Praca Sąd rejonowy Olsztyn

30 ofert pracy

Wyniki wyszukiwania:

Administrator sieci

 ..., Gdynia 81-572, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000772090, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS, NIP:5862341807 , REGON:382580441,  w imieniu którego działa Marta Woźny-Tomczak... 

PERSONIA

Olsztyn
23 dni temu

Starszy referent (Sekcja Rachuby i P?ac)

Zakres obowiązków: terminowe wykonywanie list uposa?e?, dodatkowych nale?no?ci ?o?nierzy zawodowych oraz niezawodowych.Godziny pracy: pon-czw. 7-15:30; pt 7-13 Wykształcenie: ?rednie zawodowe Inne wymagania: Wymagane: wykszta?cenie ?rednie (preferowane kierunki...

22 Wojskowy Oddzia? Gospodarczy w Olsztynie Miejski Urząd Pr...

Olsztyn
9 godzin temu

STARSZY REFERENT (SEKCJA RACHUBY I PŁAC)

3350 zł

terminowe wykonywanie list uposażeń, dodatkowych należności żołnierzy zawodowych oraz niezawodowych.Godziny pracy: pon-czw. 7-15:30; pt 7-13 Inne wymagania Wymagane: wykształcenie średnie (preferowane kierunki: rachunkowość, finanse, administracja); staż pracy minimum...

22 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Olsztynie

Olsztyn
9 godzin temu

R&D Manager

 ...do: Jakub Swiderski Michael Page International (Poland) Sp. z o.o. (nr licencji agencji zatrudnienia: 6359), ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, NIP: 525-23-45-586, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydzial KRS, Nr KRS 0000241698, Kapitał zakładowy: 3.620.000 zł... 

Michael Page

Olsztyn
2 dni temu

STRAŻNIK DZIAŁU OCHRONY (W TYM REZERWA KADROWA)

3703 zł

 ...korzystanie z pełni praw publicznych, która daje rękojmię prawidłowego wykonywania zadań, Kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne, przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający... 

OKRĘGOWY INSPEKTORAT SŁUŻBY WIĘZIENNEJ W OLSZTYNIE/ARESZT ŚL...

Olsztyn
9 godzin temu

Handlowiec

 ...zgłoszenie rekrutacyjne do Nowa Elektro Sp. z o.o. z siedzibą w Sadach, ul. Rolna 1, Tarnowo Podgórne(Pracodawca, Administrator danych...  ...Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział KRS pod nr... 

Nowa Elektro Sp. Z O.O.

Olsztyn
2 miesięcy temu

Mobilny Przedstawiciel Kancelarii w Dziale Obsługi, Sprzedaży Mobilnej Kancelarii

 ...OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Kancelaria Klonowski świadczy wszechstronne usługi prawne, zarówno w zakresie spraw prowadzonych przed sądami i innymi organami orzekającymi, jak i bieżącej, profesjonalnej obsługi prawnej. W istocie rzeczy, jesteśmy spółką prawniczą nowego... 

MIĘDZYNARODOWA KANCELARIA KLONOWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA Z OGR...

Olsztyn
7 dni temu

Referent ds. mieszkaniowych

Zakres obowiązków: Prowadzenie spraw administracyjnych związanych z funkcjonowaniem nieruchomości (min. gospodarka miejscami parkingowymi, pomieszczeniami gospodarczymi, wolnymi lokalami użytkowymi). Prowadzenie spraw windykacyjnych, bezpośredni kontakt z lokatorami...

Olszty?ska Sp�?dzielnia Mieszkaniowa Miejski Urząd Pracy w O...

Olsztyn
9 godzin temu

Samodzielny Referent ds. promocji i informacji

Ogłoszenie Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych poszukuje Kandydata/ki na stanowisko: Samodzielny Referent ds. promocji i informacji                    w wymiarze czasu pracy: 1 etat w Oddziale Warmińsko-Mazurskim PFRON – umowa na czas określony ...

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób

Olsztyn
2 miesięcy temu

Doradca biznesowy PLAY

 ...stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia), polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.6. Dostęp do Twoich danych osobowych mogą mieć podmioty, którym 360 Circus sp. z o.o. powierzyła... 

360 Circus Sp. z o.o.

Olsztyn
23 dni temu

Młodszy Magazynier, umowa o pracę, Olsztyn, Dywity

 ...eubioco Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-797) przy ul. Klimczaka 1, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Stołecznego Warszawy, jako administratora danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady... 

Laboratorium Galenowe Olsztyn Sp. z o.o.

Dywity, Warmińsko-Mazurskie
3 dni temu

Asystent Kierownika Sklepu

 ...nr 48967, NIP: 7270019183, REGON: (***) ***-****, o kapitale zakładowym w wysokości 26 442 891,61 zł, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi w XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Informujemy, że dobrowolnie podane przez... 

Rossmann SDP

Olsztynek, Warmińsko-Mazurskie
8 dni temu

SPECJALISTA W ZAKRESIE PSYCHOLOGII

2500 zł

sporządzanie na zlecenie sądu lub prokuratora, opinii w sprawach rodzinnych i opiekuńczych oraz sprawach nieletnich przeprowadzanie badań; prowadzenie mediacji; przeprowadzanie wywiadów środowiskowych w sprawach nieletnich;poradnictwo specjalistyczne dla małoletnich,... 

SĄD OKRĘGOWY W OLSZTYNIE

Olsztyn
9 godzin temu

Mistrz

 ...oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich... 

Schwarte Group Sp. z o.o.

Olsztyn
4 dni temu

Doradca Leasingowy ds. Współpracy z Dostawcami

 ...oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi. Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich... 

GO-leasing Sp. z o.o.

Olsztyn
1 dzień temu

Kontroler wewnętrzny ds. kontroli gospodarczej

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: prowadzenie kontroli instytucjonalnej w celu potwierdzenia zgodności stanu faktycznego z obowiązującymi przepisami prawa wewnętrznego i zewnętrznego oraz zgodnie z programem zadania, prowadzenie kontroli z zakresu przestrzegania...

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A

Olsztyn
4 dni temu

Specjalista ds. rekrutacji

 ...oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi. Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich... 

Uni-logistics Sp. z o.o.

Olsztyn
24 dni temu

Operator Żurawia Wieżowego

 ...oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi. Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich... 

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA OGÓLNEGO "EKOBUD" sp. z o.o.

Olsztyn
9 dni temu

Przedstawiciel Medyczny Konsultant

 ...oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich... 

Sandoz Polska Sp. z o.o.

Olsztyn
29 dni temu