Praca Sąd Damnica, Pomorskie

20 ofert pracy

Wyniki wyszukiwania:

Referent Prawny

Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku ogłasza nabór na stanowisko referenta prawnego – 1 etat Miejsce pracy: Oddział w Słupsku Wymagania kwalifikacyjne: ~ wykształcenie wyższe prawnicze lub wyższe o innym kierunku, pod warunkiem...
Słupsk
1 dzień temu

REFERENT DS. KSIĘGOWOŚCI

1800 zł

Praca na czas określony: 6 m-cy z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony; Godziny pracy: 7.30-11.30; informacje na stronie Inne wymagania informacje na stronie Rodzaj zatrudnienia Umowa o pracę na czas określony System wynagradzania Czasowy ze stawką ...
Słupsk
1 dzień temu

REFERENT DS. KSIĘGOWOŚCI

3035 zł

dekretowanie, księgowanie i kompletowanie dowodów księgowych, np. faktur, dowodów zakupu, rachunków, analizowaniem kont rachunkowych; Praca na okres próbny: okres próbny 3 miesiące Rodzaj zatrudnienia Umowa o pracę na okres próbny System wynagradzania Czasowy ze...
Słupsk
1 dzień temu

referent

Nowa
Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: ~ praca administracyjno - biurowa Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy naturalne i sztuczne oświetlenie, wymuszona pozycja ciała, ...
Słupsk
5 godzin temu

referent

Nowa

3454,33 zł

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: · Praca biurowa wykonywana w siedzibie urzędu · Praca wykonywana przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie   Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska...
Słupsk
5 godzin temu

Referent ds. kadr

2950 zł

Zakres obowiązków: Rozliczanie czasu pracy pracowników Szpitala, sporządzanie umów o pracę/umów cywilnoprawnych, sporządzanie świadectw pracy, wydawanie zaświadczeń, sporządzanie zestawień, obsługa kadrowa pracowników. Możliwe dalsze zatrudnienie po okresie próbnym....
Słupsk
8 dni temu

Nabór na stanowisko Asystent Rodziny

 ...nie rzadziej niż co pół roku; 16. monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną; 17. sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach; 18. współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami... 
Damnica, Pomorskie
2 miesięcy temu

Sekretarz Gminy Kobylnica

 ...oraz pracy pod presją czasu, # brak przynależności do partii politycznych, # kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, # brak wykonywania dodatkowych zajęć pozostających... 
Kobylnica, Pomorskie
13 dni temu

Nabór na stanowisko urzędnicze

 ...cywilnej); 2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych; 3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe; 4) stan zdrowia pozwalający na... 
Damnica, Pomorskie
2 miesięcy temu

Nabór na stanowisko Asystenta rodziny

 ...rzadziej niż co pół roku, 16) monitorowanie funkcjonowania rodziny , po zakończeniu pracy z rodziną, 17) sporządzanie, na wniosek sądu opinii o rodzinie i jej członkach, 18) współpraca z jednostkami administracjirządowej i samorządowej, organizacjami pozarządowymi i... 
Damnica, Pomorskie
2 miesięcy temu

Referent ds. Spedycji Krajowej

Referent ds. Spedycji Krajowej Miejsce pracy: Słupsk Twój zakres obowiązków pomoc spedytorom w organizowaniu transportów krajowych kontakty z klientami, przewoźnikami oraz innymi działami firmy nadzór nad dokumentacją spedycyjną bieżąca analiza i optymalizacja...
Słupsk
15 dni temu

E.Leclerc Słupsk- praca w dziale wędliny/sery

 ...oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi. Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu... 
Słupsk
3 dni temu

Elektryk-Automatyk w Dziale Utrzymania Ruchu

 ...AJ Fabryka Mebli Sp. z o.o. z siedzibą w Redzikowie, ul. Przemysłowa 15, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy, KRS pod numerem 60743, w celu: a) przeprowadzenia procedury tej rekrutacji b) przeprowadzenia... 
Redzikowo, gm. Słupsk, Pomorskie
2 dni temu

Engineering Manager/ Kierownik działu R&D

 ...AJ Fabryka Mebli Sp. z o.o. z siedzibą w Redzikowie, ul. Przemysłowa 15, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy, KRS pod numerem 60743, w celu: a) przeprowadzenia procedury tej rekrutacji b) przeprowadzenia... 
Słupsk
6 dni temu

Elektromonter Sieci

 ...Gdańsku, 80 – 557 przy ul. Marynarki Polskiej 130, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000033455., NIP: 583-000-11-... 
Bytów, Pomorskie
29 dni temu

Aplikant Radcowski/Radca Prawny

- doświadczenia w prowadzeniu sporów sądowych przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, - doświadczenia w obsłudze spółek i podmiotów prywatnych oraz publicznych, w szczególności jednostek samorządu terytorialnego, - komunikatywności i samodzielności w działaniu... 
Słupsk
2 dni temu

Referent ds. płac

3000 zł

Zakres obowiązków: Obliczanie wynagrodzeń za pracę oraz innych świadczeń pieniężnych należnych pracownikom na podstawie przepisów płacowych, podatkowych, sporządzanie listy płac, wystawianie dokumentacji płacowej do spraw emerytalno-rentowych, zasiłków, rozliczanie...
Słupsk
14 dni temu