Średnia wypłata: zł3599 /miesięcznie

Więcej statystyk
 ...Kielcach, adres: ul. Zagnańska 153, 25-563 Kielce, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000754300, NIP: 9592015766, REGON: (***) ***-****... 
Zasugerowane
Umowa

4 ECO sp. z o.o.

Szczecin
27 dni temu
 ...osobowych jest Finder Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000619495, posiadająca NIP... 
Zasugerowane

FINDER POLSKA Sp. z o.o.

Szczecin
26 dni temu
 ...podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed rozczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi • my dbamy o ochronę Twoich danych osobowych, a Ty masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony... 
Zasugerowane
Gotówka
Własną działalnością
Ciekawy zawód
Praca zdalna
Elastyczny czas pracy

Del Piero Sp. z o.o.

Szczecin
miesiąc temu
 ...potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez PAX Maszyny sp. z o. o. z siedzibą w Dołujach przy ul. Słoneczny Sad 4m zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”. Jednocześnie wyrażam... 
Zasugerowane
Podróż służbowa

PAX MASZYNY sp. z o. o.

Szczecin
5 dni temu

4242 zł

 ...Zakres obowiązków: na stronie Sądu Okręgowego w Szczecinie Wykształcenie: średnie ogólnokształcące Inne wymagania: [Inne] : Szczegółowe informacje dotyczące oferty m. in. wymagania, zakres obowiązków oraz wymagane dokumenty znajdują się na stronie internetowej... 
Zasugerowane
Praktyka/staż
Praca na pełen etat

SĄD OKRĘGOWY W SZCZECINIE

Szczecin
4 dni temu
 ...publicznej, organy innych państw członkowskich UE (np. organy powołane do ochrony danych osobowych w innych państwach członkowskich) lub sądy, jeżeli jest to wymagane przez obowiązujące prawo krajowe lub unijne albo na ich żądanie. 6.2 Transfer danych poza Europejski Obszar... 
Zasugerowane
Praca na pół etatu
Własną działalnością
Umowa o pracę
Praca fizyczna
Umowa
Nocna zmiana
Elastyczny czas pracy
System 3/1

SDH SYLWIA DIAKÓW HRYCYK (McDonald's)

Szczecin
12 dni temu
 ...postępowań administracyjnych (opracowywanie projektów decyzji i postanowień administracyjnych) opracowanie wniosków o ukaranie do sądu oraz wystapień do prokuratury w oparciu o przepisy ustawy Kodeks postepowania w sprawach o wykroczenia występowanie o wszczęcie postepowania... 
Zasugerowane
Praca siedząca

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

Szczecin
2 dni temu
 ...oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi. Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich... 
Zasugerowane
Podróż służbowa

ELEKTROTIM S.A.

Szczecin
3 dni temu
 ...Kielcach, adres: ul. Zagnańska 153, 25-563 Kielce, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000754300, NIP: 9592015766, REGON: (***) ***-****... 
Zasugerowane

4 ECO sp. z o.o.

Szczecin
5 dni temu
 ...Renewables Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-838), przy ulicy Prostej 32, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000041226, NIP 526-245-91-33 ,... 
Zasugerowane
Praca na pełen etat
Praca hybrydowa
Praca fizyczna

RWE Renewables Poland sp. z o.o.

Szczecin
18 dni temu
 .... z o.o. z siedzibą przy ul. Racławickiej 2-4, 53-146 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000994619, posiadająca kapitał zakładowy... 
Zasugerowane
Własną działalnością
Praca stała
Umowa zlecenie
Umowa o pracę
Praca na wysokości
Umowa
Elastyczny czas pracy

Rex Concepts

Szczecin
5 dni temu
 ...Przygotowuje projekty rozstrzygnięć nadzorczych, wskazań naruszenia praw, zarządzeń zastępczych oraz skarg na uchwały/zarządzenia do sądu administracyjnego, Bada skargi na akty organów j.s.t. oraz rozstrzygnięcia nadzorcze wojewody oraz przygotowuje projekty... 
Zasugerowane
Umowa
Praca siedząca
Umowa na zastępstwo
Praca zdalna
4 godziny dziennie
Praca w dni powszednie

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

Szczecin
10 dni temu
 ...Przygotowuje projekty rozstrzygnięć nadzorczych, wskazań naruszenia praw, zarządzeń zastępczych oraz skarg na uchwały/zarządzenia do sądu administracyjnego, Bada skargi na akty organów j.s.t. oraz rozstrzygnięcia nadzorcze wojewody oraz przygotowuje projekty... 
Zasugerowane
Praca siedząca
Umowa
4 godziny dziennie

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

Szczecin
10 dni temu
 ...pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, 5) kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 6) nieposzlakowana opinia, 7)... 
Zasugerowane
Własną działalnością
Praca na pełen etat
Praca fizyczna
Umowa
Tydzień

SZCZECIŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ

Szczecin
6 dni temu
 ...oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji, przy czym podstawą prawną przetwarzania... 
Zasugerowane
Praca na wakacje
Podróż służbowa
Umowa
Ciekawy zawód

PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o.

Szczecin
1 dzień temu
 ...pod opieką Radcy Prawnego Zasilanie danymi systemów informatycznych dedykowanych do obsługi prawnej Kontakt z sekretariatami sądów celem pozyskania informacji w sprawach procesowych Wsparcie asystentek w zakresie zadań administracyjnych Możliwość udziału w... 
Praktyka/staż
Praca hybrydowa
Umowa
Szczecin
1 dzień temu
 ...sprawy, w przypadku stwierdzenia istotnego naruszenia zasad procedury i postępowania orzeczniczego, - analiza odwołań wniesionych do sądu od decyzji Prezesa KRUS w sprawach o świadczenie z ubezpieczenia społecznego rolników, do których prawo uzależnione jest od... 
Własną działalnością
Jednodniowe zlecenie
Praktyka/staż
Bezpośredni pracodawca

KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Szczecin
4 dni temu
 ...informuje, że: Administratorem Państwa Danych Osobowych Wilhelmsen Business Service Centre Sp. z o.o., Plac Rodła 9, 70-419 Szczecin; Sad Rejonowy Szczecin-Centrum, Wydział XIII Gospodarczy KRS 0000737687 NIP 851-32-26-972, kapitał zakładowy 500 000,00 PLN, dalej jako „... 
Podwykonawca
Praca na wakacje
Ciekawy zawód
Praca fizyczna

Wilhelmsen Port Services Sp. z o.o.

Szczecin
miesiąc temu
 ...Toruniu przy ul. Skłodowskiej – Curie 89 B zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000142042, o kapitale zakładowym w wysokości 266.000,00 zł, posiadająca... 
Podwykonawca
Podróż służbowa
Umowa
Praca fizyczna
Praca na wysokości

JMS Sp. z o.o.

Szczecin
20 dni temu
 ...być podmioty: Spółki z Grupy Kapitałowej J.W. Construction Holding S.A. Podmioty uprawnione na podstawie obowiązującego prawa np. sądy i organy państwowe, Firmy świadczące usługi z którymi współpracujemy m.in. informatyczne, marketingowe, reklamowe, księgowo-finansowe... 
Umowa o pracę
Umowa
Praca od zaraz
Ciekawy zawód
Praca fizyczna

JWconstruction

Szczecin
2 miesięcy temu
 ...oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi. Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich... 
Praca stała
Umowa
Brygada
Praca fizyczna

zielonyVOLT.pl

Szczecin
26 dni temu
 ...105, 90-441 Łódź, NIP 7262287650, REGON (***) ***-****, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000147396, kapitał zakładowy w... 
Praca za granicą
Praca fizyczna
Praca na wysokości
Tydzień

Bobst Polska Sp. z o.o.

Szczecin
miesiąc temu
 ...być podmioty: Spółki z Grupy Kapitałowej J.W. Construction Holding S.A. Podmioty uprawnione na podstawie obowiązującego prawa np. sądy i organy państwowe, Firmy świadczące usługi z którymi współpracujemy m.in. informatyczne, marketingowe, reklamowe, księgowo-finansowe... 
Praca stała
Własną działalnością
Umowa
Praca fizyczna

JWconstruction

Szczecin
2 miesięcy temu
 ...Kielcach, adres: ul. Zagnańska 153, 25-563 Kielce, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000754300, NIP: 9592015766, REGON: (***) ***-****... 
Umowa
Umowa zlecenie

4 ECO sp. z o.o.

Szczecin
7 dni temu
 ...informuje, że: Administratorem Państwa Danych Osobowych Wilhelmsen Business Service Centre Sp. z o.o., Plac Rodła 9, 70-419 Szczecin; Sad Rejonowy Szczecin-Centrum, Wydział XIII Gospodarczy KRS 0000737687 NIP 851-32-26-972, kapitał zakładowy 500 000,00 PLN, dalej jako „... 
Praca na wakacje
Ciekawy zawód
Praca fizyczna

Wilhelmsen Ships Service Polska

Szczecin
24 dni temu
 ...Kielcach, adres: ul. Zagnańska 153, 25-563 Kielce, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000754300, NIP: 9592015766, REGON: (***) ***-****... 
Praca stała
Podróż służbowa

4 ECO sp. z o.o.

Szczecin
27 dni temu
 ...danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „DĄB” z siedzibą w Szczecinie, ul. Rydla 71a, 70-783 Szczecin, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Szczecinie XI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000075229, NIP: 8520407568 (SM DĄB). 3) Kontakt z inspektorem ochrony danych... 
Umowa

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Dąb"

Szczecin
25 dni temu
 ...informuje, że: Administratorem Państwa Danych Osobowych Wilhelmsen Business Service Centre Sp. z o.o., Plac Rodła 9, 70-419 Szczecin; Sad Rejonowy Szczecin-Centrum, Wydział XIII Gospodarczy KRS 0000737687 NIP 851-32-26-972, kapitał zakładowy 500 000,00 PLN, dalej jako „... 
Praca hybrydowa
Umowa
Praca zdalna
Na morzu

Wilhelmsen Ships Service Polska

Szczecin
24 dni temu
 ...konsumentom, która ukierunkowana jest na usunięcie nieuczciwych zapisów umownych z treści umowy lub doprowadzenie do stwierdzenia przez sąd nieważności umowy kredytowej. W oparciu o analizę dotychczasowego orzecznictwa oraz ochronę interesu konsumenta zagwarantowaną przez... 
Praktyka/staż
Własną działalnością
Praca zdalna
Umowa
Elastyczny czas pracy

Kałużyńska i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnyc...

Szczecin
24 dni temu
 ...oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom... 
Praktyka/staż
Umowa
Praca fizyczna

Business Bridge Group Sp. z o.o.

Szczecin
8 dni temu