Praca Sąd Kraków

148 ofert pracy

Wyniki wyszukiwania:

REFERENT

1489 zł

wg. harmonogramu Inne wymagania znajomość programów biurowych, praca w zespole Rodzaj zatrudnienia Nie dotyczy Zmianowosc inna Wyksztalcenia średnie ogólnokształcące, brak
Kraków
1 dzień temu

REFERENT W DZIALE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

3600 zł

Zatrudniona osoba odpowiedzialna będzie w szczególności za: - Współpracę z wewnętrznymi jednostkami IF PAN; - samodzielne przygotowywanie i prowadzenie postępowań w trybach przewidzianych ustawą Prawo zamówień publicznych, opracowanie specyfikacji warunków zamówienia...

INSTYTUT FARMAKOLOGII im. Jerzego Maja POLSKIEJ AKADEMII NAU...

Kraków
1 dzień temu

REFERENT - STAŻ

wg programu stażu Rodzaj zatrudnienia Nie dotyczy Zmianowosc jedna zmiana Wyksztalcenia średnie ogólnokształcące, brak
Kraków
1 dzień temu

Referent w Wydziale Kontroli i Realizacji Umów

 ...Instytucja Gospodarki Budżetowej Jako jednostka sektora finansów publicznych, wykonuje wyodrębnione zadania pomocnicze na rzecz sądów powszechnych i innych jednostek podległych Ministerstwu Sprawiedliwości. Głównym przedmiotem działalności jest przygotowywanie, prowadzenie... 

Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżet...

Kraków
22 dni temu

REFERENT

1721 zł

Obsługa kasowa i bankowa. Zakres odpowiedzialoności: Odpowiedzialność materialna za gotówkę w kasie. Obsługa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i prowadzenie ksiąg inwentażowych. Inne wymagania Wykształcenie średnie, mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku...

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Miękini "Spokojna Przystań...

Krzeszowice, Małopolskie
1 dzień temu

referent

Warunki pracy - praca administracyjno-biurowa, siedząca, wymagająca wymuszonej pozycji, - praca związana z obsługą monitora ekranowego powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, wymagająca koncentracji, dokładności, - obsługa innych urządzeń biurowych, - na stanowisku...

Izba Administracji Skarbowej w Krakowie

Kraków
2 dni temu

TECHNIK PRAC BIUROWYCH

1489 zł

 ...wykonywanych zajęć:1. Przygotowywanie korespondencji do wysyłki na biurze podawczym.2. Przyjmowanie korespondencji wpływającej do Sądu i znakowanie jej pieczęcią wpływu.3. Rozdzielanie przyjętej korespondencji pomiędzy poszczególne komórki organizacyjne stosownie do... 
Wadowice, Małopolskie
1 dzień temu

referent

1489 zł

Zakres obowiązków: wg. harmonogramu Wykształcenie: średnie ogólnokształcące Pozostali pracownicy obsługi biurowej Inne wymagania: znajomość programów biurowych, praca w zespole Zawód: Pozostali pracownicy obsługi biurowej

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie

Kraków
3 dni temu

REFERENT

1489 zł

Obsługa urządzeń biurowych, pisanie pism urzędowych, reponowanie akt w składnicy akt, przygotowywanie korespondencji do wysyłki, kwalifikowanie i prawidłowe dołączanie korespondencji wpływającej do PT i przekazywanie na właściwe stanowisko pracy. Inne wymagania Wykształcenie...
Bochnia, Małopolskie
1 dzień temu

TERAPEUTA ZAJĘCIOWY

3000 zł

 ...Obywatelstwo polskie,Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, Nieposzlakowana opinia.II.Wymagania... 

MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SKALE

Skała, Małopolskie
1 dzień temu

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - Referent/specjalista ds. projektów

 ...warsztaty i inne), potwierdzające kwalifikacje na stanowisku pracy; f) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe zgodnie z art. 6 ust.3 pkt ustawy o... 

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Kraków
2 miesięcy temu

Asystent/Asystentka Działu Administracji i HR

 ...oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi. Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich... 

WEBCON Sp. z o.o.

Kraków
8 dni temu

Referent

3800 zł

Zakres obowiązków: współpracę z działem handlowym wystawiania faktur sprzedażowych w programie Symfonia Handel wystawianie dokumentów magazynowych PZ, WZ obsługa zamówień kontrahentów sporządzanie codzienne wydruków etykiet na produkty praca biurową przy komputerze...

NET-PROFIT Warzywa & Owoce Sp. zo.o.

Tropiszów, gm. Igołomia-Wawrzeńczyce, Małopolskie
20 dni temu

samodzielny referent

Warunki pracy praca administracyjno-biurowa, siedząca, wymagająca wymuszonej pozycji praca związana z obsługą monitora ekranowego powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, wymagająca koncentracji, dokładności obsługa innych urządzeń biurowych na stanowisku...

Izba Administracji Skarbowej w Krakowie

Kraków
3 dni temu

samodzielny referent

Izba Administracji Skarbowej w Krakowie Dyrektor Izby Administracji Skarbowej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: samodzielny referent do spraw czynności analitycznych i sprawdzających w Pierwszym Dziale Czynności Analitycznych iSprawdzających w Urzędzie...

Izba Administracji Skarbowej w Krakowie

Kraków
2 dni temu

REFERENT DS TURYSTYKI

2800 zł

OBSŁUGA TURYSTÓW INDYWIDUALNYCH ORAZ GRUP W ZAKRESIE TURYSTYKI PRZYJAZDOWEJPRZYGOTOWANIE OFERT DLA RYNKÓW BYŁEGO ZWIĄZKU RADZIECKIEGO, OBSŁUGA TURYSTÓW ZE WSCHODU, PRZYGOTOWANIE OFERT DLA RYNKÓW EUROPEJSKICH, TŁUMACZENIE Z JĘZYKA POLSKIEGO NA ROSYJSKI, TŁUMACZENIE Z JĘZYKA...
Kraków
1 dzień temu

Referent - STAŻ

Zakres obowiązków: Wg programu stażu Wykształcenie: średnie ogólnokształcące

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie

Kraków
29 dni temu