.... 
Warszawa
3 dni temu
Nowa

inspektor

4300 zł

Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie

 ...szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Warszawa
2 dni temu