33 oferty pracy

Wyniki wyszukiwania:

starszy referent

Podlaski Oddział Straży Granicznej z siedzibą w Białymstoku Komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy referent do spraw do spraw kancelaryjnych Kancelarii Jawnej Sekcji Ochrony Dokumentacji Wydziału ...

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

Białystok
4 dni temu

młodszy kontroler skarbowy

Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: młodszy kontroler skarbowy do spraw obsługi bezpośredniej podatników w zakresie spraw związanych z kasami rejestrującymi w Pierwszym Dziale Obsługi Bezpośredniej ...

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

Białystok
1 dzień temu

Starszy referent

Warunki pracy praca administracyjno - biurowa; praca w systemie jednozmainowym (8 godz.); obsługa interesanta zewnętrznego; praca w pomieszczeniach biurowych przy oświetleniu naturalnym i sztucznym; praca na wysokości do 3 m; praca przy monitorze ekranowym...

Podlaski Oddział Straży Granicznej z siedzibą w Białymstoku

Białystok
2 dni temu

ekspert skarbowy

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca administracyjno- biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie, większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej, praca wymaga sprawności obu rąk...

Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku

Białystok
9 godzin temuNowa

Referent ds. Obsługi Klienta z jęz. niemieckim

Ze względu na nieustający rozwój firmy poszukujemy: Referent ds. Obsługi Klienta z jęz. niemieckim Obowiązki Wspieranie zespołu handlowego w realizacji celów sprzedażowych i jakościowych poprzez: pozyskiwanie, budowanie i utrzymywanie długoterminowych relacji...

Pronar Sp. z o.o.

Białystok
2 dni temu

Konkurs na staż urzędniczy

3879 zł

OGŁOSZENIE Nr K.111.4.2023 z dnia 25 kwietnia 2023 r. Dyrektor, w porozumieniu z Prezesem Sądu Rejonowego w Białymstoku, ogłasza konkurs na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Białymstoku (docelowo na stanowisko sekretarza sądowego). ilość etatów: 1,6 etatu miejsce... 

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Białystok
miesiąc temu

Referent ds. Zatrudnienia

Referent ds. Zatrudnienia Miejsce pracy: Porosły-Kolonia (pow. białostocki) Twój zakres obowiązków sporządzanie umów o pracę, świadectw pracy i innych dokumentów związanych ze stosunkiem pracy sporządzanie dokumentów dotyczących zatrudnienia na podstawie umów...

STEKOP SA

Porosły-Kolonia, gm. Choroszcz, Podlaskie
16 dni temu

Starszy referent

Starszy referent Podlaski Oddział Straży Granicznej z siedzibą w Białymstoku Komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: Starszy referent do spraw planowania żywienia (starszy referent-dietetyk) Sekcji...

Służba Cywilna

Białystok
2 dni temu

Białystok 24,00 zł/godz. PRACA OD ZARAZ

4000 zł

 ...oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi. Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich... 

Inwork Sp zoo

Białystok
miesiąc temu

Pracownik socjalny

4000 zł

 ...obywatelstwo polskie; pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych; brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; nieposzlakowana opinia; stan zdrowia... 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawadach

Zawady, gm. Turośń Kościelna, Podlaskie
5 dni temu

STRAŻNIK DZIAŁU OCHRONY

 ...praw publicznych;4) która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;5) która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający... 

Centralna Baza Ofert Pracy

Białystok
2 dni temu

Pracownik Sortowni Paczek Białystok!

18 - 24 zł / stawka godzinowa

 ...oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi. Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich... 

InWork sp. z o.o.

Białystok
6 dni temu

Kontroler skarbowy

Kontroler skarbowy Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: Kontroler skarbowy do spraw obsługi klientów urzędu w Pierwszym Dziale Obsługi Bezpośredniej w Drugim Urzędzie Skarbowym w Białymstoku ...

Służba Cywilna

Białystok
miesiąc temu

Nabór na płatną praktykę absolwencką

OGŁOSZENIE Nr K.1133.19.2023 z dnia 18 maja 2023 r. Dyrektora Sądu Rejonowego w Białymstoku dotyczące naboru na płatną praktykę absolwencką w Sądzie Rejonowym w Białymstoku Dyrektor, w uzgodnieniu z Prezesem Sądu Rejonowego w Białymstoku, ogłasza nabór na odpłatną praktykę... 

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Białystok
12 dni temu

STARSZY REFERENT W SEKCJI UZUPEŁNIEŃ

Numer oferty: StPr/23/1237 Obowiązki: ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ: -planowanie i uzupełnianie potrzeb mobilizacyjnych jednostek wojskowych stanem osobowym; -organizacja nadawania przydziałów mobilizacyjnych, pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych i przydziałów ...

Centralna Baza Ofert Pracy

Białystok
6 dni temu

Konkurs na asystenta sędziego

OGŁOSZENIE Nr K.111.3.2023 z dnia 2 marca 2023 r. Prezes Sądu Rejonowego w Białymstoku na podstawie art.155a § 1 i 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2001r. prawo o ustroju sądów powszechnych (j.t. Dz.U.2023 poz. 217) oraz Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14.10.2013r... 

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Białystok
2 miesięcy temu

Referent ds. ekonomicznych

Referent ds. ekonomicznych Miejsce pracy: Białystok Twój zakres obowiązków sporządzanie sprawozdawczości statystycznej do GUS, URE, ARE, koordynacja procesu planistycznego oraz prognoz okresowych, wypełnianie wykonania planu w modelu na bazie excela i analiza...

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok

Białystok
21 dni temu

Starszy kontroler skarbowy

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca administracyjno- biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie, większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej, praca wymaga sprawności obu...

Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku

Białystok
1 dzień temu

inspektor

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor do spraw kadr w Wydziale Organizacyjno - Finansowym 15-554 Białystok Dojlidy Fabryczne 23 Zakres zadań wykonywanych...

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

Białystok
7 dni temu

Starszy Referent do spraw: planowania żywienia (starszy referent-dietetyk) Sekcji Gospodarki Mundurowej i Żywnościowej Wydziału Techniki i Zaopatrzenia

3647,1 zł

Zakres obowiązków: Osoba na tym stanowisku:samodzielnie układa jadłospisy dekadowe w oparciu o aktualne przepisy i normy żywieniowe celem zapewnieniaprawidłowego żywienia cudzoziemców w oparciu o aktualny program komputerowy dopuszczony do użytku na tymstanowisku...

Podlaski Oddział Straży Granicznej im. gen. dyw. Henryka Min...

Białystok
1 dzień temu