Praca Sąd Jordanów, Małopolskie

6 ofert

Valvex S.A. Szlifierz - Polerowacz

3600 zł

 ...Valvex S.A. z siedzibą przy ul. Nad Skawą 2, 34-240 Jordanów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XII Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000026818 NIP 7350024499 REGON (***) ***-****... 
Jordanów, Małopolskie
8 dni temu

Specjalista - Prawnik w Dziale Prawno - Organizacyjnym

 ...1 lit. f RODO  - w przypadku prowadzenia postępowania o ustalenie, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia... 
Wadowice, Małopolskie
6 dni temu

Kierownik Działu ds. Komunikacji, Działalności Komercyjnej i Nowych Projektów

 ...1 lit. f RODO  - w przypadku prowadzenia postępowania o ustalenie, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia... 
Wadowice, Małopolskie
6 dni temu

stanowisko ds. Świadczeń Rodzinnych i Świadczenia Dobry Start

 ...wyższe, 2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, 3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego... 
Nowy Targ, Małopolskie
miesiąc temu

Praca w urzędzie: Inspektor w Zespole ds. Pozyskiwania Środków Zewnętrznych

 ...pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych; 6)      kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; 7)      nieposzlakowana opinia; 8)... 
Skawina, Małopolskie
2 miesięcy temu

Praca w urzędzie: Inspektor w Wydziale Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

 ...pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych; 12)  kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; 13)  nieposzlakowana opinia. #III.... 
Skawina, Małopolskie
2 miesięcy temu