Wyniki wyszukiwania: 15 ofert pracy

 ...81-581 Gdynia , wpisana pod numerem KRS: 0000528249 do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, NIP: 5862292948, REGON: (***) ***-**** (zwana dalej PRAMSO... 
Zasugerowane
Praca stała
Praca na pełen etat
Wygoda, Białystok
1 dzień temu
 ....o. ul. Lutycka 45, 64-920 Piła, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem 0000106513 Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 764-21-00-379 ; REGON: (***) ***-****... 
Zasugerowane
Praca stała
Umowa

PROFIL Wytwórnia Profili Budowlanych z PVC Sp. z o.o.

Białystok
15 godzin temu
 ...inspektorów nadzoru budowlanego dotyczących nakazu rozbiórki oraz obowiązku jej wykonania, przygotowuje wnioski do właściwych sądów rejonowych o dokonanie wpisów w księgach wieczystych w zakresie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości na rzecz każdoczesnego... 
Zasugerowane
Umowa na zastępstwo

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

Białystok
9 dni temu
 ...nr 48967, NIP: 7270019183, REGON: (***) ***-****, o kapitale zakładowym w wysokości 26 442 891,61 zł, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi w XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Informujemy, że dobrowolnie podane przez... 
Zasugerowane
Podróż służbowa
Umowa
Praca na wysokości

Rossmann SDP

Białystok
19 dni temu
 .... (dalej RODO) informujemy, iż: 1. 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PROMED S.A. ul. Działkowa 56 w Warszawie; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, KRS Numer: KRS 0000185723, REGON: 001325900, NIP: 118-00-62-976 2. Kontakt z Inspektorem... 
Zasugerowane
Własną działalnością
Podróż służbowa
Umowa
Ciekawy zawód

PROMED S.A.

Białystok
15 godzin temu
 ...Kielcach, adres: ul. Zagnańska 153, 25-563 Kielce, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000754300, NIP: 9592015766, REGON: (***) ***-****.... 
Zasugerowane

4 ECO sp. z o.o.

Białystok
18 dni temu
 ...Kielcach, adres: ul. Zagnańska 153, 25-563 Kielce, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000754300, NIP: 9592015766, REGON: (***) ***-****.... 
Zasugerowane

4 ECO sp. z o.o.

Białystok
18 dni temu
 ...ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Usługowa 4A, Zaścianki, 15-521 Białystok, zarejesrtowana w Rejestrze Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, XII Wydziale Gospodarczym KRS pod nr KRS 0000977877, z kapitałem zakładowym w wysokości 400.000zł, NIP: 966-216-50-... 
Zasugerowane
Praktyka/staż
Praca fizyczna
Praca na wysokości
Umowa

PODRĘCZNIKARNIA Wydawnictwo Edukacyjne sp. z o.o.

Białystok
22 dni temu

5788 - 8095 zł

 ...uregulowanymi ustawowo, ale również z ogólnie przyjętymi normami moralnymi i etycznymi). 4.nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, 5.korzystanie z pełni praw publicznych, 6.zdolność fizyczna i psychiczna do służby w... 
Zasugerowane
Praca na pełen etat
Praca fizyczna

Komenda Miejska Policji w Białymstoku

Białystok
7 dni temu
 ...oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi. Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich... 
Zasugerowane
Praca hybrydowa
Podróż służbowa
Umowa
Elastyczny czas pracy

PAGED MEBLE sp. z o.o.

Białystok
15 godzin temu
 ...woparciu onasz prawnie uzasadniony interes, polegający naustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami wpostępowaniu przed sądami lub organami państwowymi. Masz prawo dostępu doswoich danych, wtym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia... 
Zasugerowane

Fikołki

Białystok
1 dzień temu
 ...oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji, przy czym podstawą prawną przetwarzania... 
Zasugerowane
Praca hybrydowa
Praca na wakacje
Podróż służbowa
Umowa

PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o.

Białystok
2 dni temu
 ...oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi. Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich... 
Zasugerowane
Praca stała
Podróż służbowa
Umowa
Brygada
Praca fizyczna

zielonyVOLT.pl

Białystok
9 dni temu
 ...oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi. Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich... 
Zasugerowane
Ciekawy zawód
Umowa

Hansgrohe Sp.z o.o.

Białystok
miesiąc temu
 ...procedur wewnętrznych, współpraca z innymi działami tj. księgowość, HR, administracja itp., reprezentowanie spółki w kontaktach z sądami, notariuszami, organami administracji publicznej, raportowanie wykonywanych zadań na potrzeby Zarządu. Nasze wymagania... 
Zasugerowane
Umowa

ELMONT GRUPA sp. z o.o.

Łyski, gm. Choroszcz, Podlaskie
25 dni temu