Praca Sąd Stargard Szczeciński, Zachodniopomorskie

80 ofert pracy

Wyniki wyszukiwania:

Referent / Pracownik biurowy

Referent / Pracownik biurowy Miejsce pracy: Szczecin Twój zakres obowiązków wprowadzanie danych do systemu i kontrola księgowań na koncie MCG Przyjmowanie i realizacja zleceń Sporządzanie protokołów i raportów sortowni Archiwizowanie dokumentów Sporządzanie...

Solid MCG Sp. z o.o.

Szczecin
18 dni temu

REFERENT

Zakres obowiązków: Sta? z RPO na oko?o 4 miesi?ce dla os�b od 30 roku ?ycia , kt�re jednocze?nie nale?? do jednej z grup: - osoby w wieku 50 lat i wi?cej, - kobiety, -osoby pozostaj?ce bez zatrudnienia nieprze-rwanie przez okres co najmniej 12 miesi?cy, - osoby nisko...

Powiatowy Urząd Pracy Szczecinie

Szczecin
5 dni temu

Executive Assistant / Asystentka Zarządu

 ...Creatuity sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-489), ul. Barska 4/2, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu pod numerem 0000748214, NIP: 7831787986, kapitał zakładowy: 5000,- zł w celu i... 

Creatuity sp. z o.o.

Szczecin
7 dni temu

PEDAGOG

3800 zł

 ...Z RODZICAMI I POMOC METODYCZNA W ROZWIĄZYWANIU TRUDNOŚCI WYCHOWAWCZYCH- WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI W ŚRODOWISKU, PORADNIAMI, MOPR, SADAMI ITP.- WSPÓŁPRACA Z NAUCZYCIELAMI- OPRACOWANIE WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH UCZNIÓW WYMAGAJACYCH SZCZEGÓLNEJ OPIEKI I POMOCY WYCHOWAWCZEJ... 

"Szkoły Delta" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Szczecin
11 godzin temu

Specjalista ds. Zamówień Publicznych

 ...Administratorem danych osobowych jest Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego SA z siedzibą w Szczecinie ul. św. Ducha 2 zarejestrowana Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000043530 NIP 8521002307... 

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Szczecin
28 dni temu

REFERENT

3500 zł

- wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę- wydawanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID)- rejrestrowanie dzienników budowy Rodzaj zatrudnienia Umowa o pracę na czas nieokreślony System wynagradzania Czasowy ze stawką miesięczną Zmianowosc...

Starostwo Powiatowe w Goleniowie

Goleniów, Zachodniopomorskie
11 godzin temu

STARSZY REFERENT

3390,2 - 3714,48 zł

1. Realizacja obowiązków w zakresie podatków: od nieruchomości, leśnego, rolnego w stosunku do posiadanego zasobu nieruchomości,2. Sporządzanie umów użyczenia, najmu, dzierżawy nieruchomości w trwałym zarządzie, umów o przekazanie lasów w użytkowanie lub aneksów do nich...

REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY W SZCZECINIE

Szczecin
11 godzin temu

REFERENT

1489 zł

Staż z RPO na około 4 miesiące dla osób od 30 roku życia , które jednocześnie należą do jednej z grup: - osoby w wieku 50 lat i więcej, - kobiety, -osoby pozostające bez zatrudnienia nieprze-rwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy, - osoby nisko wykwalifikowane (wykształcenie...
Szczecin
11 godzin temu

starszy referent

Komenda Powiatowa Policji w Pyrzycach Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko: starszy referent do spraw Administracyjno-Gospodarczych w Zespole Administracyjno-Gospodarczym Komendy Powiatowej Policji w Pyrzycach 74-200 Pyrzyce ...
Pyrzyce, Zachodniopomorskie
19 dni temu

REFERENT

Zakres obowiązków: - USTALANIE PRAWA DO ?WIADCZE? Z UBEZPIECZENIA EMERYTALNO - RENTOWEGO, OBLICZANIE ICH WYSOKO?CI, ORAZ KIEROWANIE AKT SPRAWY DO POST?POWANIA ORZECZNICZEGO - OPRACOWYWANIE DECYZJI W ZAKRESIE ?WIADCZE? EMERYTALNO - RENTOWYCH- USTALANIE OKOLICZNO?CI ...

KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPO?ECZNEGO ODDZIA? REGIONALNY...

Szczecin
2 dni temu

Doradca ds. Wynajmu

 ...Management S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Polanki 4 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000013870, o numerach: NIP 957-07-53-221 oraz REGON (***) ***-****, kapitał... 

Masterlease

Szczecin
21 dni temu

konkurs na staż urzędniczy - docelowe stanowisko inspektora

KONKURS NA STAŻ URZĘDNICZY   Na podstawie art. 3 b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 577) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu... 

Prokuratura Regionalna w Szczecinie

Szczecin
2 miesięcy temu

REFERENT

Numer oferty: StPr/21/2348 Obowiązki: - USTALANIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z UBEZPIECZENIA EMERYTALNO - RENTOWEGO, OBLICZANIE ICH WYSOKOŚCI, ORAZ KIEROWANIE AKT SPRAWY DO POSTĘPOWANIA ORZECZNICZEGO - OPRACOWYWANIE DECYZJI W ZAKRESIE ŚWIADCZEŃ EMERYTALNO - RENTOWYCH ...

KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ODDZIAŁ REGIONALNY...

Szczecin
2 dni temu

REFERENT - SODIR

1489 zł

Staż z PO WER na 3 miesiące dla osób do 30 roku życia (- dla osób do 25 roku życia wsparcie zostanie udzielone w okresie 4 miesięcy od daty rejestracji - dla osób powyżej 25 roku życia wsparcie zostanie udzielone od momentu przystąpienia do projektu)MIEJSCE ODBYWANIA STAŻU...
Szczecin
11 godzin temu

Referent ds. logistyki

Referent ds. logistyki Miejsce pracy: Szczecin Twój zakres obowiązków Bezpośrednia współpraca z klientami, Wprowadzanie danych do systemu, Rozliczanie dokumentacji handlowej, Współpraca z działem zakupów i logistyki, Organizowanie akcji promocyjnych...

GRUPA KAPITAŁOWA SPECJAŁ

Szczecin
12 dni temu

Nabór na stanowisko Pracownik ds. administracyjno-kadrowych

 ...#pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych, #niekaralność/ brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, #nieposzlakowana opinia. #Znajomość... 

Zespół Żłobków Miejskich

Szczecin
2 miesięcy temu

Nabór na stanowisko referent ds. finansowo-księgowych

Dyrektor Zespołu Żłobków Miejskich w Szczecinie, ul. Śląska LU1- LU2 ogłasza nabór na stanowisko: referent ds. finansowo- księgowych   Wymagania wobec kandydata: #Wymagania konieczne: Kandydat / kandydatka: #posiada wykształcenie średnie lub wyższe ekonomiczne ...

Zespół Żłobków Miejskich

Szczecin
2 miesięcy temu