Praca Sąd apelacyjny Warszawa

1-20 z 123 wyników

Wola, Warszawa
Zatrudnimy Panie i Panów do pracy w sprzątaniu, w Sądzie, w Al. Solidarności. Praca od poniedziałku do piątku, w godz. 16 - 20. Umowa o pracę, etat, dofinansowanie do zakupu leków. Wymagane orzeczenie o niepełnosprawności. PRACA OD ZARAZ !!! tel. 502 - pokaż numer...
4 dni temu jeszcze...
Mokotów, Warszawa
Zakład Pracy Chronionej zatrudni Panie do sprzątania w Sądzie, ul. Czerniakowska. Praca w godz. 8 - 15, od poniedziałku do piątku. Wymagane orzeczenie o niepełnosprawności. Umowa o pracę, atrakcyjny system premiowania, dofinansowanie do zakupu leków, dogodny dojazd...
7 dni temu jeszcze...
PKO Leasing S.A.  -  Warszawa
 ...zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za: telefoniczny, e-mailowy oraz listowny kontakt z kancelariami komorniczymi, sądami, dłużnikami w sprawach egzekucyjnych prowadzonych z wniosku Spółki , zawieranie oraz obsługę ugód z dłużnikami Spółki, w tym... 
3 dni temu jeszcze...
SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE  -  Warszawa
 ...obsługi programów finansowo - księgowych, umiejętność obsługi programu SAP, posiadanie wiedzy w zakresie struktury i organizacji sądów powszechnych. VI. Z naszej strony oferujemy: stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, stałe godziny pracy 8:00... 
7 dni temu jeszcze...
PKO Bank Polski  -  Warszawa
 ...podatkowego • dokonywanie analiz zmian w przepisach prawa podatkowego, analiz interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz orzecznictwa sądów administracyjnych pod kątem ich wpływu na prawa i obowiązki Banku • sporządzanie: wniosków o pisemne interpretacje przepisów prawa... 
7 dni temu jeszcze...
Klient Goldenline  -  Warszawa
bieżąca pomoc pracownikom kancelarii, obsługa spraw administracyjno-biurowych, czuwanie nad obiegiem dokumentów, utrzymywanie kontaktu z sądami i organami administracyjnymi, przyjmowanie klientów i inne doświadczenie na takim stanowisku w innej kancelarii - warunek... 
11 dni temu jeszcze...
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa w Warszawie  -  Warszawa
 ...przygotowywanie projektów rozstrzygnięć (decyzji, postanowień) Przygotowywanie projektów pism procesowych oraz występowanie przed sądami Prowadzenie korespondencji ze stronami postępowania i innymi podmiotami w celu pozyskania informacji niezbędnych do wydania... 
4 dni temu jeszcze...
Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie  -  Warszawa
 ...oraz pracownikom innych urzędów administracji publicznej; Wykonywanie czynności kancelaryjnych związanych z wysyłaniem akt spraw do sądów w związku z prowadzonymi postępowaniami sądowo-administracyjnymi w sprawach rozstrzygniętych przez Głównego Inspektora w drodze... 
5 dni temu jeszcze...
Biuro Rzecznika Praw Pacjenta w Warszawie  -  Warszawa
 ...wyjazdy służbowe Zakres zadań przygotowywanie projektów pism kierowanych w szczególności do organów: administracji publicznej, sądów oraz samorządów zawodowych oraz sprawdzanie i akceptowanie z upoważnienia Naczelnika Zespołu projektów pism przygotowanych przez... 
4 dni temu jeszcze...
Antal International Sp. z o.o.  -  Warszawa
 ...administracyjno – prawnych związanych z przygotowaniem i realizacją inwestycji budowlanych Reprezentacja klientów kancelarii przed sądami powszechnymi, organami nadzoru budowlanego i innymi organami administracji Obsługa klientów korporacyjnych w języku polskim i... 
5 dni temu jeszcze...
Zakład Emerytalno-Rentowy MSW w Warszawie  -  Warszawa
 ...prawnicze doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w zakresie świadczenia pomocy prawnej lub pracy w sądach, w szczególności jako asystent sędziego wpis na listę radców prawnych co najmniej od 3 lat umiejętność swobodnego formułowania... 
4 dni temu jeszcze...
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie  -  Warszawa
 ...rejestrowania ~Wykonywanie wydanych w sprawach sądowych zarządzeń oraz inne czynności przewidziane w regulaminie wewnętrznego urzędowania sądów powszechnych. Wymagania: ~Wykształcenie min. średnie ~Umiejętność biegłej obsługi komputera (środowisko Windows, MS Office –... 
4 dni temu jeszcze...
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie  -  Warszawa
 ...kontrolowanej działalności. Opracowywanie na podstawie ustaleń kontroli projektów wystąpień pokontrolnych, wniosków o ukaranie do sądów, odpowiedzi na pisma, informacji do organów ścigania, urzędów skarbowych i innych organów. Wymagania niezbędnewykształcenie:... 
1 dzień temu jeszcze...
Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie  -  Warszawa
 ...właściwości rzeczowej i miejscowej organu do rozpatrzenia wniosku. Bieżąca analiza rozstrzygnięć drugoinstancyjnych oraz orzecznictwa sądów administracyjnych w sprawach dotyczących udzielania ulg w spłacie należności publicznoprawnych w celu wyeliminowania ewentualnych... 
6 dni temu jeszcze...
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawi...  -  Warszawa
 ...zapytania posłów i oświadczenia senatorów oraz na wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich, ­gromadzenie i analizowanie orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów powszechnych z zakresu prawa pracy, ­analizowanie wpływających do Ministerstwa skarg dotyczących problematyki... 
2 dni temu jeszcze...
Zakład Emerytalno-Rentowy MSW w Warszawie  -  Warszawa
 ...korespondencji w celu terminowego przekazania jej według ustalonych zasad do Kancelarii Ogólnej udzielanie odwołującym się, pracownikom sądów oraz pracownikom innych komórek organizacyjnych Zakładu informacji, na jakim etapie znajduje się sprawa wykreślanie w repertorium... 
4 dni temu jeszcze...
Izba Administracji Skarbowej w Warszawie  -  Warszawa
 ...postępowań karnych skarbowych w celu zastosowania represji karnej wobec sprawcy czynu. Sporządzanie aktów oskarżenia, kierowanie spraw do sądu oraz wnoszenie do sądu złożonych przez sprawców wniosków o dobrowolne poddanie się odpowiedzialności w celu doprowadzenia do... 
5 dni temu jeszcze...
Okręgowy Urząd Górniczy w Warszawie  -  Warszawa
 ...badaniach powypadkowych, współuczestniczy w opracowywaniu orzeczeń powypadkowych oraz wykonuje czynności związane z kierowaniem do sądów wniosków o ukaranie w odniesieniu do wykroczeń popełnionych w związku z ruchem zakładu górniczego oraz projekty wystąpień do przedsiębiorców... 
7 dni temu jeszcze...
Ministerstwo Finansów w Warszawie  -  Warszawa
 ...Znajomość procedury legislacyjnej Znajomość przepisów z zakresu finansowania inwestycji Umiejętność analizy orzecznictwa i sądów administracyjnych Umiejętność pracy w środowisku Windows, tj. Word i Excel na poziomie zaawansowanym Umiejętność analizowania... 
6 dni temu jeszcze...
Grupa Most Wanted! Sp z o.o.  -  Warszawa
 ...KANDYDATA NA STANOWISKO: RADCA PRAWNY Miejsce pracy: Warszawa Nr ref.: RP/OW/17 OPIS STANOWISKA: * Reprezentowanie Firmy przed sądami * Prowadzenie konsultacji prawnych dotyczących Firmy * Przygotowywanie opinii prawnych i innych opracowań * Opiniowanie i... 
1 dzień temu jeszcze...