116 ofert pracy

Wyniki wyszukiwania:

Referent

 ...Sprawuje nadzór nad prawidłowością postępowań prowadzonych przez urzędy Sporządza projekty odpowiedzi na skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Prowadzi postępowania w I i II instancji w trybach nadzwyczajnych Sporządza odpowiedzi na pisma procesowe do... 

Służba Cywilna

Katowice
3 dni temu

Referent

 ...Sprawuje nadzór nad prawidłowością postępowań prowadzonych przez urzędy Sporządza projekty odpowiedzi na skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Prowadzi postępowania w I i II instancji w trybach nadzwyczajnych Sporządza odpowiedzi na pisma procesowe do... 

Izba Administracji Skarbowej w Katowicach

Katowice
21 godzin temu

Referent

 ...RequiremantsWymagania niezbędne: ~Obywatelstwo polskie. ~Wykształcenie: co najmniej średnie ~Niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. ~Pełna zdolność do czynności prawnych... 

Zarząd Transportu Metropolitalnego

Katowice
17 dni temu

Referent

 ...zabezpieczenia Prowadzi majątkową represję karną w celu wykonania orzeczeń, przyjmuje do składnicy egzekucyjnej depozyty dostarczane przez sąd na podstawie prawomocnego orzeczenia oraz zwiezione w postępowaniu egzekucyjnym ruchomości Wymagania związane ze stanowiskiem... 

Służba Cywilna

Katowice
18 dni temu

Referent prawno-administracyjny

 ...dokumentacji i pism przewodnich do instancji odwoławczych; Przygotowywanie dokumentacji do wniesienia skargi lub odpowiedzi na skargę do sądu administracyjnego; Prowadzenie postępowań egzekucyjnych należności niepieniężnych; Stosowanie procedur udzielania ulg w... 

Służba Cywilna

Katowice
3 dni temu

Samodzielny Specjalista w Dziale Księgowości

 ...ENERGIA sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-085) przy ul. Mickiewicza 29, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000041516, jest administratorem danych osobowych... 

Węglokoks Energia sp z o.o.

Katowice
24 dni temu

Rzeczoznawca / Specjalista w Dziale Administracji

 ...WĘGLOKOKS S.A. z siedzibą w Katowicach (40-085) przy ul. Mickiewicza 29, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy, pod numerem KRS 0000095342 jest administratorem danych osobowych kandydatów... 

WĘGLOKOKS S.A.

Katowice
26 dni temu

Manewrowy - stażysta

 ...odpowiedzialnością. z siedzibą w  Katowicach (40-282) przy ul. Ignacego Paderewskiego 41, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy  w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000010274 (dalej jako: „Spółka”). Kontaktu... 

JSW Logistics Sp. z o.o.

Katowice
2 miesięcy temu

Starszy referent

 ...odpływ nowych materiałów, wykonuje kwerendy oraz wypożycza i udostępnia materiały ze składnicy akt na zapytania jednostek Policji, sądów, prokuratur, obywateli a także prowadzi ewidencje udostępnień w celu dostarczenia niezbędnych informacji i prawidłowej ewidencji... 

Służba Cywilna

Katowice
26 dni temu

inspektor wojewódzki

 ...zajętych pod drogi publiczne. Potwierdza ostateczność wydanych w Oddziale decyzji wojewody w celu zawiadomienia właściwych sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste o zmianie właściciela nieruchomości, jak również przekazuje właściwym miejscowo starostom ostateczne... 

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Katowice
18 godzin temuNowa

Inspektor wojewódzki

 ...zajętych pod drogi publiczne. Potwierdza ostateczność wydanych w Oddziale decyzji wojewody w celu zawiadomienia właściwych sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste o zmianie właściciela nieruchomości, jak również przekazuje właściwym miejscowo starostom ostateczne... 

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Katowice
14 godziny temuNowa

inspektor wojewódzki

 ...zajętych pod drogi publiczne. Potwierdza ostateczność wydanych w Zespole I decyzji wojewody w celu zawiadomienia właściwych sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste o zmianie właściciela nieruchomości oraz przekazuje właściwym miejscowo starostom ostateczne... 

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Katowice
18 godzin temuNowa

Sprzedawca

 ...zarejestrowaną w rejestrze ‎przedsiębiorców prowadzonym przez Sądzie Rejonowym ‎dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział ‎Gospodarczy...  ...(***) ***-****, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII... 

Devanlay Polska Sp. z o.o.

Katowice
18 dni temu

Asystent / Asystentka ds. wsparcia sprzedaży - telefoniczne umawianie spotkań

 ...siedzibą przy ul. Andersa 15; 41-200 Sosnowiec, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy pod nr KRS: 0000255546,, posiadającą nr NIP: 644-328-56-54, nr REGON:... 

MEWA Textil-Service Sp. z o.o

Katowice
14 dni temu

Mid PHP Developer

 ...nr 48967, NIP: 7270019183, REGON: (***) ***-****, o kapitale zakładowym w wysokości 26 442 891,61 zł, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi w XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Informujemy, że dobrowolnie podane przez... 

Rossmann SDP

Katowice
5 dni temu

Mechanik- Elektryk

 ...90-441 Łódź, NIP 7262287650, REGON (***) ***-****, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000147396, kapitał zakładowy w... 

Bobst Polska Sp. z o.o.

Katowice
13 dni temu

Inżynier Danych

 ...nr 48967, NIP: 7270019183, REGON: (***) ***-****, o kapitale zakładowym w wysokości 26 442 891,61 zł, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi w XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Informujemy, że dobrowolnie podane przez... 

Rossmann SDP

Katowice
21 dni temu

Smart Asystent (Smart Gym Katowice Roździeńskiego)

 ...Platinium sp. z o.o. z siedzibą w  Krakowie (30-133) przy ul. Juliusza Lea 116, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Środmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000848119 (dalej jako: „... 

Smart Gym

Katowice
2 miesięcy temu

Specjalista ds. zbiorników/Inżynier Robót Montażowych

 .... Strażacka 58, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000038922, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 50.000,00 zł, NIP 1130022302 , tel. 22... 

SIENKIEWICZ MAT-BUD Sp. z o.o.

Katowice
5 dni temu

Software Developer C#

 ...nr 48967, NIP: 7270019183, REGON: (***) ***-****, o kapitale zakładowym w wysokości 26 442 891,61 zł, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi w XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Informujemy, że dobrowolnie podane przez... 

Rossmann SDP

Katowice
21 dni temu