Praca Sąd Pomorskie

122 oferty

Handlowiec

 ...dostawcom serwisów rekrutacyjnych on-line lub ogłoszeniodawcom oraz organom państwowym jeżeli zwrócą się do nas ze stosownym wnioskiem (np. sąd, prokuratura).Podanie danych osobowych w dokumentach aplikacyjnych w zakresie wynikającym z Kodeksu pracy jest dobrowolne, lecz... 
Pomorskie
4 dni temu

Specjalista ds. Raportowania

 ...z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Robinii 7, kod pocztowy 02-495, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000135260, NIP: 522-24-73-078, REGON: 016001085  2. Administrator wyznaczył... 
Pomorskie
2 dni temu

Przedstawiciel ds. detalu

 ...oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi. #Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów... 
Pomorskie
1 dzień temu

Agent Celny

 ...lotniczej dokonywanie zgłoszeń celnych w imporcie i eksporcie prawidłowe, zgodne z obowiązującym prawem sporządzanie dokumentów SAD wraz załącznikami dla importerów i eksporterów towarów współpraca z urzędem celnym w zakresie właściwego sporządzania dokumentacji... 
Pomorskie
1 dzień temu

SAP Developer

 ...Helukabel Polska sp. z o.o. z siedzibą w Krze Duże 2, 96-325 Radziejowice, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego rejestru Sądowego pod numerem KRS 134996, NIP: 118-15-78-280, REGON:... 
Pomorskie
4 dni temu

Negocjator Terenowy

 ...wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem, zgodnie z właściwymi przepisami, w przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych. Podanie danych osobowych jest... 
Pomorskie
11 dni temu

Specjalista ds. rozwoju sieci

 ...oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi. Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich... 
Pomorskie
4 dni temu

Przedstawiciel Handlowy ds. Detalu

 ...jest Bahlsen Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Skawinie , wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000388042,... 
Pomorskie
9 dni temu

Przedstawiciel Handlowy

 ...sp. z o.o. Polska Kancelaria Prawna Sp. z o.o. świadczy wszechstronne usługi prawne, zarówno w zakresie spraw prowadzonych przed sądami i innymi organami orzekającymi, jak i bieżącej, profesjonalnej obsługi prawnej. W istocie rzeczy, jesteśmy spółką prawniczą nowego... 
Pomorskie
miesiąc temu

Likwidator szkód komunikacyjnych

 ...podmiotem gospodarczym, wykonującym na terenie całej Polski opinie i ekspertyzy na rzecz wielu podmiotów, w tym Policji, Prokuratur, Sądów, Towarzystw Ubezpieczeniowych, osób prywatnych. Współpracujemy również ze specjalistami z medycyny sądowej oraz pożarnictwa.... 
Pomorskie
18 dni temu

Operator - Konserwator układarek torowych

 ...Kartuska 5, 80-103 Gdańsk, wpisana pod numerem KRS: 0000457927 do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5833159052, REGON: (***) ***-**** (zwana dalej... 
Pomorskie
11 dni temu

Senior Java Developer

 .... z o. o. ul. Lęborska 3B 80-386 Gdańsk Wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Numer KRS: 0000039920; NIP: 585 0000 294; REGON (***) ***-****... 
Gdańsk
3 dni temu

Senior PHP Developer

 .... z o. o. ul. Lęborska 3B 80-386 Gdańsk Wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Numer KRS: 0000039920; NIP: 585 0000 294; REGON (***) ***-****... 
Gdańsk
3 dni temu

WYCHOWAWCA

3150 zł

 ...codziennego,5) stała współpraca z pedagogiem, psychologiem, pracownikiem socjalnym, służbą zdrowia,6) stała współpraca ze szkołami, sądem rodzinnym, policją, opiekunami prawnymi,7) prowadzenie indywidualnej dokumentacji wychowanka. Inne wymagania wykształcenie... 
Gdańsk
1 dzień temu

INSPEKTOR

3200 - 4000 zł

 ...zdolność do czynności prawnych, nieposzlakowanej opinii oraz korzystanie z pełni praw publicznych, nie skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. Wymagania dodatkowe: wykształcenie... 
Gdańsk
1 dzień temu

OD POŚREDNIKA PRACY-STAŻYSTY DO POŚREDNIKA PRACY

2800 zł

 ...Obywatelstwo polskie.Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.Posiadanie nieposzlakowanej opinii.... 
Starogard Gdański, Pomorskie
1 dzień temu

AUDYTOR

5500 zł

 ...stałych,7.Współpraca z audytorami i kontrolerami zewnętrznymi, Inne wymagania Szczegółowe informacje na stronie internetowej sądu: Rodzaj zatrudnienia Umowa o pracę na czas nieokreślony System wynagradzania Czasowy ze stawką miesięczną Zmianowosc jedna... 
Słupsk
1 dzień temu

ASYSTENT RODZINY

3200 zł

 ...prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną,10. dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, 11. sporządzanie na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach,12. współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi... 
Rumia, Pomorskie
1 dzień temu

RADCA PRAWNY

2600 zł

 ...Uczestnictwo w rozprawach sądowych, w szczególności z zakresu prawa rodzinnego i prawa pracy. Reprezentowanie klientów przed komornikami, sądami administracyjnymi i innymi instytucjami. Kontakt z klientami Kancelarii oraz sądami, urzędami i innymi instytucjami. Praca od... 
Gdańsk
1 dzień temu

ASYSTENT RADCY PRAWNEGO

 ...orzecznictwa pod kątem prowadzonych spraw. Uczestnictwo w rozprawach sądowych w zastępstwie Radcy Prawnego,reprezentowanie klientów przed sądami, komornikami i innymi instytucjami. Czynności administracyjne,kontakt z klientami Kancelarii oraz sądami, urzędami i innymi... 
Gdańsk
1 dzień temu