Średnia wypłata: zł3793 /miesięczne

Więcej statystyk

Wyniki wyszukiwania: 166 ofert pracy

 ...Account Manager – Instytucje Publiczne Miejsce pracy: Katowice Twój zakres obowiązków pracuj na własnym portfelu klientów z obszaru Instytucji Publicznych, dbaj o ich rozwój i odpowiadaj na ich dynamicznie zmieniające się potrzeby w zakresie cyfrowej transformacji... 
Zasugerowane

Orange Polska

Katowice
17 dni temu

5969,6 zł

 ...pod względem merytorycznym, we współpracy z radcami prawnymi, wzorów umów zawieranych w wyniku udzielanych postępowań o zamówienie publiczne, 5. prowadzenie dokumentacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych, - Godziny pracy: 7:00-14:35. Wykształcenie: wyższe... 
Zasugerowane
Praca na pełen etat
Umowa

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY IM.ANDRZEJA MIELĘCKI...

Katowice
1 dzień temu
 ...Menedżer ds. Kluczowych Klientów – Sektor Administracja Publiczna Miejsce pracy: Katowice Twój zakres obowiązków pozyskiwanie klientów na produkty Spółki z sektora administracji publicznej w szczególności dla jednostek samorządu terytorialnego, tworzenie i... 
Zasugerowane
Podróż służbowa
Umowa

COIG

Katowice
16 dni temu
 ...informatycznych oraz w zbiorach prowadzonych przez organy instytucji publicznych, a w szczególności w Krajowym Rejestrze Karnym i Powszechnym...  ...przez niego wszelkich kryteriów oraz przydatności do służby z uwzględnieniem jednostki pełnienia służby w ramach prowadzonej... 
Zasugerowane
Praca na pełen etat
Praca siedząca
Praca na dyżurze
Praca w dni powszednie

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

Katowice
9 dni temu
 ...potwierdzających co najmniej rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej tj. świadectwa pracy lub zaświadczenia lub referencje lub...  ...1990 r. kandydatka/kandydat nie pracowała/ł, nie pełniła/ł służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie była/był... 
Zasugerowane
Własną działalnością
Praca na pełen etat
Umowa
4 godziny dziennie

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

Katowice
18 godzin temu
 ...wypłaty dla policjantów i pracowników policji oraz członków korpusu służby cywilnej garnizonu śląskiego. Sporządza zaświadczenia o...  ...Posiadanie obywatelstwa polskiego Korzystanie z pełni praw publicznych Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo... 
Zasugerowane
Praca siedząca
Umowa na zastępstwo

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

Katowice
3 dni temu
 ...wyniku naboru przez umieszczenie jej w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Biuletynie Informacji Publicznej...  ...pozostałe wymagania niezbędne: Znajomość ustawy o służbie cywilnej Znajomość ustawy o statystyce publicznej Znajomość... 
Zasugerowane
Podróż służbowa
4 godziny dziennie

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

Katowice
9 dni temu

6308 zł

 ...odpowiednio: zakładania, likwidacji, przekształceń, planu sieci publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek w celu...  ...komunikacyjne Umiejętność współpracy i podejmowania decyzji W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia... 
Zasugerowane

Kuratorium Oświaty w Katowicach

Katowice
8 dni temu
 ...doświadczenia zawodowego pozostałe wymagania niezbędne: W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od...  ...Posiadanie obywatelstwa polskiego Korzystanie z pełni praw publicznych Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo... 
Zasugerowane
Praca w dni powszednie

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach

Katowice
9 dni temu
 ...doświadczenia zawodowego pozostałe wymagania niezbędne: W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od...  ...Posiadanie obywatelstwa polskiego Korzystanie z pełni praw publicznych Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo... 
Zasugerowane

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach

Katowice
11 dni temu
 ...Umiejętność współpracy Umiejętność organizacji pracy własnej W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od...  ...Posiadanie obywatelstwa polskiego Korzystanie z pełni praw publicznych Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo... 
Zasugerowane
Praca siedząca

Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA w Warszawie

Katowice
11 dni temu
 ...i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia...  ...Posiadanie obywatelstwa polskiego Korzystanie z pełni praw publicznych Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo... 
Zasugerowane
Praca stała
Praca tymczasowa
Podróż służbowa
Praca na wysokości
4 godziny dziennie
W godzinach popołudniowych
Praca na dyżurze

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Katowice
1 dzień temu
 ...ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, znajomość ustawy o służbie cywilnej Wiedza merytoryczna z zakresu problematyki mediów,...  ...Posiadanie obywatelstwa polskiego Korzystanie z pełni praw publicznych Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo... 
Zasugerowane
Praca na pełen etat
Podróż służbowa
4 godziny dziennie

Ministerstwo Przemysłu w Katowicach

Katowice
10 dni temu
 ...spraw realizacji wybranych etapów w procesie doboru kandydatówdo służby w Policji w Wydziale Doboru i Szkolenia 40-038 Katowice...  ...informatycznych oraz w zbiorach prowadzonych przez organy instytucji publicznych, a w szczególności w Krajowym Rejestrze Karnym i Powszechnym... 
Zasugerowane
Praca na pełen etat
Praca siedząca
Praca na dyżurze
Praca w dni powszednie

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

Katowice
10 dni temu
 ...złożone przez wykonawców w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w celu zapewnienia wyboru najkorzystniejszej oferty....  ...i orientacja na osiąganie celów, komunikacja, współpraca w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia... 
Zasugerowane
Podróż służbowa
Umowa
Praca na wysokości
4 godziny dziennie

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Katowice
9 dni temu
 ...bezpośredni kontakt z klientem zewnętrznym, w tym wystąpienia publiczne 2. Sposób wykonywania zadań: pokonywanie pieszo znacznych...  ...znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej i ustawy o służbie cywilnej oraz zasad posępowania administracyjnego... 
Własną działalnością
Podróż służbowa
Praca na wysokości
Praca siedząca
Praca na dyżurze

Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach

Katowice
9 dni temu
 ...do przeprowadzenia postępowania w celu udzielenia zamówienia publicznego. Uczestniczy w kontrolach przeprowadzanych przez Powiatowego...  ...sprawdzającej i uzyskanie poświadczenia do wymaganej klauzuli W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od... 
Własną działalnością
Podróż służbowa

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

Katowice
11 dni temu
 ...wypłaty dla policjantów i pracowników policji oraz członków korpusu służby cywilnej garnizonu śląskiego. Sporządza zaświadczenia o...  ...Posiadanie obywatelstwa polskiego Korzystanie z pełni praw publicznych Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo... 
Praca siedząca

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

Katowice
2 dni temu
 ...Znajomość przepisów regulujących funkcjonowanie administracji rządowej, w tym ustawy o służbie cywilnej, ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o finansach publicznych, ustawy - Prawo zamówień publicznych ~• Znajomość prawa cywilnego, prawa karnego,... 
Własną działalnością
Umowa
Praca zdalna
Telepraca
4 godziny dziennie

Ministerstwo Przemysłu w Katowicach

Katowice
8 dni temu

5828 - 6476 zł

 ...nagłych zagrożeń środowiska lub mienia oraz zagrożeń bezpieczeństwa i porządku publicznego zgłaszanych na numery alarmowe 112, 997 i 998 w celu niezwłocznego przekazania ich do dyspozytorów służb ratowniczych. 2. Rejestrowanie i przekazywanie zgłoszeń alarmowych przy... 
Praca stała
Praca na pełen etat
Praca siedząca
Umowa
Praca zmianowa
Nocna zmiana
Weekendowy system
4 godziny dziennie

ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACH

Katowice
10 dni temu