Praca Specjalista socjalnej Mazowieckie

8765 ofert pracy

Wyniki wyszukiwania:

Pracownik socjalny/ Starszy pracownik socjalny /Specjalista pracy socjalnej

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy Poszukuje kandydatów do pracy na stanowiskach Pracownik socjalny/ Starszy pracownik socjalny / Specjalista pracy socjalnej Do Działu Pomocy Środowiskowej / Działu Usług Opiekuńczych Zadania na tym stanowisku:... 

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy

Warszawa
8 dni temu

Specjalista Serwisu IT

4000 - 5500 zł

 ...zastosowania dla procesów związanych z obsługą użytkowników końcowychTo oferujemy, Możliwość zdobycia certyfikatów, Bogaty pakiet socjalny (m.in. Kartę Benefit MultiSport, pakiet medyczny i inne)Benefity, dofinansowanie zajęć sportowych, prywatna opieka medyczna,... 

Euvic IT

Warszawa
1 dzień temu

Pracownik Socjalny

 ...Zakres obowiązków: - realizacja prac w zakresie pracy socjalnej Wykształcenie: wy?sze (w tym licencjat) Pracownik socjalny Inne wymagania: Wymagania: wykszta?cenie wy?sze (praca socjalna i pomoc spo?eczna).Obowi?zki: - realizacja prac w zakresie pracy socjalnej... 

DOM POMOCY SPO?ECZNEJ "SYRENA" Urz?d Pracy m.st. Warszawy pr...

Warszawa
21 dni temu

Specjalista DevOps

 ...Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, Ciekawą współpracę ze specjalistami z wielu dziedzin, Pakiet socjalny, w tym premię motywacyjną, Prywatną opiekę medyczną i...  ...emerytalny, kawa / herbata, dodatkowe świadczenia socjalne, inicjatywy dobroczynne, Punkt obsługi lekarskiej w... 

Bank Millennium S.A.

Warszawa
25 dni temu

Pracownik socjalny

 ...Zakres obowiązków: Przeprowadzanie wywiad�w ?rodowiskowych, udzielanie pomocy i praca socjalna zgodnie z zasadami etyki zawodowej, pomoc w zakresie rozwi?zywania problem�w ?yciowych Wykształcenie: wy?sze (w tym licencjat) Inne wymagania: Do?wiadczenie zawodowe... 

CENTRUM US?UG SPO?ECZNYCH

Sochaczew, Mazowieckie
miesiąc temu

Pracownik socjalny

 ...Realizowanie program�w os?onowych. Praca od poniedzia?ku do pi?tku w godz. 8-16. Wykształcenie: wy?sze (w tym licencjat) Inne wymagania: Poziom wykszta?cenia - wy?sze praca socjalna lub dyplom uko?czenia kolegium s?u?by spo?ecznej. Mile widziane do?wiadczenie.

GMINNY O?RODEK POMOCY SPO?ECZNEJ GMINY MICHA?OWICE

Mazowieckie
18 godzin temu

Specjalista ds. Bezpieczeństwa IT

 ...dostosowane do wiedzy i doświadczenia;, dofinansowanie do świadczeń socjalnych (karta MultiSport, prywatna opieka medyczna, ubezpieczenie,...  ...na życie, opieka stomatologiczna, dodatkowe świadczenia socjalne, dofinansowanie wypoczynku, wyprawka dla dziecka, program rekomendacji... 

ALIOR BANK

Warszawa
4 dni temu

Pracownik socjalny

 ...dokumentacji wymaganej do przyznania swiadcze? z pomocy spo?ecznej, obs?uga systemu informatycznego POMOST, upowszechnienie pracy socjalnej, zawieranie kontakt�w socjalnych Wykształcenie: wy?sze (w tym licencjat) Inne wymagania: konieczne posiadanie w?asnego samochodu... 

GMINNY O?RODEK POMOCY SPO?ECZNEJ W B??DOWIE

Mazowieckie
18 godzin temu

Specjalista NEMS

Twoje zadania Opis zadań na stanowisku: Zarządzanie systemami NEMS(OSS) w sieciach radiowych Rozwiązanie problemów związanych z zarządzaniem systemami, procesami Fault Management, Configuration management, Performance Management i Software Management ...

NetWorkS! Sp. z o.o.

Warszawa
18 godzin temu

Pracownik socjalny

 ...Zakres obowiązków: Zatrudniony pracownik:- realizuje us?ugi bytowe, opieku?cze, wspomagaj?ce w zakresie ?wiadczenia pracy socjalnej na rzecz mieszka?c�w- monitoruje bie??c? sytuacj? ?yciow? oraz sprawy mieszka?c�w (zg?aszane potrzeby, pro?by i itp) , w tym m.in. pomaga... 

Dom Pomocy Spo?ecznej im. "Matysiak�w" Urz?d Pracy m.st. War...

Warszawa
1 dzień temu

Specjalista ds. Bezpieczeństwa Informacji

Wymagane, Windows Server, LinuxTwój zakres obowiązków, Realizowanie strategii bezpieczeństwa informacji Adamed Pharma,, Rozwijanie i utrzymywanie systemów bezpieczeństwa teleinformatycznego,, Przeprowadzanie analizy ryzyka oraz wprowadzanie działań korekcyjnych w obszarze...

Adamed Pharma S.A.

Pieńków, gm. Czosnów, Mazowieckie
11 dni temu

Specjalista IT w Zespole Utrzymania Aplikacji

 ...Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, Pakiet socjalny, w tym premię motywacyjną, Prywatną...  ...socjalnego, Ciekawą współpracę ze specjalistami z wielu dziedzin, Przyjazne warunki pracy...  ...kawa / herbata, dodatkowe świadczenia socjalne, inicjatywy dobroczynne, Punkt obsługi... 

Bank Millennium S.A.

Warszawa
11 dni temu

Pracownik do spraw socjalnych

Zakres obowiązków: Wsp�?praca z lokaln? spo?eczno?ci?, organizacjami pozarz?dowymi, ?wiadczenie poradnictwa dot. us?ug spo?ecznych dla mieszka?c�w gminy, Informowanie o mo?liwo?ci skorzystania z us?ug spo?ecznych i promowanie us?ug spo?ecznych realizowanych przez Centrum...

Centrum Us?ug Spo?ecznych w Gminie Czarnia

Mazowieckie
29 dni temu

Pracownik socjalny ( 280 j)

 ...Zakres obowiązków: 1. praca socjalna;2. dokonywanie analizy i oceny zjawisk, kt�re powoduj? zapotrzebowanie na?wiadczenia z pomocy spo?ecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych?wiadcze?;3. udzielanie informacji, wskaz�wek i pomocy w zakresie rozwi?zywania spraw... 

Miejsko-Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej w Karczewie

Karczew, Mazowieckie
2 dni temu

Pracownik socjalny (nr og?oszenia: 18/2021)

 ...? szybko?ci i prostoty post?powania.4. Opracowywanie indywidualnych plan�w pomocy.5. Udzielanie pomocy w zakresie og�lnej pracy socjalnej.6. Podejmowanie dzia?a? zmierzaj?cych do ?yciowego usamodzielniania os�b i rodzin oraz ich integracji ze ?rodowiskiem.7. Prowadzenie... 

O?rodek Pomocy Spo?ecznej Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy Ur...

Warszawa
3 dni temu

Specjalista ds. Rozwoju Systemu Ryzyka Finansowego

 ...dofinansowanie zajęć sportowych, prywatna opieka medyczna, ubezpieczenie na życie, opieka stomatologiczna, dodatkowe świadczenia socjalne, dofinansowanie wypoczynku, wyprawka dla dziecka, program rekomendacji pracowników, inicjatywy dobroczynne, dodatkowy urlopTak się... 

ALIOR BANK

Warszawa
23 dni temu

Pracownik socjalny

 ...Pracownik socjalny Miejsce pracy: Pruszków Twój zakres obowiązków Wspomaganie osób i rodzin w rozwiązywaniu ich problemów materialno- bytowo – zdrowotno – socjalnych. Celem takiej działalności jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężania trudnych sytuacji... 

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Pruszków, Mazowieckie
10 dni temu

Specjalista BI/Specjalista ds. Business Intelligence

Wymagane, PowerBI, MicroStrategy, OBIEE, ETLMile widziane, Azure, AWS, SnowflakeSystem operacyjny, WindowsTwój zakres obowiązków, budowanie rozwiązań klasy Business Intelligence (zarówno on-premise jak również cloud), zbieranie wymagań od użytkowników, opracowywanie ...

Pentacomp

Warszawa
15 dni temu

Analityk / Specjalista ds. Raportowania

5000 - 10000 zł

Brief job description Sektor finansowy - realizacja projektów u klienta - analiza wymagań, praca ze źródłami danych, konstrukcja procesów ETL, tworzenie raportów biznesowych.Technologie Microsoftowe. Must have SQL Server ETL Communication skills Problem solving...

Polskie Technologie

Warszawa
18 dni temu