...Administratorem danych osobowych kandydatów jest Integrum Management Sp. z o.o., ul. Flisa 4, bud. B, 02-247 Warszawa, KRS 0000226987 (Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS), nr NIP 632-18-79-619, kapitał zakładowy 641000 zł, kontakt: tel.: 22 318 72... 
Zasugerowane
Własną działalnością
Praca zdalna
Elastyczny czas pracy

Integrum Management

Szczecin
12 dni temu
 ...nr 48967, NIP: 7270019183, REGON: (***) ***-****, o kapitale zakładowym w wysokości 26 442 891,61 zł, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi w XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Informujemy, że dobrowolnie podane przez... 
Zasugerowane
Podróż służbowa
Umowa
Praca na wysokości

Rossmann SDP

Szczecin
7 dni temu
 ...Warszawie (00-811) przy ul.Towarowej 2, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025434, NIP 521-31-57-478, REGON 017325803,... 
Zasugerowane
Umowa
Umowa zlecenie
Praca fizyczna
Praca na wysokości
Nocna zmiana
Elastyczny czas pracy
System 3/1

Jakub Kobylec Recruitment&Consulting

Szczecin
12 dni temu
 ...tel. (***) ***-****, e-mail ****@*****.***, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000989139, posiadająca... 
Zasugerowane
Własną działalnością
Praca fizyczna

PartyDeco

Szczecin
1 dzień temu
 ...odpowiedzialnością (dawniej: CUK Ubezpieczenia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa), ul. Grudziądzka 107, 87-100 Toruń, Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy KRS, KRS nr: 0000974038, NIP: 9562047158, REGON: (***) ***-****. 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony... 
Zasugerowane
Praca na pełen etat
Ciekawy zawód
Umowa
Praca fizyczna

CUK Ubezpieczenia

Szczecin
15 dni temu
 ...informuje, że: Administratorem Państwa Danych Osobowych Wilhelmsen Business Service Centre Sp. z o.o., Plac Rodła 9, 70-419 Szczecin; Sad Rejonowy Szczecin-Centrum, Wydział XIII Gospodarczy KRS 0000737687 NIP 851-32-26-972, kapitał zakładowy 500 000,00 PLN, dalej jako „ADO”;... 
Zasugerowane
Ciekawy zawód
Umowa
Praca fizyczna
Tydzień
Praca w dni powszednie

Wilhelmsen Ships Service Polska

Szczecin
27 dni temu
 ...informuje, że: Administratorem Państwa Danych Osobowych Wilhelmsen Business Service Centre Sp. z o.o., Plac Rodła 9, 70-419 Szczecin; Sad Rejonowy Szczecin-Centrum, Wydział XIII Gospodarczy KRS 0000737687 NIP 851-32-26-972, kapitał zakładowy 500 000,00 PLN, dalej jako „ADO”;... 
Zasugerowane
Praca hybrydowa
Praca na wakacje
Umowa
Ciekawy zawód
Praca fizyczna

Wilhelmsen Port Services Sp. zo.o.

Szczecin
29 dni temu
 ...pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, 5) kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 6) nieposzlakowana opinia, 7)... 
Zasugerowane
Własną działalnością
Praca na pełen etat
Praca fizyczna
Umowa
Tydzień

SZCZECIŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ

Szczecin
12 dni temu
 ...numerem 0000124376, numer NIP: 5262297860, REGON: 014904535, o kapitale zakładowym w wysokości (***) ***-**** zł, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Więcej informacji:... 
Zasugerowane
Praca na wysokości
Praca zmianowa

Saint-Gobain

Szczecin
9 dni temu
 ...pracodawcy Jak dostarczyć dokumenty: Preferowane formy kontaktu: telefon, e-mail, poczta Wymagane dokumenty: CV Kontakt: REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY W SZCZECINIE NARUTOWICZA 17B, 70-240 Szczecin, powiat: m. Szczecin, woj: zachodniopomorskie Osoba do... 
Zasugerowane
Bezpośredni pracodawca

REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY W SZCZECINIE

Szczecin
12 godziny temu
 ...jest PGD sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Annopol 4A bud. F, 03-236 Warszawa, NIP: 5272598540. Spółka wpisana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000323363dane kontaktowe Administratora... 
Zasugerowane
Umowa

PGD Sp. z o.o.

Szczecin
14 dni temu
 ...Przygotowuje projekty rozstrzygnięć nadzorczych, wskazań naruszenia praw, zarządzeń zastępczych oraz skarg na uchwały/zarządzenia do sądu administracyjnego, Bada skargi na akty organów j.s.t. oraz rozstrzygnięcia nadzorcze wojewody oraz przygotowuje projekty... 
Zasugerowane
Praca siedząca
Umowa
4 godziny dziennie

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

Szczecin
9 dni temu
 ...CZYNNOŚCI PRAWNYCH ORAZ KORZYSTA Z PEŁNI PRAW PUBLICZNYCH,8. OŚWIADCZENIE KANDYDATA, ŻE KANDYDAT NIE BYŁ SKAZANY PRAWOMOCNYM WYROKIEM SĄDU ZA UMYŚLNE PRZESTĘPSTWO ŚCIGANE Z OSKARŻENIA PUBLICZNEGO LUB UMYŚLNE PRZESTĘPSTWO SKARBOWE,9. OŚWIADCZENIE KANDYDATA O WYRAŻENIU... 
Zasugerowane
Praktyka/staż
Podróż służbowa
Umowa
Umowa o pracę
Bezpośredni pracodawca

Centralna Baza Ofert Pracy

Szczecin
3 dni temu
 ...przygotowywanie projektów decyzji i postanowień w celu wydania rozstrzygnięcia Przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Prowadzenie postępowań w trybie skargowym, przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi obywateli... 
Zasugerowane
Praktyka/staż
4 godziny dziennie

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

Szczecin
6 dni temu
 ...przygotowywanie projektów decyzji i postanowień w celu wydania rozstrzygnięcia Przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Prowadzenie postępowań w trybie skargowym, przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi obywateli... 
Zasugerowane
Praktyka/staż
4 godziny dziennie

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Szczecinie

Szczecin
6 dni temu
 ...oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi. Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich... 
Podróż służbowa

ELEKTROTIM S.A.

Szczecin
14 dni temu
 ...infrastruktury technicznej 7. Nadzór o dbałość o powierzony sprzęt oraz użytkowanie go zgodnie z instrukcją obsługi urządzenia oraz za-sadami BHP przez pracowników obsługi Nasze wymagania 1. Wykształcenie min. średnie techniczne 2. Minimum 2 – letni staż pracy na... 
Własną działalnością
Praca na pełen etat
Umowa

SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECI...

Szczecin
6 dni temu
 ...oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi. Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich... 
Własną działalnością
Praca stała
Umowa
Praca na wysokości
Brygada
Praca fizyczna

zielonyVOLT.pl

Szczecin
15 dni temu
 ...Przygotowuje projekty rozstrzygnięć nadzorczych, wskazań naruszenia praw, zarządzeń zastępczych oraz skarg na uchwały/zarządzenia do sądu administracyjnego, Bada skargi na akty organów j.s.t. oraz rozstrzygnięcia nadzorcze wojewody oraz przygotowuje projekty... 
Praca siedząca
Umowa
Umowa na zastępstwo
Praca zdalna
4 godziny dziennie
Praca w dni powszednie

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

Szczecin
10 dni temu
 ...postępowań administracyjnych (opracowywanie projektów decyzji i postanowień administracyjnych) opracowanie wniosków o ukaranie do sądu oraz wystapień do prokuratury w oparciu o przepisy ustawy Kodeks postepowania w sprawach o wykroczenia występowanie o wszczęcie postepowania... 
Praca siedząca

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie

Szczecin
19 dni temu

4654 zł

na stronie Sądu Okręgowego w Szczecinie
Praktyka/staż
Praca na pełen etat

SĄD OKRĘGOWY W SZCZECINIE

Szczecin
11 dni temu
 ...infrastruktury technicznej 7. Nadzór o dbałość o powierzony sprzęt oraz użytkowanie go zgodnie z instrukcją obsługi urządzenia oraz za-sadami BHP przez pracowników obsługi Wiedza, umiejętności, doświadczenie: 1. Wykształcenie min. Średnie techniczne 2. Minimum 2 –... 
Własną działalnością
Praca na pełen etat
Umowa
Tydzień

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony

Szczecin
6 dni temu
 ....o. z siedzibą przy ul. Racławickiej 2-4, 53-146 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000994619, posiadająca kapitał zakładowy... 
Własną działalnością
Praca stała
Umowa zlecenie
Umowa o pracę
Praca na wysokości
Umowa
Elastyczny czas pracy

Rex Concepts

Szczecin
27 dni temu
 ...być podmioty: Spółki z Grupy Kapitałowej J.W. Construction Holding S.A. Podmioty uprawnione na podstawie obowiązującego prawa np. sądy i organy państwowe, Firmy świadczące usługi z którymi współpracujemy m.in. informatyczne, marketingowe, reklamowe, księgowo-finansowe... 
Praca stała
Własną działalnością
Umowa
Praca fizyczna

JWconstruction

Szczecin
2 miesięcy temu
 ...być podmioty: Spółki z Grupy Kapitałowej J.W. Construction Holding S.A. Podmioty uprawnione na podstawie obowiązującego prawa np. sądy i organy państwowe, Firmy świadczące usługi z którymi współpracujemy m.in. informatyczne, marketingowe, reklamowe, księgowo-finansowe... 
Umowa o pracę
Umowa
Praca od zaraz
Ciekawy zawód
Praca fizyczna

JWconstruction

Szczecin
2 miesięcy temu
 ...informuje, że: Administratorem Państwa Danych Osobowych Wilhelmsen Business Service Centre Sp. z o.o., Plac Rodła 9, 70-419 Szczecin; Sad Rejonowy Szczecin-Centrum, Wydział XIII Gospodarczy KRS 0000737687 NIP 851-32-26-972, kapitał zakładowy 500 000,00 PLN, dalej jako „ADO”;... 
Praca hybrydowa
Praca zdalna

Wilhelmsen Business Service Center

Szczecin
29 dni temu
 ...Gorzowie Wielkopolskim z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Sikorskiego 7, 66-400 Gorzów Wielkopolski, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000099399, NIP 599-000-37-37, REGON... 
Praca stała
Umowa

GOSPODARCZY BANK SPÓŁDZIELCZY W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

Szczecin
miesiąc temu
 ...lub karno-administracyjnego w stosunków do sprawców wykroczeń/przestępstw przeciwko środowisku ~opracowywanie wniosków o ukaranie do sądu oraz wystąpień do prokuratury ~informowanie kierownictwa Wojewódzkiego Inspektoratu o zmianach w obowiązującym stanie prawnym w... 
Praca na pełen etat
Praca stała
Umowa
Praca fizyczna

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska W Szczecinie

Szczecin
2 miesięcy temu
 ...pod opieką Radcy Prawnego Zasilanie danymi systemów informatycznych dedykowanych do obsługi prawnej Kontakt z sekretariatami sądów celem pozyskania informacji w sprawach procesowych Wsparcie asystentek w zakresie zadań administracyjnych Możliwość udziału w... 
Praktyka/staż
Praca hybrydowa
Umowa

GRUPA PZU

Szczecin
14 dni temu

4640 zł

 ...praw publicznych; która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań; która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo... 
Praca stała
Umowa na zastępstwo
Praca fizyczna

Służba Więzienna

Szczecin
1 dzień temu