8000 zł

 ...oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom... 
Zasugerowane
Praktyka/staż
Praca stała
Umowa
Ciekawy zawód
Praca fizyczna

Business Bridge Group sp. z o.o.

Opole
11 dni temu

12000 zł

Bądź jednym z pierwszych
 ...oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). #Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom... 
Zasugerowane
Praktyka/staż
Praca hybrydowa
Praca na wysokości
Umowa
Ciekawy zawód
Praca fizyczna
Elastyczny czas pracy

Business Bridge Group sp. z o.o.

Opole
4 dni temu

5000 zł

 ...przemocy, • pełna zdolność do czynności prawnych oraz do korzystania z pełni praw publicznych, • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, • nieposzlakowana opinia, • stan... 
Zasugerowane
Praca na pełen etat
Lekka praca
Praca siedząca

Portal of Academic

Opole
9 dni temu
 ...kary gminie za nieterminowe wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Rozpatruje skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz przygotowuje odpowiedzi na skargi oraz uczestniczy w rozprawach. Wymagania niezbędnewykształcenie: średnie... 
Zasugerowane
Praktyka/staż
Podróż służbowa

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu

Opole
1 dzień temu
 ...kary gminie za nieterminowe wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Rozpatruje skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz przygotowuje odpowiedzi na skargi oraz uczestniczy w rozprawach. Wymagania związane ze stanowiskiem... 
Zasugerowane
Praktyka/staż
Podróż służbowa
Umowa na zastępstwo

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu

Opole
2 dni temu
 ...kary gminie za nieterminowe wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Rozpatruje skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz przygotowuje odpowiedzi na skargi oraz uczestniczy w rozprawach. Warunki pracy praca w siedzibie... 
Zasugerowane
Praktyka/staż
Podróż służbowa
Umowa na zastępstwo

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

Opole
1 dzień temu
 ...przy ul. Szczęśliwej 38A/2, 53-418 we Wrocławiu, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000317527, NIP:... 
Zasugerowane
Praca fizyczna
Praca na wysokości

Grupa CCC

Opole
1 dzień temu
 ...siedzibą w Łążynie 46, 87-123 Dobrzejewice zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000142042, o kapitale zakładowym w wysokości 360.000,00 zł, posiadająca... 
Zasugerowane
Podróż służbowa
Umowa
Praca fizyczna
Praca na wysokości

BARTEX sp. z o.o.

Opole
5 dni temu
 ...nadzwyczajnych prowadzenie postępowań egzekucyjnych w I instancji rozpatrywanie i przygotowywanie odpowiedzi na skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego, a także reprezentowanie Powiatowego Inspektora przed sądami administracyjnymi przyjmowanie i rozpatrywanie... 
Zasugerowane
Praca fizyczna
Praca siedząca
4 godziny dziennie

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w powiecie opolski...

Opole
16 dni temu
 ...jest Aereco Wentylacja Sp. z o.o. w Warszawie (01-211), ul. M. Kasprzaka 7 - wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000035416 (dalej: Aereco); dane osobowe... 
Zasugerowane
Praca stała
Podróż służbowa
Umowa
Praca fizyczna

Aereco Wentylacja

Opole
24 dni temu
 ...oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi. Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich... 
Zasugerowane
Ciekawy zawód
Umowa

Hansgrohe Sp.z o.o.

Opole
17 dni temu
 ..., adres siedziby: ul. Szpitalna 8, 44-190 Knurów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000418089, dalej jako „Administrator”, informuje... 
Zasugerowane
Praca na pełen etat
Umowa
Jedna zmiana

Grupa MULTIPLAY

Opole
9 dni temu

4312 zł

 ...praw publicznych; która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań; która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo... 
Zasugerowane
Praca na pełen etat
Praca stała
Umowa na zastępstwo
Praca fizyczna

Służba Więzienna

Opole
miesiąc temu
 ...Toruniu przy ul. Skłodowskiej – Curie 89 B zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000142042, o kapitale zakładowym w wysokości 266.000,00 zł, posiadająca... 
Zasugerowane
Podwykonawca
Umowa
Podróż służbowa
Praca fizyczna
Praca na wysokości

JMS Sp. z o.o.

Opole
10 dni temu
 ...oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi. Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich... 
Zasugerowane
Własną działalnością
Praca stała
Umowa
Praca na wysokości
Brygada
Praca fizyczna

zielonyVOLT.pl

Opole
19 dni temu
 ...oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi. Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich... 
Umowa na zastępstwo

Zakłady Wapiennicze Lhoist S.A.

Tarnów Opolski, gm. Tarnów Opolski, Opolskie
6 dni temu
 ...oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi. Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich... 
Umowa zlecenie

TEDi Sieć Handlowa Sp. z o.o.

Opole
16 dni temu
 ...oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi. Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich... 
Umowa

Zakłady Wapiennicze Lhoist S.A.

Tarnów Opolski, gm. Tarnów Opolski, Opolskie
18 dni temu