Średnia wypłata: zł4053 /miesięcznie

Więcej statystyk
 ...poznać na rynku zamówień publicznych w branży instalacji teletechnicznych. Do flagowych realizacji możemy zaliczyć Dworce, Szpitale, Sądy i Szkoły. Coraz większe tematy to efekt starań zaangażowanego zespołu specjalistów. Chcemy aby firma była miejscem, w którym... 
Zasugerowane
Umowa
Tydzień

FLOWCONNECT sp. z o.o.

Płock
14 dni temu

4242 zł

 ...nieposzlakowana opinia; 3. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych; 4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; 5. wykształcenie studia minimum... 
Zasugerowane
Praca na pełen etat
Umowa

Urząd Miasta Płocka Miejski Urząd Pracy w Płocku

Płock
8 godzin temuNowa
 ...Farmaceutyczne Polfa S.A z siedzibą w Warszawie (01-207), ul. Karolkowa 22/24, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000147193, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, NIP 5250000481, REGON 000043937, kapitał zakładowy: 230.000.000 złotych,... 
Zasugerowane
Umowa
Praca fizyczna

Polpharma S.A.

Płock
7 dni temu

4242 zł

 ...nieposzlakowana opinia; 3. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych; 4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; 5. wykształcenie: - na stanowisko... 
Zasugerowane
Praca na pełen etat
Umowa

Urząd Miasta Płocka Miejski Urząd Pracy w Płocku

Płock
8 godzin temuNowa
 ...oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi. Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich... 
Zasugerowane
Umowa zlecenie

TEDi Sieć Handlowa Sp. z o.o.

Płock
28 dni temu
 ...siedzibą w Opolu przy ul. 1 Maja 3-5, 45-068 Opole, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000060595, NIP 5262577364, REGON 017408819, wpisaną do Krajowego... 
Zasugerowane
Wynagrodzenie codziennie
Praca tymczasowa
Praca stała
Praca za granicą
Umowa zlecenie
Praca zmianowa
Weekendowy system

OTTO Work Force

Słupno, gm. Słupno, Mazowieckie
1 dzień temu