...posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych i o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. - Podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody... 
Zasugerowane
Umowa o pracę
Praca za granicą
Bezpośredni pracodawca

Centralna Baza Ofert Pracy

Augustów, Podlaskie
7 dni temu