Praca Sąd rejonowy Katowice

52 oferty

Wyniki wyszukiwania:

Samodzielny referent

4000 - 4600 zł

Zakres obowiązków: - Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach poszukuje kandydata na stanowisko: samodzielny referent.- Opis stanowiska pracy : prowadzenie spraw związanych z dydaktyką realizowaną w języku angielskim, w tym korespondencji w języku angielskim, przygotowywanie...
Katowice
1 dzień temu

Samodzielny referent

3600 - 4200 zł

Zakres obowiązków: - Prowadzenie obsługi techniczno-biurowej Działu technicznego. Przygotowanie kompletu dokumentacji niezbędnej do uruchomienia procedery zamówień publicznych. Prowadzenie rozliczenia finansowego prowadzonych umów.- Godziny pracy: 7:30-15:30. Wykształcenie...
Katowice
3 dni temu

Samodzielny referent

3600 - 4200 zł

Zakres obowiązków: - Ogólny zakres obowiązków: Obsługa formalno-administracyjna procesu inwestycyjnego po stronie inwestora, w tym kontakty z Organami Administracji Państwowej i Nadzoru Budowlanego. Weryfikacja dokumentacji technicznej. Bieżąca współpraca z Projektantami...
Katowice
3 dni temu

Rozwijająca się firma z branży E-Commerce | Digital - Manage

 ...zmieniającym się środowisku Michael Page International (Poland) Sp. z o.o. (nr licencji agencji zatrudnienia: 6359), ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, NIP: 525-23-45-586, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydzial KRS, Nr KRS 0000241698, Kapitał zakładowy: 3.620.000 zł... 
Katowice
5 dni temu

Specjalista w zakresie psychologii (O. Kdr. 110 - 1102 - 6/21)

5240 zł

 ...Zakres obowiązków: - Więcej informacji na stronie: - Zarządzenie nr 2/2021 Prezesa Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 14 stycznia 2021 roku w sprawie przeprowadzenia konkursu o sygnaturze O.Kdr. 110 1102 6/21 na dwa stanowiska specjalisty w zakresie PSYCHOLOGII, w... 
Katowice
1 dzień temu

Referent ds. finansowo- księgowych

Pełny wymiar zatrudnienia, umowa o pracę. Wymagania: ~wykształcenie średnie lub wyższe ekonomiczne ~mile widziane doświadczenie w sektorze finansowo-księgowym Kontakt: (***) ***-****  e-mail: ****@*****.*** Wraz z dokumentami aplikacyjnymi dostarczanymi do...
Katowice
12 dni temu

REFERENT (WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY)

1440 zł

Zainteresowane osoby zarejestrowane w PUP Rybnik powinny zgłosić się do swojego doradcy klienta po skierowanie do pracodawcy. Refundacja w ramach stażu. Charakterystyka stażu: przygotowywanie projektów przepisów wewnętrznych z zakresu działania Urzędu, przygotowywanie projektów...
Rybnik
2 dni temu

REFERENT DS. CHEMII GOSPODARCZEJ I KOSMETYKÓW

2600 zł

- Opracowywanie receptur, dokumentacji dla przeprowadzania odpowiednich badań i zgłoszeń wyrobów do właściwych instytucji. Nadzorowanie procesów technologicznych. Wykonywanie prac laboratoryjnych, analiz według procedur i norm. Bieżące zapoznawanie się z przepisami prawnymi...
Katowice
2 dni temu

Referent ds. Kadr i Płac

Jako agencja pracy GoWork.pl świadczymy usługi na rynku pracy z myślą o ludziach i ich rozwoju zawodowym. Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom osób zainteresowanych pracą i oferujemy im zatrudnienie. Obecnie reprezentujemy Klienta, który wraz z dynamicznym rozwojem swojej...
Katowice
20 dni temu

Specjalista ds. Kadr i Płac

 ...Katowicach (40-155), ul. Konduktorska 33, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym - rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000109170, NIP 954-21-13-633 DANE KONTAKTOWE We... 
Katowice
12 dni temu

Pracownik ds. obsługi systemów informatycznych

3300 zł

 ...pokrewne,c. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,d. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,e. nieposzlakowana opinia.Wymagania dodatkowe... 
Katowice
1 dzień temu

Rewident Taboru

 ...odpowiedzialnością. z siedzibą w Katowicach (40-282) przy ul. Ignacego Paderewskiego 41, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000010274 (dalej jako: „Spółka”). Kontaktu... 
Katowice
2 miesięcy temu

inspektor wojewódzki

 ...ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dział II), Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów,... 
Katowice
15 dni temu

Specjalista ds. Audytu

 ...Katowicach (40-155), ul. Konduktorska 33, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym - rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000109170, NIP 954-21-13-633 DANE KONTAKTOWE We... 
Katowice
24 dni temu

Podinspektor w Wydziale Organizacji Przewozów

 ...operatorami i gminami. Wykształcenie: wyższe Wymagania niezbędne: # Obywatelstwo polskie. # Niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. # Pełna zdolność do czynności prawnych... 
Katowice
3 dni temu

Specjalista w zakresie psychologii

 ...Sąd Okręgowy w Katowicach Zarządzenie nr 1/2021 Prezesa Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 11 stycznia 2021 roku w sprawie przeprowadzenia konkursu o sygnaturze O.Kdr. 110 — 1102 — 4/21 na dwa stanowiska stanowiska specjalisty w zakresie PSYCHOLOGII,... 
Katowice
5 dni temu