Niestety wystąpił błąd і w tej chwili serwer nie może przetworzyć wysłanego żądania. Spróbuj ponownie za kilka minut.

Praca Urząd gminy Katowice

1-20 z 64 wyników

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor wojewódzki do spraw archiwizacji w Biurze Organizacyjno-Budżetowym Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach ul. Jagiellońska 25 40 - 032 Katowice Zakres zadań wykonywanych... 
13 dni temu
Katowice

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor wojewódzki do spraw postępowań administracyjnych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w Wydziale Rodziny i Polityki Społecznej Śląski Urząd... 
4 dni temu
Katowice

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor wojewódzki do spraw orzecznictwa w zakresie gospodarki nieruchomościami w Wydziale Nadzoru Właścicielskiego Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach ul. Jagiellońska... 
5 dni temu
Katowice

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor wojewódzki do spraw realizacji i kontroli projektów w Wydziale Rozwoju i Współpracy Terytorialnej Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach ul. Jagiellońska 25 40... 
4 dni temu
Katowice

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor wojewódzki do spraw gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, przeprowadzania kontroli oraz planowania i realizacji budżetu Wojewody Śląskiego w zakresie merytorycznej... 
5 dni temu
Katowice

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna

 ...Inspektor wojewódzki Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:...  ...Skarb Państwa lub właściwe jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty, województwo) nieruchomości prywatnych zajętych pod drogi... 
22 dni temu
Katowice

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna

 ...Inspektor wojewódzki Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:...  ...studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz wykonania kompetencji Sejmiku Województwa Śląskiego w zakresie... 
18 dni temu
Katowice

IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W KATOWICACH

2800 zł
 ...oświadczenia dostępne na stronie BIP Izby Administracji Skarbowej w Katowicach /ogłoszenia- nabór/. - Miejsce pełnienia służby: Śląski Urząd Celno-Skarbowy w Katowicach: Oddział celny, Referat realizacji. - Zakres głównych zadań służbowych wykonywanych na stanowisku... 
20 dni temu
Katowice

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA

3000 - 3200 zł
 ...znajomość przepisów Ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych (t. j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1056), - znajomość przepisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2011 r. w... 
3 dni temu
Katowice

Izba Administracji Skarbowej w Katowicach

3594,26 zł
 ...informacyjno-ogłoszeniowa). Złożone dokumenty nie będą odsyłane, dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu naboru. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę,... 
3 dni temu
Katowice

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach

2898,41 zł
 ...naboru: Etap I - weryfikacja formalna nadesłanych ofert, Etap II - pisemny sprawdzian wiedzy, Etap III - rozmowa kwalifikacyjna. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę,... 
5 dni temu
Katowice

3594,26 zł
 ...informacyjno-ogłoszeniowa). Złożone dokumenty nie będą odsyłane, dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu naboru. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę,... 
1 dzień temu
Katowice

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

30000 € / rocznie
 ...naboru telefonicznie lub mailowo - w przypadku braku kontaktu telefonicznego, pod warunkiem zamieszczenia w ofercie adresu e-mail. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę,... 
8 dni temu
Katowice

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna

2697,13 zł
 ...odniesieniu do terenów zamkniętych oraz nieruchomości, którymi gmina włada jako władający powierzchnią ziemi, a niebędących w posiadaniu...  ...wiedzy, Etap III – rozmowa kwalifikacyjna. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane... 
14 dni temu
Katowice

Urząd Statystyczny w Katowicach Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor do spraw zarządzania zasobami ludzkimi w Wydziale Kadr i Szkolenia Urząd Statystyczny w Katowicach ul. Owocowa 3, 40-158 Katowice Zakres zadań wykonywanych na stanowisku... 
1 dzień temu
Katowice

Główny Urząd Geodezji i Kartografii w Warszawie

Główny Urząd Geodezji i Kartografii w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista do spraw utrzymania i administracji systemu wspomagania pomiarów satelitarnych i nawigacji ASG-EUPOS w Wydziale Geodezji i Systemów Odniesień... 
5 dni temu
Katowice

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Inspektor Wojewódzki - Ogłoszenie nr: 53938 Data ukazania się ogłoszenia: 2019-09-11 Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: Inspektor Wojewódzki Wymiar etatu: 1 Liczba stanowisk pracy... 
12 dni temu
Katowice

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Inspektor Wojewódzki - Ogłoszenie nr: 53951 Data ukazania się ogłoszenia: 2019-09-11 Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: Inspektor Wojewódzki Wymiar etatu: 1 Liczba stanowisk pracy... 
12 dni temu
Katowice

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna

 ...Inspektor wojewódzki Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: Inspektor wojewódzki do spraw obsługi Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w Wydziale Rodziny i Polityki Społecznej... 
21 dni temu
Katowice

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna

 ...Inspektor wojewódzki Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: Inspektor wojewódzki do spraw weryfikacji i potwierdzania płatności w Wydziale Rozwoju i Współpracy Terytorialnej Warunki pracy... 
27 dni temu
Katowice