2310 ofert pracy

Wyniki wyszukiwania:

Informatyk (m/k) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie Praca stała 23.05.2023

5800 zł

Wymagania wobec kandydatek i kandydatów • obywatelstwo polskie, • korzystanie z pełni praw publicznych, • niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku, • wykształcenie wyższe, ...

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie

Lublin
11 dni temu

Inspektor wojewódzki

 ...Inspektor wojewódzki Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: Inspektor wojewódzki do spraw nadzoru i kontroli w Oddziale Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej Wydziału Polityki Społecznej... 

Służba Cywilna

Gdańsk
4 dni temu

Inspektor wojewódzki

 ...Inspektor wojewódzki Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko...  ...o księgach wieczystych i hipotece, prawo o postępowaniu przed sądem administracyjnym, kodeks cywilny Umiejętność redagowania... 

Służba Cywilna

Bydgoszcz
5 dni temu

Inspektor wojewódzki

 ...Inspektor wojewódzki Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: Inspektor wojewódzki do spraw gospodarowania mieniem Skarbu Państwa w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Warunki pracy -... 

Służba Cywilna

Białystok
7 dni temu

Inspektor wojewódzki

 ...Inspektor wojewódzki Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: Inspektor wojewódzki do spraw zadań administracji architektoniczno-budowlanej, planowania przestrzennego w Wydziale Infrastruktury... 

Służba Cywilna

Słupsk
15 dni temu

Inspektor wojewódzki

 ...Inspektor wojewódzki Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: Inspektor wojewódzki do spraw planowania i analiz w Biurze Kadr, Płac i Budżetu Warunki pracy czynniki uciążliwe: praca w stresie... 

Służba Cywilna

Łódź
3 dni temu

Inspektor wojewódzki

 ...Inspektor wojewódzki Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:...  ...i hipotece), a także orzecznictwa organów wyższej instancji i sądów administracyjnych znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej... 

Służba Cywilna

Kraków
8 dni temu

Inspektor wojewódzki

 ...Inspektor wojewódzki Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:...  ...przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi kierowane do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu w przypadku skargi złożonej na... 

Służba Cywilna

Wrocław
9 dni temu

Inspektor wojewódzki

 ...Inspektor wojewódzki Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:...  ...projekty decyzji, postanowień i odpowiedzi na skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego uzgadnia projekty modernizacji baz danych... 

Służba Cywilna

Poznań
4 dni temu

Inspektor wojewódzki

 ...Inspektor wojewódzki Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:...  ...kartograficznych, bierze udział w rozprawach przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym, przeprowadza kontrole działania... 

Służba Cywilna

Rzeszów
miesiąc temu

Inspektor wojewódzki

 ...Inspektor wojewódzki Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: Inspektor wojewódzki do spraw nadzoru i kontroli domów pomocy społecznej i środowiskowych domów samopomocy w Wydziale... 

Służba Cywilna

Gorzów wielkopolski
7 dni temu

Inspektor wojewódzki

 ...Inspektor wojewódzki Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: Inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy... 

Służba Cywilna

Bydgoszcz
3 dni temu

Starszy inspektor wojewódzki

 ...Starszy inspektor wojewódzki Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: Starszy inspektor wojewódzki do spraw kontroli jednostek wspierania rodziny i pieczy zastępczej w Wydziale Polityki Społecznej... 

Służba Cywilna

Warszawa
14 dni temu

Inspektor wojewódzki

 ...Inspektor wojewódzki Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: Inspektor wojewódzki do spraw analiz i statystyki medycznej w Wydziale Zdrowia Warunki pracy Budynek Urzędu bez barier architektonicznych... 

Służba Cywilna

Katowice
8 dni temu

Inspektor wojewódzki

 ...Inspektor wojewódzki Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:...  ...przygotowywanie odpowiedzi na skargi wniesione do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na rozstrzygnięcia podjęte przez... 

Służba Cywilna

Wrocław
10 dni temu

Inspektor wojewódzki

 ...Inspektor wojewódzki Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: Inspektor wojewódzki do spraw realizacji „Programu dla Śląska”, Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, programu wieloletniego Senior... 

Służba Cywilna

Katowice
3 dni temu

Inspektor wojewódzki

 ...Inspektor wojewódzki Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: Inspektor wojewódzki do spraw nadzoru i kontroli środowiskowej pomocy społecznej oraz kierowania zespołem kontrolerskim w Wydziale... 

Służba Cywilna

Katowice
15 dni temu

Inspektor wojewódzki

 ...Inspektor wojewódzki Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: Inspektor wojewódzki do spraw pobytu cudzoziemców w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Warunki pracy Praca w siedzibie... 

Służba Cywilna

Kielce
15 dni temu

Inspektor wojewódzki

 ...Inspektor wojewódzki Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: Inspektor...  ...Kontakty zewnętrzne z komornikami, syndykami oraz pracownikami sądów celem ustalenia etapu postępowania. Kontakty z zobowiązanymi... 

Służba Cywilna

Katowice
miesiąc temu

Inspektor wojewódzki

 ...Inspektor wojewódzki Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: Inspektor wojewódzki do spraw nadzoru, planowania i organizacji ratownictwa medycznego w Wydziale Państwowego Ratownictwa Medycznego... 

Służba Cywilna

Gdańsk
miesiąc temu