Wyniki wyszukiwania: 34 oferty pracy

 ...Kielcach, adres: ul. Zagnańska 153, 25-563 Kielce, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000754300, NIP: 9592015766, REGON: (***) ***-****... 
Zasugerowane

4 ECO sp. z o.o.

Lublin
22 dni temu
 ...Kielcach, adres: ul. Zagnańska 153, 25-563 Kielce, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000754300, NIP: 9592015766, REGON: (***) ***-****... 
Zasugerowane

4 ECO sp. z o.o.

Lublin
22 dni temu
 ...rola: współpraca z doświadczonymi osobami z zespołu przy kompleksowej obsłudze sporów, w szczególności przed organami podatkowymi, sądami administracyjnymi, Trybunałem Konstytucyjnym oraz Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a także wsparcie klientów w sporach... 
Zasugerowane

PwC

Lublin
1 dzień temu

6427,9 zł

 ...zadań Policji wynikających z odrębnych przepisów. Wykształcenie: średnie ogólnokształcące Inne wymagania: Wykształcenie min. średnie,nieposzlakowana opinia, nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu,posiadanie zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby
Zasugerowane

Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie

Łuków, Lubelskie
15 dni temu
 ...prawnych, korzystająca z pełni praw publicznych, • osoba nie karana za umyślne przestępstwo oraz nie skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, • nieposzlakowana opinia. Dodatkowe... 
Zasugerowane

Centrum Usług Wspólnych w Puławach

Puławy, Lubelskie
14 dni temu
 ...” S.A. z siedzibą w Świdniku, adres: Al. Lotników Polskich 1, 21-045 Świdnik, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000028780... 
Zasugerowane

PZL-Świdnik

Świdnik, Lubelskie
21 dni temu
 ...zakresie stwierdzenia nieważności ww. uchwał podjętych z istotnym naruszeniem prawa, oraz przygotowywania projektów skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, uzgadnia projekty planów ogólnych oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie... 
Zasugerowane

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie

Lublin
6 dni temu
 ...Cersanit S.A. z siedzibą w Kielcach (25-323) przy al. Solidarności 36, wpisaną do Rejestr Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 000081341, NIP 564-00-01-666, REGON (***) ***-****... 
Zasugerowane

CERSANIT S.A. (IV)

Krasnystaw, Lubelskie
15 dni temu
 ...Krakowie, ul. Piastowska 3A/17, 33-300 Nowy Sącz, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Krakowie-Śródmieście, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000******, NIP: 9******, REGON... 
Zasugerowane

S&A Sp. z o.o.

Lublin
9 dni temu
 ...Krakowie, ul. Piastowska 3A/17, 33-300 Nowy Sącz, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Krakowie-Śródmieście, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000843217, NIP: 9452235806, REGON... 
Zasugerowane

S&A sp. z o.o

Lublin
8 dni temu
 ...oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi. Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich... 
Zasugerowane

VOG Polska Sp. z o.o.

Lublin
26 dni temu
 ...konsumentom, która ukierunkowana jest na usunięcie nieuczciwych zapisów umownych z treści umowy lub doprowadzenie do stwierdzenia przez sąd nieważności umowy kredytowej. W oparciu o analizę dotychczasowego orzecznictwa oraz ochronę interesu konsumenta zagwarantowaną przez... 
Zasugerowane

Nowak, Dyś i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych sp. k.

Lublin
9 dni temu
 ...oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji, przy czym podstawą prawną przetwarzania... 
Zasugerowane

PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o.

Lublin
8 dni temu
 ...próby do badań monitoringowych i celów diagnostycznych Przeprowadza postępowania mandatowe oraz przygotowuje wnioski do odpowiednich sądów i prokuratur Prowadzi dokumentację z nadzoru oraz wymianę informacji pomiędzy instytucjami Prowadzi postępowania... 
Zasugerowane

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łukowie

Łuków, Lubelskie
13 dni temu

3000 - 14000 zł

 ...przez Investment Partners S.A., z siedzibą w Katowicach (40-062), ul. J. Kilińskiego 46, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 408513, NIP: 7010331340, REGON: (***) ***-****... 
Zasugerowane
Biała Podlaska, Lubelskie
7 dni temu
 ...nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu i dochodzeniu roszczeń, obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi. Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia... 

CHEFS CULINAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Lublin
8 dni temu
 ...KRS nr 48967, NIP: 7270019183, REGON: (***) ***-****, o kapitale zakładowym w wysokości 26 442 891,61 zł, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi w XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Informujemy, że dobrowolnie podane przez... 

Rossmann SDP

Międzyrzec Podlaski, Lubelskie
22 dni temu

27,7 zł / stawka godzinowa

 ...Krakowie, ul. Piastowska 3A/17, 33-300 Nowy Sącz, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Krakowie-Śródmieście, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000843217, NIP: 9452235806, REGON... 

S&A sp. z o.o

Lublin
26 dni temu
 ...z o.o. z siedzibą w Lublinie, Al. Racławickie 8, lok. 18A, 20-037 Lublin, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód pod nr 0000654055, REGON: (***) ***-****, NIP: 7123325938. - W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo... 

CENTRUM SZKOLEŃ I INNOWACJI SP. Z O.O.

Lublin
12 dni temu
 ...należało będzie m.in.: księgowanie wyciągów bankowych, uzgadnianie rozrachunków z księgą główną, księgowanie faktur zakupu, dokumentów SAD oraz pozostałych dokumentów źródłowych (polecenia księgowania, listy płac), współudział w uzgadnianiu kont księgowych i zamknięciu... 

Grant Thornton

Lublin
12 dni temu