Średnia wypłata: zł4000 /miesięcznie

Więcej statystyk
 ...w Krakowie, adres: 30-390 Kraków, ul. Zawiła 57, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000024821, NIP: 675-106-33-81, kapitał zakładowy: 59.500,00... 
Zasugerowane
Podróż służbowa
Umowa

MULTIOFFICE sp. z o.o.

Łódź
1 dzień temu
 ...Obowiązki: ~redagowanie pism procesowych; ~sporządzanie opinii prawnych; ~udział w spotkaniach z klientami; ~występowanie przed sądami i innymi organami ~współpraca z urzędami oraz sądami. Wysokość wynagrodzenia ustalona zostanie indywidualnie z kandydatami.... 
Zasugerowane
Praktyka/staż
Praca stała
Umowa o pracę
Praca na wysokości
Elastyczny czas pracy

ABR Percha Rogalski Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych S...

Łódź
29 dni temu
 ...obsługi sekretariatu uzupełnianie obowiazujacych rejestrów inne prace zlecone przez Powiatowego Inspektora np. kserowanie akt dla sądów i innych organów Warunki pracy Siedziba urzędu znajduje się na II piętrze w budynku z podjazdem i z windą, pokoje małe,... 
Zasugerowane
Praca fizyczna
Podróż służbowa

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

Łódź
2 dni temu
 .... Mile widziane: doświadczenie w branży TSL lub na podobnym stanowisku. Mamy do zaoferowania: ~ miejsce pracy - Łódź - Nowe Sady (Polesie), ~ stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, ~ atrakcyjną stawkę w wysokości 5000-5500 zł/brutto + premię, ~... 
Zasugerowane
Praca stała
Umowa
Praca na wysokości

InterKadra Sp. z o.o.

Łódź
3 dni temu
 ...nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu i dochodzeniu roszczeń, obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi. Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia... 
Zasugerowane
Praca stała
Umowa
Nocna zmiana
Elastyczny czas pracy

CHEFS CULINAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Łódź
2 dni temu
 ...wykonywane obowiązki, uprawnienia UDT do obsługi wózków widłowych (WJO II). Mamy do zaoferowania: miejsce pracy - Łódź - Nowe Sady (Polesie) , stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę , atrakcyjną stawkę w wysokości 4600-4850 zł/brutto + premię ,... 
Zasugerowane
Praca stała
Umowa
Praca na wysokości

InterKadra Sp. z o.o.

Łódź
6 dni temu
 ...siedzibą w Gdyni, przy ul. Łużyckiej 3C, 81-537 Gdynia, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000902900, NIP: 9581695728, REGON: (***) ***-****, (także jako:... 
Zasugerowane
Praca fizyczna
Ciekawy zawód

LANGOWSKI LOGISTICS sp. z o.o.

Łódź
28 dni temu
 ...Firma: Stretto sp. z o.o. Adres: ul. Wólczańska 178, 90-530 Łódź Dane rejestrowe: KRS 0000380334, REGON (***) ***-****, NIP 7252042102 Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego Dane osobowe... 
Zasugerowane

Stretto

Łódź
11 godzin temuNowa
 ...Warunki pracy zagrożenie korupcją Kontakty zewnętrzne: kilka razy w miesiącu: Sądy powszechne i administracyjne - reprezentowanie Wojewody i Dyrektora Generalnego Urzędu w celu obrony interesów Skarbu Państwa – Wojewody Łódzkiego oraz Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego... 
Zasugerowane

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

Łódź
8 dni temu
 ...KRS nr 48967, NIP: 7270019183, REGON: (***) ***-****, o kapitale zakładowym w wysokości 26 442 891,61 zł, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi w XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Informujemy, że dobrowolnie podane przez... 
Zasugerowane
Umowa
Praca na wysokości

Rossmann SDP

Łódź
6 dni temu

27,7 zł / stawka godzinowa

 ...Zakres obowiązków: - sprzątanie tramwajów - mycie okien - sprzątanie podłoża wagonów - miejsce wykonywania pracy: Łódź, ul. Nowe Sady 15 + teren całej Polski - godziny pracy: 4-12, 12-20, 20-4 - praca w dni wolne - umowa zlecenie na 3 lata Wykształcenie: brak lub... 
Zasugerowane
Umowa zlecenie

Powiatowy Urząd Pracy Łodzi ul. Milionowa

Łódź
2 dni temu
 ...KRS nr 48967, NIP: 7270019183, REGON: (***) ***-****, o kapitale zakładowym w wysokości 26 442 891,61 zł, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi w XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Informujemy, że dobrowolnie podane przez... 
Zasugerowane
Umowa
Podróż służbowa
Praca na wysokości

Rossmann SDP

Łódź
3 dni temu

1790,3 zł

 ...regulaminem obowiązującym w Kancelarii, - prowadzenie akt zgodnie z wymogami instrukcji kancelaryjnej, - kontakt telefoniczny z urzędami, sądami i innymi instytucjami, - nauka sporządzania prostych pism procesowych, - zapoznanie się oraz praca z wykorzystaniem programów... 
Zasugerowane
Praca na pełen etat

Powiatowy Urząd Pracy Zgierzu

Łódź
1 dzień temu
 ...KRS nr 48967, NIP: 7270019183, REGON: (***) ***-****, o kapitale zakładowym w wysokości 26 442 891,61 zł, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi w XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Informujemy, że dobrowolnie podane przez... 
Zasugerowane
Praktyka/staż
Umowa
Podróż służbowa
Praca na wysokości

Rossmann SDP

Łódź
2 dni temu
 ...oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi 3. W odniesieniu do danych określonych w art. 22 1 kodeksu pracy podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana... 
Zasugerowane
Praca fizyczna
Elastyczny czas pracy

Altavia Kamikaze

Łódź
10 dni temu
 ...siedzibą w Warszawie (00-906), ul. Żwirki i Wigury 1J, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000219989, NIP: 6762278406,... 
Umowa

PHH HOTELE sp. z o.o.

Łódź
10 dni temu

6150 zł

 ...Warunki pracy zagrożenie korupcją Kontakty zewnętrzne: kilka razy w miesiącu: Sądy powszechne i administracyjne - reprezentowanie Wojewody i Dyrektora Generalnego Urzędu w celu obrony interesów Skarbu Państwa – Wojewody Łódzkiego oraz Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego... 

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

Łódź
8 dni temu
 ...siedzibą w Warszawie (00-906), ul. Żwirki i Wigury 1J, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000219989, NIP: 6762278406,... 
Umowa

PHH HOTELE sp. z o.o.

Łódź
10 dni temu
 ...Warszawie (00-120 Warszawa), ul. Złota 59, NIP: 5272725346, REGON: (***) ***-****, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000530331, z kapitałem zakładowym w... 
Praca stała
Umowa
Praca fizyczna
Praca na wysokości
Dwie zmiany
Elastyczny czas pracy

Lacoste (Devanlay Polska Sp. z o.o.)

Łódź
15 dni temu
 ...Corporation Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Dąbrowskiego 207/213, 93-231 Łódź, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 00000774118, NIP: 9820381827, Regon (***) ***-****,,... 
Praca stała
Umowa

Liberty Corporation Sp. z o.o.

Łódź
13 dni temu
 ...przygotowywanie pism, stanowisk, odwołań od decyzji wydawanych przez organy w ramach prowadzonych postepowań, przygotowywanie skarg do sądów administracyjnych na wydane decyzję oraz reprezentowanie spółki przed tymi sądami (w przypadku posiadania uprawnień),... 
Umowa
Umowa o pracę

DOZ S.A.

Łódź
15 dni temu
 ...KRS nr 48967, NIP: 7270019183, REGON: (***) ***-****, o kapitale zakładowym w wysokości 26 442 891,61 zł, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi w XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Informujemy, że dobrowolnie podane przez... 
Praktyka/staż
Praca hybrydowa
Umowa
Praca na wysokości

Rossmann SDP

Łódź
3 dni temu
 ...oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi. Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich... 
Własną działalnością
Praca stała
Umowa
Praca na wysokości
Brygada
Praca fizyczna

zielonyVOLT.pl

Łódź
16 dni temu

4435 zł

 ...publicznych; 4) która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań; 5) która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający... 
Praca stała
Umowa na zastępstwo
Praca fizyczna

Służba Więzienna

Łódź
10 dni temu
 ...wykonywane obowiązki, uprawnienia UDT do obsługi wózków widłowych (WJO II). Pracodawca oferuje miejsce pracy - Łódź - Nowe Sady (Polesie), stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, atrakcyjną stawkę w wysokości 4600-4850 zł/brutto + premię, pracę... 
Praca stała
Umowa
Praca na wysokości

InterKadra Sp. z o.o.

Łódź
3 dni temu
 ...KRS nr 48967, NIP: 7270019183, REGON: (***) ***-****, o kapitale zakładowym w wysokości 26 442 891,61 zł, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi w XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Informujemy, że dobrowolnie podane przez... 
Praktyka/staż
Umowa
Praca zdalna
Praca na wysokości
2 razy w tygodniu

Rossmann SDP

Łódź
20 dni temu
 ...Kielcach (25-323), al. Solidarności 36, REGON (***) ***-****, NIP 6570230912, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000007025. Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych... 
Praca stała
Umowa

AmRest Holdings SE

Łódź
2 dni temu
 ...Toruniu przy ul. Skłodowskiej – Curie 89 B zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000142042, o kapitale zakładowym w wysokości 266.000,00 zł, posiadająca... 
Podwykonawca
Umowa
Podróż służbowa
Praca fizyczna
Praca na wysokości

JMS Sp. z o.o.

Łódź
7 dni temu

2121 zł

 ...obowiązków: - utrzymywanie czystości w pomieszczeniach biurowych, salach rozpraw, pomieszceniach socjalnych i sanitarnych - miejsce pracy: Sąd Apelacyjny w Łodzi przy ul. Narutowicza 64 Wykształcenie: brak lub niepełne podstawowe Inne wymagania: - chęci do pracy
Praca na pół etatu

Powiatowy Urząd Pracy Łodzi ul. Milionowa

Łódź
23 godziny temu
 ...siedzibą w Warszawie (00-906), ul. Żwirki i Wigury 1J, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000219989, NIP: 6762278406,... 
Umowa

PHH HOTELE sp. z o.o.

Łódź
10 dni temu