Praca Sąd rejonowy Katowice

69 ofert pracy

Wyniki wyszukiwania:

Samodzielny referent (Centrum Nauki i Współpracy Międzynarodowej)

3500 - 4000 zł

Zakres obowiązków: - Prowadzenie spraw związanych z obsługą administracyjną Centrum Nauki i Współpracy Międzynarodowej, redagowanie i pisanie pism, inne czynności zlecone przez przełożonego.Godziny pracy: 7:30-15:30. Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat) Inne...

ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACH

Katowice
2 dni temu

Asystent ds. umów

 ...dokumentacji umownej koordynowanie procesu podpisywania umów obsługa bieżącej korespondencji prowadzonej z klientami, urzędami i sądami Poszukujemy osoby biegłej w zakresie obsługi komputera (pakiet Office) gotowej zaangażować się w aktywności powtarzalne i szablonowe... 

PragmaGO SA

Katowice
11 dni temu

referent

Izba Administracji Skarbowej w Katowicach Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent w Drugim Dziale Czynności Analitycznych i Sprawdzających (SKA-2) Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: przeprowadza czynności sprawdzające w ...

Izba Administracji Skarbowej w Katowicach

Katowice
6 dni temu

Player Support Agent with Portuguese

 ...Krakowie, ul. Na Kozłówce 27, 30-664 Kraków, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000547960, NIP: 6793108964,dane osobowe... 

Keywords Studios

Katowice
22 dni temu

Referent ds. wynagrodzeń (PP/3/2021)

3200 zł

Zakres obowiązków: - Więcej informac na stronie: w zakładce Oferty pracy- Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze- Ogłoszenie Nr PP/3/2021 z dnia 03 marca 2021 r.- Miejski Zarząd Ulic i Mostów ul. J.Kantorówny 2a, 40-381 Katowice Poszukuje kandydata na...

MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓW

Katowice
2 dni temu

Client Due Diligence Specialist (praca 100% zdalna)

 ...aktualizowanie i utrzymywanie baz danych, aby zapewnić odpowiednio sprawny przepływ informacji niezbędny do prawidowej współpracy z urzędami, sądem i innymi instytucjami. Wymagania: - preferowane wykształcenie prawnicze (otwartość na naukę i wykorzystanie wiedzy prawniczej w... 

Grafton Recruitment Sp. z o.o.

Katowice
5 dni temu

MŁODSZY ASYSTENT RODZINY / ASYSTENT RODZINY (DS. 14001.6.2021)

2800 zł

 ...kompetencji rodzicielskich oraz zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego.9) Sporządzanie na wniosek sądu lub innych uprawnionych organów opinii o rodzinie i jej członkach10) Prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną, w tym sporządzanie... 

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KATOWICACH

Katowice
1 dzień temu

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO (PO V WO 1111.1.2021)

4000 zł

 ...rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 03 marca 2017r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 485 ze zm.) w zależności od posiadanego doświadczenia... 

PROKURATURA OKRĘGOWA W KATOWICACH

Katowice
1 dzień temu

REFERENT PRAWNY W WYDZIALE INSPEKCJI

4191,9 zł

 ...obiektów budownictwa,- przygotowuje odpowiedzi na skargi i wnioski w zakresie realizacji nadzoru budowlanego oraz odpowiedzi na skargi do sądu administracyjnego,- obsługuje rejestry i ewidencję prowadzonych spraw w wydziale w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów i... 

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W KATOWICACH

Katowice
1 dzień temu

Starszy Referent w Wydziale Punktów Obsługi Pasażera

 ...Staż pracy: co najmniej 2 lata w przypadku wykształcenia średniego. # Obywatelstwo polskie. # Niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. # Pełna zdolność do czynności prawnych... 

Zarząd Transportu Metropolitalnego w Katowicach

Katowice
29 dni temu

inspektor wojewódzki

 ...Potwierdza ostateczność wydanych decyzji Wojewody Śląskiego w sprawach przekazywania mienia Skarbu Państwa, aby zawiadomić właściwe sądy rejonowe prowadzące księgi wieczyste o zmianie właściciela nieruchomości wynikających z tych decyzji. Prowadzi postępowania... 

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Katowice
2 dni temu

Stanowisko urzędnicze w Departamencie Obsługi Zarządu

 ...na stres; pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych; brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. dodatkowe: umiejętność pracy pod presją... 

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Katowice
1 dzień temu

ZASTĘPCA KIEROWNIKA DZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ (ROPS/04/2021)

4500 - 5000 zł

 ...czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;- posiadanie nieposzlakowanej opinii;- brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;-... 

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice
1 dzień temu

referent prawny

 ...budownictwa, przygotowuje odpowiedzi na skargi i wnioski w zakresie realizacji nadzoru budowlanego oraz odpowiedzi na skargi do sądu administracyjnego obsługuje rejestry i ewidencję prowadzonych spraw w wydziale w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów i... 

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Katowicach

Katowice
7 dni temu

Kierownik ds. Wsparcia biznesu

 ...Katowicach (40-611) pod adresem Fabryczna 24, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego , pod numerem KRS 0000570132, REGON (***) ***-****,... 

Alerabat.com sp. z o.o.

Katowice
11 dni temu

Dyspozytor

 ...o. z siedzibą w  Katowicach (40-282) przy ul. Ignacego Paderewskiego 41, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy  w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000010274 (dalej jako: „Spółka”). Kontaktu... 

JSW Logistics Sp. z o.o.

Katowice
miesiąc temu

INSPEKTOR W WYDZIALE HANDLOWYM (NR KP/ON/9/2021)

3000 - 3300 zł

 ...wykształcenia średniego co najmniej 3 letni, w przypadku wykształcenia wyższego co najmniej 1 rok. 3. Niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.4. Pełna zdolność do czynności prawnych... 

ZARZĄD TRANSPORTU METROPOLITALNEGO

Katowice
1 dzień temu