...Kielcach, adres: ul. Zagnańska 153, 25-563 Kielce, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000754300, NIP: 9592015766, REGON: (***) ***-****.... 
Zasugerowane

4 ECO sp. z o.o.

Katowice
3 dni temu
 ...akt kat. Bc, ocena dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do zniszczenia, weryfikacja akt postępowań spraw cywilnych w Sądach Rejonowych pod kątem możliwości ich brakowania oraz sporządzanie spisu spraw akt przeznaczonych do zniszczenia, opracowanie akt osobowych... 
Zasugerowane
Własną działalnością
Umowa zlecenie

Rhenus Office Systems Poland Sp. z. o.o.

Katowice
3 dni temu
 ...rocznie) Michael Page International (Poland) Sp. z o.o. (nr licencji agencji zatrudnienia: 6359), ul. Chmielna 69, 00-801 Warszawa, NIP: 525-23-45-586, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydzial KRS, Nr KRS 0000241698, Kapitał zakładowy: 3.620.000 zł #J-18808-Ljbffr
Zasugerowane
Podróż służbowa
Umowa

Michael Page

Katowice
13 godziny temu
 ...Toruniu przy ul. Skłodowskiej – Curie 89 B zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000142042, o kapitale zakładowym w wysokości 266.000,00 zł, posiadająca... 
Zasugerowane
Podwykonawca
Podróż służbowa
Umowa
Praca fizyczna
Praca na wysokości

JMS Sp. z o.o.

Katowice
18 dni temu
 ..., konsultacjach z doradcami podatkowym, kontakt z urzędami, sądami i Klientami kancelarii, pomoc w sprawach organizacyjnych związanych...  ..., której dokumentacja rejestrowa przechowywana jest przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarzy KRS,... 
Zasugerowane
Praktyka/staż
Umowa

MELD JODŁOWSKI SZCZAWIŃSKI I PATNERZY RADCOWIE PRAWNI I ADWO...

Katowice
1 dzień temu
 ...- Strautmann Ekotechnika Sp. z. o.o., z siedzibą przy ul. Mieszka I 11, 66-300 Międzyrzecz, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego: KRS 0000540977 NIP(Ust-IdNr): PL 5961748469, Regon: (***) ***-****... 
Zasugerowane
Praca stała
Podróż służbowa

Strautmann Ekotechnika Sp. z o.o.

Katowice
21 dni temu
 ...w /40-584/ Katowicach, przy ul. Dworskiej 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód, Wydział VIII Gospodarczy pod nr KRS: 0000304270, posiadającą nr NIP 634-26-78-174, REGON: (***) ***-****, numer telefonu... 
Zasugerowane
Własną działalnością
Praca hybrydowa
Umowa

Imago Public Relations Sp. z o.o.

Katowice
22 dni temu
 ...Poland Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, 01-302, ul. Połczyńska 104, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000171735, posiadająca numer NIP 5213253880 2. R&D Services Sp. z o. o. z... 
Zasugerowane
Umowa

G. Poland Retail Sp. z o.o.

Katowice
24 dni temu
 ...Kielcach, adres: ul. Zagnańska 153, 25-563 Kielce, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000754300, NIP: 9592015766, REGON: (***) ***-****.... 
Zasugerowane
Praca stała
Podróż służbowa

4 ECO sp. z o.o.

Katowice
25 dni temu

10000 - 13000 zł

 ...podatkowej, w tym wdrażanie ulg podatkowych, oraz znajomość estońskiego CIT;, Reprezentacja klientów przed organami skarbowymi oraz sądami w sprawach podatkowych;, Doradztwo w zakresie podatków międzynarodowych, w tym optymalizacja struktur podatkowych;, Tworzenie... 
Zasugerowane
Praca na pełen etat

Kancelaria Biegłych Rewidentów KLB

Katowice
6 dni temu
 ...90-441 Łódź, NIP 7262287650, REGON (***) ***-****, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000147396, kapitał zakładowy w... 
Zasugerowane
Praca za granicą
Praca fizyczna
Praca na wysokości
Tydzień

Bobst Polska Sp. z o.o.

Katowice
miesiąc temu
 ...Kielcach, adres: ul. Zagnańska 153, 25-563 Kielce, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000754300, NIP: 9592015766, REGON: (***) ***-****.... 
Zasugerowane
Umowa
Umowa zlecenie

4 ECO sp. z o.o.

Katowice
5 dni temu
 .... Michael Page International (Poland) Sp. z o.o. (nr licencji agencji zatrudnienia: 6359), ul. Chmielna 69, 00-801 Warszawa, NIP: 525-23-45-586, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydzial KRS, Nr KRS 0000241698, Kapitał zakładowy: 3.620.000 zł #J-18808-Ljbffr
Zasugerowane
Umowa

Michael Page

Katowice
13 godziny temu
 ...odpowiedzialnością (dawniej: CUK Ubezpieczenia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa), ul. Grudziądzka 107, 87-100 Toruń, Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy KRS, KRS nr: 0000974038, NIP: 9562047158, REGON: (***) ***-****. 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony... 
Zasugerowane
Praca na pełen etat
Ciekawy zawód
Umowa
Praca fizyczna

CUK Ubezpieczenia

Katowice
28 dni temu
 ...Warszawie przy ul. Prostej 20, 00-850 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000268175, z którym... 
Zasugerowane
Praca fizyczna
Umowa

HAYS

Katowice
1 dzień temu
 ...siedzibą w Koszalinie, pod adresem ul. Szczecińska 25a/5, 75-122 Koszalin, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000737660, NIP 669-23-88-755, REGON (***) ***-****, jako pracodawca, zwana... 
Praktyka/staż
Umowa o pracę
Praca zdalna
Umowa
Elastyczny czas pracy

MENTAX S.A.

Katowice
10 dni temu
 ...egzekucyjnego. Prowadzi majatkową represję karną w celu wykonania orzeczeń, przyjmuje do składnicy egzekucyjnej depozyty dostarczane przez Sąd na podstawie prawomocnego orzeczenia oraz zwiezione w postępowaniu egzekucyjnym ruchomości w celu zapewnienia prawidłowego... 
Umowa na zastępstwo
4 godziny dziennie

Izba Administracji Skarbowej w Katowicach

Katowice
10 godzin temuNowa
 ...egzekucyjnego. Prowadzi majatkową represję karną w celu wykonania orzeczeń, przyjmuje do składnicy egzekucyjnej depozyty dostarczane przez Sąd na podstawie prawomocnego orzeczenia oraz zwiezione w postępowaniu egzekucyjnym ruchomości w celu zapewnienia prawidłowego... 
4 godziny dziennie

Izba Administracji Skarbowej w Katowicach

Katowice
2 godziny temuNowa
 ...Administratorem danych osobowych jest Protek-System Sp. z o.o.. z siedzibą w Gdyni, 81 – 078 Gdynia, ul. Pawia 33, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 00000199302, NIP: 5860108998, Dane... 
Praca stała
Podróż służbowa
Umowa
Praca fizyczna

Protek-System Sp. z o.o.

Katowice
18 dni temu
 ...rewitalizacji oraz przystępowania do sporządzenia i uchwalania gminnego programu rewitalizacji. Reprezentuje Wojewodę Śląskiego przed sądami administracyjnymi w sprawach dotyczących skarg Wojewody na uchwały samorządu terytorialnego oraz skarg organów samorządu... 
Praca na wysokości
4 godziny dziennie

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Katowice
7 dni temu
 ...budynku. Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie. Kontakty zewnętrzne z: organami egzekucyjnymi (urzędy skarbowe, komornicy sądowi) celem uzyskania informacji o przebiegu postępowania egzekucyjnego, osobami zobowiązanymi celem przekazania informacji o stanie zadłużenia... 
Praca na wysokości
4 godziny dziennie

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Katowice
7 dni temu
 ...organów administracji publicznej przygotowywanie pism procesowych umów oraz pism administracyjnych oraz reprezentowanie firmy przed sądami, urzędami i organami administracji publicznej współpraca z wewnętrznymi jednostkami organizacyjnymi firmy kontrola formalno-... 
Umowa
Ciekawy zawód

HREIT S.A.

Katowice
18 dni temu
 ...akt wysyłanie, przyjmowanie i ewidencjonowanie korespondencji oraz koordynacja jej obiegu, w tym obsługa Portalu Informacyjnego Sądów Powszechnych, prowadzenie ewidencji dokumentów księgowych (wystawienie faktur i paragonów), nadzór nad terminowością płatności,... 
Własną działalnością
Umowa
Praca fizyczna

DFD Adwokaci i Radcowie Prawni Bartłomiej Dudek Katarzyna Fr...

Katowice
16 dni temu
 ...budowlanego i ochrony środowiska, przygotowywanie projektów pism, opinii prawnych, reprezentowanie klientów kancelarii przed sądami oraz przed innymi organami. Nasze wymagania minimum 12-miesięczne doświadczenie zawodowe w zakresie obsługi podmiotów gospodarczych... 
Praktyka/staż
Umowa

BSJP bnt Brockhuis Jurczak Prusak Sroka Nilsson Zamorska Sp....

Katowice
10 dni temu
 ...poprzez przygotowywanie pism przedprocesowych i procesowych, sporządzanie umów i opinii prawnych, analizy SWZ oraz nadzorowanie procedur przetargowych, prowadzenie windykacji należności, uzyskiwanie odszkodowań, a także reprezentowanie Klientów przed sądami i urzędami.... 
Własną działalnością
Umowa
Praca zdalna
Praca na dyżurze
Elastyczny czas pracy

AVENTUM KANCELARIA PRAWNA RADCÓW PRAWNYCH MALIK, POKOJ SP.P.

Katowice
8 dni temu
 ...KRS pod numerem 19417, posiadająca NIP: 6652552177 oraz numer REGON: (***) ***-****, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego. Dane kontaktowe administratora są następujące... 
Podróż służbowa
Ciekawy zawód
Umowa
Praca zdalna
Praca fizyczna

Antonius Caviar

Katowice
18 dni temu
 ...indywidualnych, sporządzenie opinii podatkowych, udział w szkoleniach, wsparcie w postępowaniach podatkowych przed organami skarbowymi i sądami administracyjnymi, nowe technologie, nadzór nad zespołem młodszych konsultantów, udział w inicjatywach marketingowych.... 
Praktyka/staż
Praca zdalna
Elastyczny czas pracy

EY (dawniej Ernst & Young)

Katowice
14 dni temu
 ...się w Katowicach i ewentualnie w innych miejscach, jeżeli będzie tego wymagała specyfika danej sprawy (siedziby klientów, siedziby sądów itp.). Praca zdalna (home office) dopuszczalna jest na zarządzenie pracodawcy. Nasze wymagania Poszukujemy adwokatów lub... 
Praca na pełen etat
Umowa
Praca zdalna
Umowa o pracę
Ciekawy zawód
Praca fizyczna
Telepraca

Łukasik i Kropka Kancelaria Prawna Spółka Jawna

Katowice
16 dni temu
 ...Katowice Twój zakres obowiązków • udział w posiedzeniach, rozprawach i innych spotkaniach w celu reprezentacji klienta przed sądami i innymi organami administracyjnymi, • współpraca z innymi adwokatami/radcami prawnymi i członkami zespołu pracy w celu wymiany informacji... 
Praktyka/staż
Umowa
Umowa zlecenie

DURAJ & RECK I PARTNERZY KANCELARIA ADWOKACKA

Katowice
16 dni temu
 ...oraz środków odwoławczych bieżącego nadzorowania nad przebiegiem postępowania sądowego systematyczny kontakt telefoniczny z sądami w celu weryfikacji statusu spraw; bieżąca obsługa korespondencji związanej z realizacją spraw wykonywanie innych zadań związanych... 
Praktyka/staż
Własną działalnością
Praca stała
Podróż służbowa
Umowa
Praca zdalna
Praca na dyżurze
Elastyczny czas pracy

AVENTUM KANCELARIA PRAWNA RADCÓW PRAWNYCH MALIK, POKOJ SP.P.

Katowice
17 dni temu