192 oferty pracy

Wyniki wyszukiwania:

Referent

Warunki pracy stres, praca na komputerze bariery architektoniczne w budynku-jest winda Zakres zadań Obsługa sekretariatu w celu prawidłowego funkcjonowania Urzędu Prowadzenie ewidencji pism przychodzących i wychodzących oraz przekazywanie pism pracownikom...

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu

Wrocław
3 dni temu

Referent

Referent Komenda Miejska Policji we Wrocławiu Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: Referent do spraw prowadzenia postępowań sprawdzających Wydział Prezydialny i Ochrony informacji Niejawnych Warunki pracy - praca na...

Służba Cywilna

Wrocław
miesiąc temu

Starszy referent

Starszy referent Nadodrzański Oddział Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim Komendant Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: Starszy referent Kancelarii Ogólnej Zespołu do spraw Obsługi Placówki Straży...

Służba Cywilna

Zgorzelec, Dolnośląskie
miesiąc temu

Starszy referent

Starszy referent Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu Dolnośląski Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: Starszy referent do spraw finansowo-księgowych w Wydziale Teleinformatyki Warunki pracy zadania realizowane...

Służba Cywilna

Wrocław
17 dni temu

Referent do spraw kadrowo płacowych

Poszukujemy do naszego zespołu osoby z doświadczeniem w pracy w biurze rachunkowym, lub studenta ostatnich lat rachunkowości/ekonomii/podatków. ⏱️ System pracy: 8:00 do 16:00, Wymagania: - Wykształcenie kierunkowe lub doświadczenie zawodowe w księgowości lub biurze...

Volumin spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Wrocław
7 dni temu

Referent

Referent Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: Referent do spraw czynności analitycznych i sprawdzających w Trzecim Dziale Czynności Analitycznych i Sprawdzających w Urzędzie Skarbowym Wrocław-...

Służba Cywilna

Wrocław
17 dni temu

Referent

3490 zł

Zakres obowiązków: 1) Współudział w prowadzeniu spraw kadrowych żołnierzy zawodowych zgodnie z obowiązującymi wymogami i aktami prawnymi.2) Prowadzenie dokumentacji etatowej jednostki. 3) Przyjmowanie, sprawdzanie, kompletowanie oraz ewidencjonowanie dokumentów zgodnie...

2 Wojskowy Oddział Gospodarczy

Wrocław
7 dni temu

BSW Platform Services Design Engineer IRC166864

 ...Hills Integrity or Embedded Linux or equivalent RTOS ~ Needs to have experience whit creating code documentation: detailed design/ SAD – it is to confirm that is able to read and write diagrams with UML, which most Senior do anyways ~ Experience working on embedded... 

GlobalLogic

Wrocław
6 dni temu

Referent

Referent Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: Referent do spraw obsługi sekretariatu urzędu WUOZ we Wrocławiu Warunki pracy stres, praca na komputerze...

Służba Cywilna

Wrocław
5 dni temu

Referent ds. Administracyjnych / Asystent Zarządu

Twój zakres obowiązków Odpowiedzialność za sprawne funkcjonowanie sekretariatu Zarządu (przyjmowanie gości, zarządzanie korespondencją przychodzącą i wychodzącą, obsługa centrali telefonicznej, kalendarz spotkań) Organizacja spotkań biznesowych w firmie; Dbałość...

KFB Acoustics Sp. z o.o.

Domasław, gm. Kobierzyce, Dolnośląskie
8 dni temu

Starszy referent

Starszy referent Komenda Miejska Policji we Wrocławiu Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: Starszy referent do spraw obsługi kancelaryjno-organizacyjnej Zespół Wspomagający Komisariatu Policji Wrocław - Krzyki Warunki...

Służba Cywilna

Wrocław
miesiąc temu

Starszy referent

Warunki pracy Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie Praca jednozmianowa wykonywana w porze dziennej Praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym Stanowisko pracy: typowe stanowisko biurowe wyposażone w komputer z monitorem oraz inne urządzenia...

Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu

Wrocław
3 dni temu

Starszy referent

 ...zweryfikowania poprawności działania organu I instancji oraz prawidłowości ostatecznych rozstrzygnięć Sporządza pisma do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) w celu udzielenia odpowiedzi na skargi i pisma procesowe stron w zakresie rozstrzygnięć wydanych w komórce... 

Służba Cywilna

Wrocław
miesiąc temu

Referent prawny

Referent prawny Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: Referent prawny do spraw orzecznictwa administracyjnego w Wydziale Orzecznictwa Administracyjnego...

Służba Cywilna

Wrocław
17 dni temu

Senior Computer System Validation Manager

 ...przetwarzaniem danych osobowych. Michael Page International (Poland) Sp. z o.o. (nr licencji agencji zatrudnienia: 6359), ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, NIP: 525-23-45-586, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydzial KRS, Nr KRS 0000241698, Kapitał zakładowy: 3.620.000 zł... 

Michael Page

Wrocław
3 dni temu

Starszy kontroler skarbowy

Starszy kontroler skarbowy Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: Starszy kontroler skarbowy do spraw kontroli celno-skarbowej i postępowania podatkowego w Drugim Dziale Kontroli Celno-Skarbowej...

Służba Cywilna

Wrocław
5 dni temu

Samodzielny referent

Samodzielny referent Urząd Statystyczny we Wrocławiu Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: Samodzielny referent do spraw archiwalnych w Wydziale Organizacji i Rejestrów Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku...

Służba Cywilna

Wrocław
5 dni temu

Starszy referent

 ...egzekucyjnego w celu doprowadzenia do zaspokojenia wierzytelności Inicjuje i bierze udział w postępowaniach wieczystoksięgowych oraz przed sądami w celu realizacji zadań wierzyciela Wydaje zaświadczenia dotyczące pomocy publicznej oraz ewidencjonuje udzieloną pomoc w... 

Służba Cywilna

Wrocław
miesiąc temu

Specjalista / Specjalistka ds. ochrony środowiska

 ...praw publicznych, c)Stan zdrowia umożliwiający podjęcie pracy na wskazanym stanowisku, d)Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, e)Prawo jazdy kat. B f)Staż pracy... 

Gmina Radwanice

Radwanice, gm. Radwanice, Dolnośląskie
15 dni temu

Asystent Radcy Prawnego

 ...działalnością Kancelarii, analizowanie i kompletowanie dokumentacji niezbędnej do prowadzenia sprawy, kontakt z Klientem oraz sądami. Oczekiwania:  ~ wykształcenie prawnicze, studenci III-V roku prawa, ~ dobra znajomość prawa cywilnego oraz procedury... 

Bochenek i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych Sp.K.

Wrocław
5 dni temu