Praca Sąd Wrocław

234 oferty pracy

Wyniki wyszukiwania:

STARSZY REFERENT

4020 zł

•rozliczanie kart pracy pracowników z dowodami wydania materiału RW z magazynu; •obciążanie jednostek kosztami materiałowymi w systemie informatycznym Teta ERP;•rozliczanie pracowników z pobranego materiału;•zaopatrzenie Działu w bilety komunikacji publicznej, materiały...

Uniwersytet Wrocławski

Wrocław
19 godzin temu

Specjalista Służby Celno-Skarbowej

3900 zł

 ...pozostające we właściwości KAS,- nakładanie grzywien w drodze mandatu karnego za wykroczenia i wykroczenia skarbowe,- wnoszenie do sądów aktów oskarżenia w sprawach o przestępstwa skarbowe, wykroczenia skarbowe oraz wniosków o ukaranie w sprawach o wykroczenia,-... 

IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ WE WROCŁAWIU

Wrocław
8 dni temu

Referent

 ...korzystaniu z pełni praw publicznych - opatrzone własnoręcznym podpisem; # oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe - opatrzone własnoręcznym podpisem; #... 

ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ

Wrocław
5 dni temu

REFERENT DO SPRAW KSIĘGOWOŚCI

3500 zł

Przygotowywanie przelewów bankowych, kompletowanie, dekretowanie i księgowanie dowodów księgowych ( faktur,rachunków, innych dokumentów księgowych ), analiza kont rachunkowych pod względem prawidłowości zapisówksięgowych,wstępna weryfikacja dokumentów księgowych, sprawdzanie...

BICRO Sp. z o.o

Wrocław
19 godzin temu

referent

3110 zł

Warunki pracy Stanowisko pracy zlokalizowane jest na III piętrze budynku - brak wind, podjazdów i innych ułatwień dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Praca z użyciem komputera trwa min. 6 godz. w ciągu dnia pracy. Stanowisko objęte jest obowiązkiem pełnienia dyżurów...

Wojskowa Komenda Uzupełnień we Wrocławiu

Wrocław
4 dni temu

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO- REFERENT- 1 etat w Dziale Zieleni

  Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko referenta w Dziale Zieleni - 1 etat w Zarządzie Zieleni Miejskiej   W wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko referenta nie została wybrana żadna osoba. Uzasadnienie: Żadna ze złożonych ofert nie spełnia...

Zarząd Zieleni Miejskiej we Wrocławiu

Wrocław
6 dni temu

NABÓR NA STANOWISKO REFERENTA - 2 etaty w Dziale Zieleni

 ...korzystaniu z pełni praw publicznych - opatrzone własnoręcznym podpisem; #oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe - opatrzone własnoręcznym podpisem;... 

Zarząd Zieleni Miejskiej we Wrocławiu

Wrocław
6 dni temu

Referent

5100 zł

Zakres obowiązków: Wprowadzanie faktur VAT, prowadzenie dokumentacji pracowniczej, składanie zamówień na artykuły biurowe, prowadzenie ewidencji pracy pracowników, tłumaczenie dokumentów wewnętrznych (instrukcji pracy) na język rosyjski/ukraińskiMiejsce pracy: ul. ...

Quality Control Innovation System Sp. z o.o.

Kąty Wrocławskie, Dolnośląskie
5 dni temu

inspektor

3428,12 zł

 ...niejawnej oraz odnotowywanie zmiany/zniesienia klauzuli tajności w urządzeniach ewidencyjnych w celu właściwej realizacji wniosków sądu, prokuratury i jednostek/komórek Policji zapewnienie należytej ochrony materiałom niejawnym, rozliczanie policjantów i pracowników... 

Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu

Wrocław
2 dni temu

POLICJANT

4300 zł

 ...Inne wymagania Wykształcenie średnie , posiadanie obywatelstwa polskiego , nieposzlakowana opinia , nie skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za przprzestępstwo lub przestępstwo skarbowe , korzystanie z pełni praw publicznych , posiadanie zdolności fizycznej i psychicznej... 

Komenda Powiatowa Policji w Środzie Śląskiej

Środa Śląska, Dolnośląskie
19 godzin temu

Specjalista/ka ds. Zasobów Ludzkich

 ...TETA ME Obsługa TETA ME: akceptowanie wniosków o urlopy bezpłatne, okolicznościowe, inne absencje np. krwiodawstwo, wezwania do sądu, zmiany danych (adresy, Urzędy Skarbowe), zgłoszeń zarejestrowania i wyrejestrowania członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego),... 

Gi Group Sp. z o.o.

Wrocław
13 dni temu

Referent w Sekretariacie Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

Główne obowiązki: obsługa administracyjna Szkoły Doktorskiej w ramach funkcjonowania Sekretariatu Szkoły Doktorskiej; przygotowywanie raportów związanych z działalnością Szkoły Doktorskiej dla władz Uniwersytetu; współpraca z wydziałami oraz pełna obsługa formalna w...

Uniwersytet Wrocławskie

Wrocław
6 dni temu

podinspektor

 ...niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie, 6)     nieposzlakowana opinia,     7)     brak  skazania  prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo, ścigane                                 z oskarżenia publicznego lub skarbowe umyślne, 8)       udokumentowany... 
Wołów, Dolnośląskie
2 miesięcy temu

Dyrektor Marketingu

 ...oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,... 

haer recruitment

Wrocław
19 godzin temu

SAMODZIELNY REFERENT DS. KADR I DS. GOSPODARCZYCH

3740 zł

Prowadzenie dokumentacji kadrowej (umowy o prace,świadectwa pracowników )archiwizacja dokumentacji kadrowej.Bieżąca kontrola stanu technicznego budynku, sporządzanie raportów kasowych,przygotowywanie zapytań ofertowych.Miejsce pracy: . Ul. Juliana U. Niemcewicza 29 m. ...

Szkoła Podstawowa nr 93 im.Tradycji OrŁa Białego

Wrocław
19 godzin temu

Samodzielny referent

 ...pełnipraw publicznych - opatrzone własnoręcznym podpisem; 7.   oświadczenie,że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwościgane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe - opatrzonewłasnoręcznym podpisem; 8.... 

Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu

Wrocław
2 miesięcy temu

Referent wagowy

Twój profil dyspozycyjność – praca na trzy zmiany w zalezności od zapotrzebowania,  sumienność, skrupulatność, dobra organizacja czasu pracy, umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność i dokładność. Twoje zadania przygotowanie dokumentacji po sprzedażowej, obsługa...

PCC IT

Brzeg Dolny, Dolnośląskie
27 dni temu