Niestety wystąpił błąd і w tej chwili serwer nie może przetworzyć wysłanego żądania. Spróbuj ponownie za kilka minut.
Według danych statystycznych wypełnienie pola "miasto" zwiększa szansę na znalezienie pożądanej oferty o 83.7%.

Praca Służba cywilna

1-20 z 145 wyników

dzisiaj wyczyść
Otrzymuj najnowsze oferty pracy na pocztę
Otrzymasz e-mail od Jooble, gdy pojawią się nowe oferty "Służba cywilna, dzisiaj"na pocztę %EMAIL%
Nowa

Inspektor Wojewódzki

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu

 ...instytucjonalnej w Urzędzie (między innymi z zakresu stosowania kodeksu postępowania administracyjnego, instrukcji kancelaryjnej, ustawy o służbie cywilnej, uregulowań wewnętrznych - za wyjątkiem kontroli finansowej); udzielanie instruktażu w trakcie prowadzonych kontroli;... 
Opole
11 godzin temu
Nowa

Inspektor Wojewódzki

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

 ...dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. z 2019 r., poz. 1464) znajomość ustawy o służbie cywilnej znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego znajomość instrukcji kancelaryjnej - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w... 
Olsztyn
11 godzin temu
Nowa

Inspektor

Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy

 ...kandydatki/kandydata na stronie internetowej BIP KMP w Bydgoszczy w zakładce ”Aktualne ogłoszenia na stanowiska pracy w korpusie służby cywilnej w KMP w Bydgoszczy” w chwili spełnienia wymagań formalnych i zakwalifikowania się do dalszych etapów naboru zgodnie z ustawą z... 
Bydgoszcz
11 godzin temu
Nowa

Inspektor Wojewódzki

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku

 ...ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego znajomość przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej umiejętność administrowania systemami Microsoft Windows Server, Microsoft SQL, Microsoft Exchange, VMWWare EXS, switchami,... 
Białystok
11 godzin temu
Nowa

Inspektor wojewódzki

2875 zł

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna

 ...doświadczenia zawodowego w pracy biurowej Znajomość ustawy: o rachunkowości, o finansach publicznych Znajomość ustawy: o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, kodeksu postępowania administracyjnego, Znajomość zarządzenia w... 
Kielce
15 godzin temu
Nowa

Inspektor wojewódzki

3100 zł

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna

 ...przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe Znajomość kodeksu cywilnego w zakresie obrotu nieruchomościami, prawa własności i innych...  ...tj. powiatów i województwa samorządowego Znajomość ustawy o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie,... 
Kielce
15 godzin temu
Nowa

inspektor wojewódzki

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu

 ...instytucjonalnej w Urzędzie (między innymi z zakresu stosowania kodeksu postępowania administracyjnego, instrukcji kancelaryjnej, ustawy o służbie cywilnej, uregulowań wewnętrznych – za wyjątkiem kontroli finansowej); udzielanie instruktażu w trakcie prowadzonych kontroli;... 
Opole
14 godziny temu

Starszy referent

279000 zł / rocznie

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna

 ...żołnierzy rezerwy, podlegających i niepodlegających obowiązkowi służby wojskowej sporządzanie wniosków o mianowanie żołnierzy...  ...ochronie danych osobowych Znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej Biegła znajomość obsługi komputera pakiet Ms office Możliwość... 
Rzeszów
29 dni temu

Naczelnik wydziału

5750 zł

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna

 ...aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. Procedura naboru do korpusu służby cywilnej w MON nie dopuszcza możliwości uzupełniania aplikacji. Niezbędnym elementem ofert kandydatów jest adres e-mailowy. Kandydaci... 
Warszawa
29 dni temu

Specjalista

4200 zł

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna

 ...aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. Procedura naboru do korpusu służby cywilnej w MON nie dopuszcza możliwości uzupełniania aplikacji. Niezbędnym elementem ofert kandydatów jest adres e-mailowy. Kandydaci... 
Warszawa
29 dni temu
Nowa

Inspektor wojewódzki

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna

 ...zadań związanych z określeniem stopnia zdolności osób do czynnej służby wojskowej. Prowadzenie postępowań w II instancji w sprawach:...  ...w Kodeksie pracy oraz wynikających z ustawy o służbie cywilnej Termin i miejsce składania dokumentów: Dokumenty należy... 
Katowice
15 godzin temu
Nowa

Specjalista

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie

 ...i opiece nad zabytkami wraz z aktami wykonawczymi, - o ochronie danych osobowych, - o dostępie do informacji publicznej, - o służbie cywilnej, - zarządzenie w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby... 
Warszawa
11 godzin temu
Nowa

Inspektor wojewódzki

3700 zł

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna

 ...aktami wykonawczymi, o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta wraz z aktami wykonawczymi, o ochronie danych osobowych, o służbie cywilnej oraz o wojewodzie i administracji rządowej w województwie Posiadanie obywatelstwa polskiego Korzystanie z pełni praw publicznych... 
Gdańsk
15 godzin temu
Nowa

Inspektor

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

 ...średnie doświadczenie zawodowe/staż pracy doświadczenia zawodowego pozostałe wymagania niezbędne: Znajomość ustawy o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, kodeksu postępowania administracyjnego Znajomość ustawy o ochronie danych... 
Kielce
11 godzin temu
Nowa

Referent

Izba Administracji Skarbowej w Lublinie

 ...czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej. Obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę. Czas pracy zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej. Stanowisko pracy zlokalizowane jest na drugim piętrze budynku. Budynek nie posiada windy Podstawowe wyposażenie stanowiska... 
Biała Podlaska, Lubelskie
11 godzin temu
Nowa

Starszy specjalista

2800 zł

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna

 ...Proponowane wynagrodzenie zasadnicze 2800,00 zł + dodatek stażowy Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej każdy z kandydatów na pracownika służby cywilnej jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentów (Dz. U. z 2018 r., poz.1559).... 
Łódź
15 godzin temu
Nowa

Inspektor

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Biały...

 ...potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych Oświadczenie o... 
Białystok
11 godzin temu
Nowa

Specjalista

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie

 ...doświadczenie zawodowe/staż pracy co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego pozostałe wymagania niezbędne: Znajomość ustawy o służbie cywilnej Umiejętność przeprowadzania kwerend archiwalnych Wiedza z zakresu polskich miejsc pamięci za granicą Kompetencje: rzetelność i... 
Warszawa
11 godzin temu
Nowa

Inspektor

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna

 ...zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 6%. Wynagrodzenie: mnożnik 1,4378 kwoty bazowej dla pracowników korpusu służby cywilnej. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o... 
Łowicz, Łódzkie
15 godzin temu
Nowa

Inspektor

2020 - 3000 zł

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna

 ...karnym, kodeksie postępowania karnego, kodeksie wykroczeń, kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia Znajomość ustawy o służbie cywilnej, ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie oraz zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wytycznych w... 
Słupsk
15 godzin temu
Nowa

stanowisko referent

Gminne Służby Techniczne i Komunalne

Kierownik Gminnych Służb Technicznych i Komunalnych OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE referent NAZWA i ADRES JEDNOSTKI...  ...potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej. 2. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie... 
Biesiekierz, gm. Biesiekierz, Zachodniopomorskie
11 godzin temu
Nowa

Młodszy archiwista

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna

 ...potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne... 
Chełm
15 godzin temu
Nowa

specjalista

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie

 ...i opiece nad zabytkami wraz z aktami wykonawczymi, - o ochronie danych osobowych, - o dostępie do informacji publicznej, - o służbie cywilnej, - zarządzenie w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby... 
Warszawa
14 godziny temu