Zatrudnię osobę do sprzątania w budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie przy ul. Łaziebnej 6. Praca od poniedziałku do piątku w godzinach 15:30-19:30 Do codziennych obowiązków będzie należało utrzymanie czystości w biurach, salach rozpraw, toaletach... 
Zasugerowane
Praca w dni powszednie

JAK-BUD Jakub Budziński

Szczecin
3 dni temu
 ...KIM”) z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Wiktorska 63, 02-587), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod nr KRS: 0000875978 (dalej „Administrator”). Z Administratorem można skontaktować się za... 
Zasugerowane
Praca stała
Z własnym samochodem
Umowa o pracę
Praca fizyczna
Umowa
Elastyczny czas pracy
1/4 etatu

KRAJOWY INSTYTUT MEDIÓW

Szczecin
4 dni temu
 ...informuje, że: Administratorem Państwa Danych Osobowych Wilhelmsen Business Service Centre Sp. z o.o., Plac Rodła 9, 70-419 Szczecin; Sad Rejonowy Szczecin-Centrum, Wydział XIII Gospodarczy KRS 0000737687 NIP 851-32-26-972, kapitał zakładowy 500 000,00 PLN, dalej jako „... 
Zasugerowane
Praca hybrydowa
Na morzu

Wilhelmsen Port Services Sp. z o.o.

Szczecin
1 dzień temu
 ...KRS nr 48967, NIP: 7270019183, REGON: (***) ***-****, o kapitale zakładowym w wysokości 26 442 891,61 zł, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi w XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Informujemy, że dobrowolnie podane przez... 
Zasugerowane
Podróż służbowa
Umowa
Praca na wysokości

Rossmann SDP

Szczecin
9 dni temu
 ...infrastruktury technicznej 7. Nadzór o dbałość o powierzony sprzęt oraz użytkowanie go zgodnie z instrukcją obsługi urządzenia oraz za-sadami BHP przez pracowników obsługi Nasze wymagania 1. Wykształcenie min. średnie techniczne 2. Minimum 2 – letni staż pracy na... 
Zasugerowane
Własną działalnością
Praca na pełen etat
Umowa

SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECI...

Szczecin
8 dni temu

4700 zł

 ...ZBIERANIE DANYCH STATYSTYCZNYCH, 6. KOORDYNOWANIE PRAC ZWIĄZANYCH Z ARCHIWIZACJĄ DOKUMENTÓW, 7. UDZIELANIE ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA SĄDÓW, ORGANÓW ŚCIGANIA ITP., 8. REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU KADR (PRAWO PRACY ITP.), 9. PROWADZENIE BIP, 10. WSPÓŁPRACA Z KURATORAMI SĄDOWYMI... 
Zasugerowane
Praca na pełen etat

SZCZECIŃSKIE CENTRUM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ

Szczecin
1 dzień temu
 ...Szczecin, tel. (***) ***-****, e-mail ****@*****.***, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000989139, posiadająca... 
Zasugerowane
Własną działalnością
Praca fizyczna

PartyDeco

Szczecin
3 dni temu
 ...oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi. Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich... 
Zasugerowane
Własną działalnością
Praca stała
Umowa
Praca na wysokości
Brygada
Praca fizyczna

zielonyVOLT.pl

Szczecin
17 dni temu
 ...informuje, że: Administratorem Państwa Danych Osobowych Wilhelmsen Business Service Centre Sp. z o.o., Plac Rodła 9, 70-419 Szczecin; Sad Rejonowy Szczecin-Centrum, Wydział XIII Gospodarczy KRS 0000737687 NIP 851-32-26-972, kapitał zakładowy 500 000,00 PLN, dalej jako „... 
Zasugerowane
Umowa
Na morzu
Elastyczny czas pracy

Wilhelmsen Business Service Center

Szczecin
4 dni temu
 ...siedzibą w Łążynie 46, 87-123 Dobrzejewice zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000142042, o kapitale zakładowym w wysokości 360.000,00 zł, posiadająca... 
Zasugerowane
Podróż służbowa
Umowa
Praca fizyczna
Praca na wysokości

BARTEX sp. z o.o.

Szczecin
3 dni temu
 ...postępowań administracyjnych (opracowywanie projektów decyzji i postanowień administracyjnych) opracowanie wniosków o ukaranie do sądu oraz wystapień do prokuratury w oparciu o przepisy ustawy Kodeks postepowania w sprawach o wykroczenia występowanie o wszczęcie postepowania... 
Zasugerowane
Praca siedząca

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie

Szczecin
22 dni temu
 ...odpowiedzialnością (dawniej: CUK Ubezpieczenia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa), ul. Grudziądzka 107, 87-100 Toruń, Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy KRS, KRS nr: 0000974038, NIP: 9562047158, REGON: (***) ***-****. 2. Kontakt z Inspektorem... 
Zasugerowane
Praca na pełen etat
Ciekawy zawód
Umowa
Praca fizyczna

CUK Ubezpieczenia

Szczecin
17 dni temu
 ...informuje, że: Administratorem Państwa Danych Osobowych Wilhelmsen Business Service Centre Sp. z o.o., Plac Rodła 9, 70-419 Szczecin; Sad Rejonowy Szczecin-Centrum, Wydział XIII Gospodarczy KRS 0000737687 NIP 851-32-26-972, kapitał zakładowy 500 000,00 PLN, dalej jako „... 
Zasugerowane
Ciekawy zawód
Umowa
Praca fizyczna
Tydzień
Praca w dni powszednie

Wilhelmsen Ships Service Polska

Szczecin
29 dni temu
 ...infrastruktury technicznej 7. Nadzór o dbałość o powierzony sprzęt oraz użytkowanie go zgodnie z instrukcją obsługi urządzenia oraz za-sadami BHP przez pracowników obsługi Wiedza, umiejętności, doświadczenie: 1. Wykształcenie min. Średnie techniczne 2. Minimum 2 –... 
Zasugerowane
Własną działalnością
Praca na pełen etat
Umowa
Tydzień

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony

Szczecin
9 dni temu
 ...SPRAWY, W PRZYPADKU STWIERDZENIA ISTOTNEGO NARUSZENIA ZASAD PROCEDURY I POSTĘPOWANIA ORZECZNICZEGO, - ANALIZA ODWOŁAŃ WNIESIONYCH DO SĄDU OD DECYZJI PREZESA KRUS W SPRAWACH O ŚWIADCZENIE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW, DO KTÓRYCH PRAWO UZALEŻNIONE JEST OD... 
Zasugerowane
Własną działalnością
Jednodniowe zlecenie
Praktyka/staż
Praca na pół etatu

KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ODDZIAŁ REGIONALNY...

Szczecin
2 dni temu
 ...być podmioty: Spółki z Grupy Kapitałowej J.W. Construction Holding S.A. Podmioty uprawnione na podstawie obowiązującego prawa np. sądy i organy państwowe, Firmy świadczące usługi z którymi współpracujemy m.in. informatyczne, marketingowe, reklamowe, księgowo-finansowe... 
Umowa o pracę
Umowa
Praca od zaraz
Ciekawy zawód
Praca fizyczna

JWconstruction

Szczecin
2 miesięcy temu
 ...w Warszawie (00-811) przy ul.Towarowej 2, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025434, NIP 521-31-57-478, REGON 017325803... 
Umowa
Umowa zlecenie
Praca fizyczna
Praca na wysokości
Nocna zmiana
Elastyczny czas pracy
System 3/1

Jakub Kobylec Recruitment&Consulting

Szczecin
14 dni temu
 ...CZYNNOŚCI PRAWNYCH ORAZ KORZYSTA Z PEŁNI PRAW PUBLICZNYCH,8. OŚWIADCZENIE KANDYDATA, ŻE KANDYDAT NIE BYŁ SKAZANY PRAWOMOCNYM WYROKIEM SĄDU ZA UMYŚLNE PRZESTĘPSTWO ŚCIGANE Z OSKARŻENIA PUBLICZNEGO LUB UMYŚLNE PRZESTĘPSTWO SKARBOWE,9. OŚWIADCZENIE KANDYDATA O WYRAŻENIU... 
Praktyka/staż
Podróż służbowa
Umowa
Umowa o pracę
Bezpośredni pracodawca

Centralna Baza Ofert Pracy

Szczecin
5 dni temu
 ...być podmioty: Spółki z Grupy Kapitałowej J.W. Construction Holding S.A. Podmioty uprawnione na podstawie obowiązującego prawa np. sądy i organy państwowe, Firmy świadczące usługi z którymi współpracujemy m.in. informatyczne, marketingowe, reklamowe, księgowo-finansowe... 
Praca stała
Własną działalnością
Umowa
Praca fizyczna

JWconstruction

Szczecin
2 miesięcy temu
 ...przygotowywanie projektów decyzji i postanowień w celu wydania rozstrzygnięcia Przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Prowadzenie postępowań w trybie skargowym, przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi obywateli... 
Praktyka/staż
4 godziny dziennie

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Szczecinie

Szczecin
9 dni temu
 ...lub karno-administracyjnego w stosunków do sprawców wykroczeń/przestępstw przeciwko środowisku ~opracowywanie wniosków o ukaranie do sądu oraz wystąpień do prokuratury ~informowanie kierownictwa Wojewódzkiego Inspektoratu o zmianach w obowiązującym stanie prawnym w... 
Praca na pełen etat
Praca stała
Umowa
Praca fizyczna

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska W Szczecinie

Szczecin
2 miesięcy temu
 ...Administratorem danych osobowych kandydatów jest Integrum Management Sp. z o.o., ul. Flisa 4, bud. B, 02-247 Warszawa, KRS 0000226987 (Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS), nr NIP 632-18-79-619, kapitał zakładowy 641000 zł, kontakt: tel.: 22 318... 
Własną działalnością
Praca zdalna
Elastyczny czas pracy

Integrum Management

Szczecin
14 dni temu

4640 zł

 ...praw publicznych; która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań; która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo... 
Praca stała
Umowa na zastępstwo
Praca fizyczna

Służba Więzienna

Szczecin
3 dni temu

4540 zł

 ...praw publicznych; która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań; która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo... 
Praca na pełen etat
Praca stała
Umowa na zastępstwo
Praca fizyczna

Służba Więzienna

Szczecin
3 dni temu
 ...oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi. Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich... 
Podróż służbowa

ELEKTROTIM S.A.

Szczecin
16 dni temu
 .... z o.o. z siedzibą przy ul. Racławickiej 2-4, 53-146 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000994619, posiadająca kapitał zakładowy... 
Własną działalnością
Praca stała
Umowa zlecenie
Umowa o pracę
Praca na wysokości
Umowa
Elastyczny czas pracy

Rex Concepts

Szczecin
2 dni temu