Średnia wypłata: zł3950 /miesięcznie

Więcej statystyk

4650 - 6580 zł

 ...ustawy o pomocy społecznej, skierowania dziecka do placówki opiekuńczo-wychowawczej, osoby kierowanej do ośrodka wsparcia, dla potrzeb sądu - wydania opinii w celu ustanowienia rodziny zastępczej w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie ustanowienia rodziny... 
Zasugerowane
Własną działalnością
Praktyka/staż
Praca na pełen etat

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu

Wałbrzych
3 dni temu
 ...oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi. Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich... 
Zasugerowane
Ciekawy zawód
Praca fizyczna

Green Metals Poland Sp. z o. o.

Wałbrzych
18 dni temu

4550 - 5700 zł

 ...wrozwiązywaniu swoich problemów życiowych. 18. Opracowywanie diagnoz oraz opinii dotyczących dzieci i rodzin. 19. Udział w posiedzeniach Sądu w sprawach dzieci w pieczy zastępczej. 20. Współpraca z Sądami Rejonowymi, Ośrodkami Adopcyjnymi, kuratorami sądowymi, Ośrodkami... 
Zasugerowane
Praca na pełen etat
Umowa
Umowa na zastępstwo

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu

Wałbrzych
2 dni temu
 ...COMPUTER­SOFT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wałbrzychu, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000222652,... 
Zasugerowane
Umowa zlecenie

O&S Computer Soft

Wałbrzych
13 dni temu
 ...niemieckiego Michael Page International (Poland) Sp. z o.o. (nr licencji agencji zatrudnienia: 6359), ul. Chmielna 69, 00-801 Warszawa, NIP: 525-23-45-586, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydzial KRS, Nr KRS 0000241698, Kapitał zakładowy: 3.620.000 zł #J-18808-Ljbffr
Zasugerowane
Umowa
Elastyczny czas pracy

Michael Page

Wałbrzych
2 dni temu

2200 zł

 ...alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochpdzącego lub zatwierdzonego przez sąd, 4. nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym, 5. nie została skazana prawomocnym... 
Zasugerowane
Praca na pół etatu

Żłobek Miejski Nr 1 w Boguszowie-Gorcach

Boguszów-Gorce, Dolnośląskie
3 dni temu

2121 zł

 ...środków dydaktycznych do potrzeb uczniów. Współpraca z innymi podmiotami - Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, placówkami oświatowymi, sądami, asystentami rodzin, pielęgniarką szkolną. Wynagodzenie zgodnie z kartą nauczyciela. Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)... 
Zasugerowane
Praca na pełen etat

Szkoła Podstawowa Nr 4 Świebodzice

Świebodzice, Dolnośląskie
9 dni temu

4312 zł

 ...praw publicznych; która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań; która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo... 
Zasugerowane
Praca na pełen etat
Praca stała
Umowa na zastępstwo
Praca fizyczna
Praca w dni powszednie

Służba Więzienna

Świdnica, Dolnośląskie
miesiąc temu
 ...oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi. Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich... 
Zasugerowane
Własną działalnością
Brygada
Ciekawy zawód
System 4-brygadowy

Masterform Sp. z o.o.

Świebodzice, Dolnośląskie
14 dni temu

4540 zł

 ...praw publicznych; która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań; która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo... 
Zasugerowane
Praca na pełen etat
Praca stała
Umowa na zastępstwo
Praca fizyczna

Służba Więzienna

Świdnica, Dolnośląskie
miesiąc temu